‘Schop de grond in’ bij Ommermars

Ommen – De schop is vanmorgen de grond in gegaan in de Ommermars. Niet letterlijk, want dat is al eerder gebeurd, maar figuurlijk. Met het symbolisch verspreiden van de eerste akkerkruiden zaadjes is de realisatie van project Ommermars van start gegaan. Recreatie-, natuur- en waterbeleving vormen de basis van het project, waarbij educatie en voorlichting een belangrijke rol spelen.

Gedeputeerde Hester Maij (l.) en Herman Brink van Staatsbosbeheer verspreiden de eerste zaadjes.

Sinds 2015 zet Burgerinitiatief Ommermars zich samen met Natuur & Milieu Overijssel in om van de Ommermars ‘de mooiste ontmoetingsplek van Ommen’ te maken. Het moet een belevingsgebied worden waar jong en oud kunnen genieten van natuur en water. Vele inwoners van Ommen hebben meegedacht over de inrichting van het gebied dat tussen de Vecht en de Varsenerdijk ligt. Hierbij is meteen vanaf de start in 2015 nauw samengewerkt met de basisscholen in Ommen.

Bert Speulman (l.) van de Stichting Heidehof en Nettie Aarnink van het Waterschap Vechtstromen verspreiden de eerste zaadjes.

Intentieverklaring

Het is de bedoeling om in het lagere gedeelte van de Ommermars richting onder andere een plasdras-gebied, met een vogelspotplek aan te leggen. Ook moet er een nevengeul komen die aansluit op de recent geopende nevengeul om camping de Koeksebelt. De noordkant wordt beleving voor jong en oud, en ook voor mensen met een handicap. Er komen fiets- en wandelpaden, een uitkijktoren en gedeelte speelnatuur. Ook moeten hier rivierduinen, waterpartijen en een meertje met een strandje worden aangelegd. Veel van deze elementen zijn bedacht door de basisschool scholieren. Net zoals vorig jaar zullen de akkers deels worden ingezaaid met akkerbloemen.

v.l.n.r. Herman Brink, Bert Speulman, Hein Kuijper, Ruud Pleune en Arend Spijker ondertekenen de intentieovereenkomst.

Een intentieverklaring voor de realisering van de plannen werd vanmorgen ondertekend door Herman Brink van Staatsbosbeheer, Bert Speulman van de Stichting Heidehof, Hein Kuijper van het Burgerinitiatief Ommermars en Ruud Pleune namens Natuur en Milieu Overijssel.

Realisatie

De realisatie van het 20 hectare grote gebied kan met de ondertekening nu echt van start. Recent werd overeenstemming bereikt tussen de Provincie Overijssel, de gemeente Ommen, Staatsbosbeheer en de Stichting Heidehof. De laatstgenoemde twee partijen kopen ieder een helft van het gebied, en gaan samen werken met Burgerinitiatief Ommermars en overheden om het gebied de komende jaren om te vormen naar de nieuwe belevingsnatuur.

Ook het Waterschap Vechtstromen, het Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel werken mee. De realisatie wordt mogelijk omdat Stichting Heidehof samen met Staatsbosbeheer deelneemt in het project, en een deel van de gronden verwerft. De provincie heeft de gronden beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in de Ommermars. Op het moment is een deel van het gebied in gebruik als landbouwgrond, met medewerking van de gemeente wordt dit gewijzigd. Het Burgerinitiatief Ommermars blijft betrokken bij de verdere realisatie van de plannen.

Natuurbegraafplaats

De provincie Overijssel is nu eigenaar van het gebied met een omvang van circa 20 hectare. In de Ommermars werken Staatsbosbeheer, provincie Overijssel, de gemeente Ommen, Burgerinitiatief Ommermars, Waterschap Vechtstromen, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel en de Stichting Heidehof samen. Die laatste is tevens initiatiefnemer van de natuurbegraafplaats bij de Hoogegraven, de opening hiervan staat gepland voor later dit jaar.

Gedeputeerde Hester Maij (r.) en Herman Brink van Staatsbosbeheer in gesprek met Arend Spijker (l.).

Het beleid van de provincie is dat bij dergelijke ruimtelijke ontwikkelingen een ‘kwaliteitsimpuls’ als tegenpresentatie moet worden geleverd. Na veel discussie is overeengekomen dat Heidehof voor elke 250 graven, een halve hectare nieuwe natuur dient te realiseren. Om dit waar te maken werkt de stichting mee met het bewonersinitiatief Ommermars. De realisatie van het project kost 1,3 miljoen euro, en wordt niet betaald door de provincie of de gemeente. Om de kosten te dekken is het Burgerinitiatief Ommermars de samenwerking aangegaan met de Stichting Heidehof. Subsidie voor het project wordt verkregen via het project Leader. Deze Europese subsidie stimuleert samenwerking en innovatie van onderop, vanuit de samenleving.