Schoolbuurtplein bij Sint Bernardusschool eindelijk geopend

Ommen – Het duurde even voor het zover was, maar vanmiddag werd het schoolbuurtplein bij de Sint Bernardusschool in de Laarakkers dan eindelijk officieel geopend. Jaren geleden, toen de eerste ideeën werden gevormd, was de omgeving van de school wat betreft toegang tot speelvoorzieningen een ‘witte vlek’. Als kinderen in hun eigen tijd naar een speeltuin wilden moesten ze een flink eind op pad. Zover dat ouders mee moesten, en dat vormde een drempel voor het buitenspelen.

De school met haar kinderen en ouders, sloeg de handen ineen met de buurt. En gezamenlijk zette zij zich in voor de totstandkoming van een zogeheten schoolbuurtplein. Het idee was om het schoolplein aan de Nering Bögelstraat van het slot te doen, en ook buiten de schooltijden en tijdens vakanties open te stellen. De kinderen uit de Laarakkers kunnen er dan altijd volop kunnen spelen. Tegelijk wordt het een plek waar ouders, jongeren en ouderen uit de buurt elkaar ontmoeten.

Er werd even gevreesd dat het openstellen eventueel tot overlast zou kunnen lijden voor de buurt. Maar spelen deed de jeugd er toch al wel, door over het hek te klimmen. Vanaf de Nering Bögelstraat en Baron Bentinckstraat is er bovendien veel zicht op het plein door de omwonenden. Tijdens de schoolpauzes waarbij het plein druk is blijft een hek wel gewenst. Afgesproken is dat buurtbewoners het plein na zonsondergang afsluiten.

De kinderen uit de buurt vulden samen met de buurtbewoners en de school het ontwerp in van het plein, dat flink opgewaardeerd moest worden. Bij de eerste planvorming werd 2018 als jaar genoemd waarin het plein geopend zou worden, maar dat bleek te hoog gegrepen. De gemeente is ondertussen drukdoende met het opknappen van woonwijk de Laarakkers, en ziet de vernieuwing van het schoolplein als een bijdrage aan die opwaardering.

De herinrichting van het plein bracht natuurlijk de nodige kosten met zich mee. De gemeente droeg daar vanuit de ‘1% regeling’ aan bij, en ook de provincie gaf een subsidie. In aanvulling op een investering van de schoolstichting zelf, deden ook andere partijen waaronder de Baron Mulert Stichting een duit in het zakje.

Om de opening te vieren werd er een potje tikkertje gedaan, waarbij de voor de kinderen welbekende wethouder natuurlijk een gewild doelwit was.

Helemaal klaar is het plein eigenlijk nog niet. Maar de school wilde dat de binnenkort afscheidnemende wethouder Ko Scheele nog wel de opening kon verrichten. Als bij toeval had de aannemer nog een plekje over, en konden juist vandaag de laatste grote klussen worden gedaan.

“De doeltjes op het voetbalveldje zijn geplaatst, net als de kleutertoestellen. Het laatste dat dan nog moet gebeuren is het groen, met nieuwe bomen en planten. En het aanbrengen van de kleuren op het schoolplein”, verteld directrice Charlotte Bouman. De verwachting is dat het getransformeerde plein in mei helemaal klaar is.

Met de ronkende grondboor op de achtergrond, deed de wethouder samen met de jongste leerling uit de leerlingenraad de openingsactie door het symbolische lintje door te knippen. Om het te vieren werd er een potje tikkertje gedaan, waarbij de voor de kinderen welbekende wethouder natuurlijk een gewild doelwit was.

Achteraf ging de wethouder nog om tafel met de leerlingenraad, die een uitgebreide presentatie hadden voorbereid.