Schoolbesturen Kindplein West sluiten huurovereenkomst kinderopvang

Ommen – Op donderdag 14 mei jongstleden ondertekenden Scholengroep Hannah en kinderopvang De Kleine Kunst, een huurovereenkomst met het oog op het Kindplein West te Ommen.  Op dinsdag 26 mei kon tevens de bouwovereenkomst tussen Scholengroep Hannah en De Groot Vroomshoop getekend worden. Namens de drie schoolbesturen tekende Harry Lamberink, bestuurder van Scholengroep Hannah van GBS Guido de Brès, in de hoedanigheid van bouwheer van het Kindplein West. Deze twee andere besturen zijn Stichting voor Christelijk Onderwijs Floreant van CBS Het Koloriet, en Stichting Openbaar onderwijs Zwolle en Regio van OBS De Dennenkamp.

Kinderopvang

In de aanloop naar de bouw van het Kindplein West hebben de schoolbesturen besloten om te komen tot een gezamenlijke kinderopvang in het nieuwe gebouw. In de selectieprocedure kwam kinderopvang De Kleine Kunst als gewenste partner naar voren. Een belangrijke stap op weg naar realisatie van de samenwerking is de ondertekening van de huurovereenkomst. Het overleg over de wijze waarop de samenwerking vorm zou kunnen krijgen is reeds opgestart.

Harry Lamberink en Brigitte Tas ondertekenden de overeenkomst met een gebakje erbij. Foto: Scholengroep Hannah.

Uiteraard was er gebak bij de ondertekening. Harry Lamberink sprak zijn vertrouwen uit in de toekomstige samenwerking. Hij bedankte Wim Lengkeek, adviseur van de bouwheer, en de eigenaren van De Kleine Kunst, Valentijn en Brigitte Tas voor hun inspanningen om zo ver te komen. Van beide kanten werd het vertrouwen in de toekomst uitgesproken, maar zonder de gebruikelijke handdruk, want dat kan nu niet in coronatijd.

De Groot

Met deze overeenkomst is een nieuwe stap gezet op het pad om Kindplein West in de wijk Dante te realiseren. De Groot Vroomshoop is op basis van een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure geselecteerd als ontwerper en bouwer. Aan de aanbesteding lag een uitgebreide vraagspecificatie ten grondslag waarin de wensen en eisen van de gebruikers, maar ook via de klankbordgroep input vanuit de buurt was meegenomen. De Groot Vroomshoop is op basis van de aanbestedingsstukken geselecteerd als inschrijvende partij met de beste Prijs/Kwaliteit-verhouding.

Inmiddels is de bestemmingsplanprocedure nu zover afgerond dat er verder kan worden gegaan met de realisatie van de plannen. Tot tevredenheid van de betrokken partijen. De volgende stappen zijn het definitief maken van het ontwerp van het gebouw en het terrein. Met zowel de gebruikers als de klankbordgroep wordt nog overlegd hoe het terrein, verkeer en de veiligheid zich tot elkaar verhouden en het beste geborgd kunnen worden tijdens en na de realisatie van het nieuwe Kindplein West.