Scheve Wethouder Paarhuisstraat wordt vlak(ker) gelegd

Ommen – Een aannemer is begin deze week begonnen met het opnieuw aanleggen van het wegdek op de hoek van de Wethouder Paarhuisstraat en de Varsenerstraat, ter hoogte van de HEMA. Afgelopen najaar viel menig Ommenaar op dat het wegdek tussen het nieuwe HEMA-gebouw en de tegenovergelegen parkeerplaats, aangelegd in november, wel erg stijl afliep. De gemeente gaf vorig jaar aan dat het wegdek dit voorjaar ‘hersteld’ zou worden.

De hoek van de Wethouder Paarhuisstraat en de Varsenerstraat is vooralsnog tot 8 maart afgesloten voor de werkzaamheden. Verkeer dat de parkeerplaats aan de Varsenerstraat, ten noorden van de HEMA, wil bereiken wordt tussen de Intertoys en HEMA door geleid.

Bestrating

De fractie van de VOV stelde 15 november vorig jaar in de raadscommissie al vragen over de bestrating op het betreffende stuk. Er werd geconstateerd dat de bestrating zodanig was aangelegd dat deze vanaf het HEMA-pand zeer scheef afliep in de richting van de parkeerplaats. Namens het college legde de destijds plaatsvervangend wethouder Bongers uit dat er tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating het een en ander niet goed was gegaan, en dat dit, mits het weer het toe zou staan, in het voorjaar van 2019 hersteld zou gaan worden. Bongers vertelde toen dat in overleg met de aangrenzende ondernemers werd besloten om de aanpassing toen niet direct door te voeren, maar om te wachten tot na Sint en Kerstmis. Er werden zorgen geuit over mogelijk gevaar bij gladheid, maar wethouder Bongers zegde toe dat er bij winterse omstandigheden extra gestrooid zou worden.

Bouwstraat

Op 20 december van vorig jaar diende de VOV, samen met de VVD, D66 en PvdA, een aantal schriftelijke vragen in over de ‘helling’. De vragen werden niet behandeld in de gemeenteraad, maar eind januari dit jaar door het college per brief beantwoord. De partijen vroegen zich af de gemeente vooraf wist was dat de bestrating zo schuin zou worden aangelegd.

In het antwoord geeft het college aan dat de rijbaan in opdracht van de gemeente is uitgevoerd als bouwstraat. Deze inrichting zou aanvankelijk van korte duur zijn omdat de rest van het bouwprogramma aansluitend zou plaatsvinden. De doorlooptijd van de rest van het bouwprogramma is echter langer geworden. Waardoor de bouwstraat nu wordt gebruikt als reguliere openbare weg, terwijl dit niet de bedoeling was tijdens de aanleg van de weg. Voor dit langer gebruik dient het wegdek te worden aangepast zodat de ‘beloopbaarheid’ verbeterd wordt.