Saxenburgh zet ’t Vlierhuis in als centrale opvang voor oudere coronapatiënten

Ommen – In de regio is het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van coronapatiënten sterk toegenomen. Alle ziekenhuizen in de regio hebben hun capaciteit voor opvang van deze patiënten maximaal uitgebreid. De Saxenburgh Groep heeft niet alleen de capaciteit in haar ziekenhuis in Hardenberg opgeschaald, maar ook bij enkele ouderenzorglocatie cohortafdelingen opgezet. Saxenburgh zet zorglocatie ’t Vlierhuis in Ommen in als een centrale opvang voor ouderen met corona uit de dertien woonzorgcentra uit haar groep. Ouderen die besmet zijn maar geen indicatie hebben voor een ziekenhuisopname worden in het vervolg opgevangen en verzorgd bij ’t Vlierhuis.

Besmettingsgolf

De zorggroep kiest voor deze centrale en geïsoleerde aanpak om een besmettingsgolf in haar verzorgingshuizen te voorkomen. Inmiddels zijn de eerste besmette patiënten voor verpleging en verzorging opgenomen op de speciale ouderenzorgafdelingen in ’t Vlierhuis. Deze speciale corona-afdelingen hebben een eigen ingang bij het zorgcomplex. Aan de zijde van de Haarsweg is een tent opgezet waar de besmette patiënten worden ontvangen. Op die manier wordt het contant met bewoners van het zorgcentrum uitgesloten. In het zorgcentrum zelf wonen cliënten met cognitieve problemen, zoals bijvoorbeeld geheugenverlies.

Röpcke-Zweers Ziekenhuis

De Saxenburgh Groep heeft de capaciteit van de speciale afdeling voor coronapatiënten in haar Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg sinds afgelopen weekend uitgebreid van 11 naar 29 plekken. Patiënten die laag complexe coronazorg nodig hebben kunnen hier geïsoleerd worden verpleegd. Op de relatief kleine IC zijn enkele plekken beschikbaar voor patiënten die hoog complexe zorg nodig hebben. “Wij hebben op dit moment nog voldoende plekken, maar wij zien wel een toenemend aantal opnames van coronapatiënten. Het is en blijft een momentopname, de situatie kan elk uur weer anders zijn. Wij monitoren dan ook constant en passen ons continu aan de situatie aan”, aldus Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep.

Thuiswonende ouderen

Saxenburgh heeft in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden begin deze week een cohortafdeling met elf plekken in gereedheid gebracht voor de opname van ouderen die besmet zijn met het coronavirus. En in het woon-zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg komt spoedig ook zo’n specifieke corona-afdeling. Het gaat daarbij om de opvang van ouderen met klachten die nog thuis wonen maar nu te ziek zijn om voor zichzelf te zorgen, maar niet ziek genoeg om naar het ziekenhuis te gaan.

Coronapatiënten die vanuit het ziekenhuis worden ontslagen maar nog te zwak zijn om weer zelfstandig te wonen kunnen hier ook worden opgenomen. Tevens is er een afdeling ingericht voor de begeleiding van besmette ouderen in de stervensfase, zodat zij hier liefdevol kunnen worden verzorgd. “Wij verwachten met de afdeling de eerstelijns zorg, dus de huisartsen en de thuiszorg, te kunnen ontlasten”, aldus Van der Kram.