Saxenburgh wil met tuinen bij ouderenzorglocaties meer verbinding met buurtbewoners

Ommen – De Saxenburgh Groep wil bij haar vier ouderenzorglocaties in Ommen nieuwe ‘tuinen’ realiseren. Bij de zorgcentra Oldenhaghen, Nijenhaghen en ’t Vlierhuis en bij dagcentrum Stekkenkamp wil de zorgaanbieder zo’n ‘Tuin van de ontmoeting’ aanleggen. “We willen op onze locaties een verbinding slaan met de buurt er omheen. Om de onderlinge sociale gemeenschap te versterken, tussen de mensen die in onze zorglocaties wonen, en de mensen die er omheen wonen”, licht Aad Kolthof van de Saxenburgh Groep toe.

Het samen zaaien, kweken, plukken en oogsten moet handvatten bieden voor ontmoeting tussen deze verschillende groepen inwoners van Ommen. Over hoe het allemaal vorm moet gaan krijgen is het een en ander al ingevuld. Zo is het plan om bij de Oldenhaghen vrucht- en fruitbomen te planten; zowel klein als groot. “We hopen dat we die dan samen met de buurt kunnen onderhouden en uiteindelijk plukken. En er dan samen iets mee kunnen doen; bijvoorbeeld met de appels een appeltaart bakken”, schetst Kolthof.

Ook de tuin van Zorgcentrum Nijenhaghen maakt deel uit van de plannen. Daarbij wordt rekening gehouden met de al geplande herinrichting van het gebied tussen het zorgcentrum en het Kindplein West.

Bij dagcentrum Stekkenkamp wil men graag groente, vruchten en bloemen gaan verbouwen. Om dat mogelijk te maken staat een kleine broeikas in het vooruitzicht. De opbrengsten van het kweken en telen wil men dan in een kraampje verkopen, om zo met mensen in contact te komen. Bij ’t Vlierhuis is de wens een bloemenlint van plukbloemen -al dan niet in bloembakken- te realiseren. “Die mooie pluktuin kunnen we dan samen met de mensen uit de buurt onderhouden, en er de bloemen van plukken. Die dan weer samen met de buurt kunnen worden verwerkt in bloemstukken.”

Bij zorgcentrum de Nijenhaghen is verfraaien van het terras en gazon met bomen, bloemen en planten beoogd. Om daarmee een mooie ontmoetingsplek voor de buurt te realiseren. Om dit bij de vier Ommense locaties van de zorgaanbieder mogelijk te maken is 7.500 euro nodig. Om dat bij elkaar te krijgen is de verbinding gelegd met de actie ‘Samen voor de buurt’ van de RegioBank. Met deze actie wil het de leefbaarheid in buurten verbeteren. Met meer en doorlopende ontmoetingen tussen mensen wil het dat bewerkstelligen.

Onder begeleiding van de lokale Zelfstandig Adviseur van de RegioBank, het in Ommen gevestigde Ter Haar & Dunnink, is een crowdfunding opgezet via de actie van de Regiobank. Behalve het inzamelen van geld, wordt die pagina ook ingezet voor het werven van vrijwilligers. “Samen zaaien, kweken, plukken en oogsten geeft een zinvolle dagbesteding en brengt de bewoners, familie, vrienden en buurtbewoners van de vier Saxenburgh locaties in Ommen in contact. Wij dragen dit initiatief van de Saxenburgh Groep een warm hart toe”, zegt Klaasje Dunnink-Stegeman van Ter Haar & Dunnink.

De inzamelingsactie is nog tot 1 december open, en de teller staat nu net boven de duizend euro. Kolthof is wel overtuigd dat de tuinen er gaan komen. “Hoe dan ook gaan we dat met elkaar tot een goed einde brengen. En die tuinen gaan er ook zeker komen”, reageert de oudgediende van de Saxenburgh. Hij vertelt dat de Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep, waar Kolthof zelf penningmeester van is, ook heeft aangegeven te willen participeren in dit plan.

Tegen de tijd dat de campagne en inzamelingsactie erop zit is het december, en is het natuurlijk niet de tijd om met de tuinen bezig te gaan. De plannen zijn om in komend voorjaar samen met vrijwilligers en de buurtbewoners echt bezig te gaan met het inrichten van de tuinen. Bij de Nijenhaghen wordt daarbij vanzelfsprekend rekening gehouden met de herinrichting van het gebied tussen het zorgcentrum en het Kindplein West die al in het vooruitzicht staat.

Meer informatie over de actie en het initiatief is te vinden via de Samen voor de buurt pagina van de RegioBank.