Ruimte voor de Vecht investeert 15 miljoen euro in het Vechtdal

Zwolle – Binnen de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht werken overheids- en maatschappelijke organisaties samen aan duurzame ontwikkeling en bekendheid van het Vechtdal. Nu is er een nieuwe mijlpaal bereikt. Maar liefst 23 projecten worden gezamenlijk opgestart. De projecten vormen een onderdeel van de Regiodeal Zwolle en dragen bij aan waterveiligheid, biodiversiteit, recreatieve en natuurlijke voorzieningen, economische groei en verduurzaming, behoud en ontwikkeling van het Vechtdallandschap. Van de benodigde 15 miljoen euro wordt een gedeelte gesubsidieerd vanuit de Regiodeal.

Onder regie van de provincie Overijssel is in de afgelopen 10 jaar een groot aantal projecten gerealiseerd door de gebiedspartners. Sinds 2019 is Ruimte voor de Vecht een netwerkorganisatie. Om deze unieke samenwerking te markeren is in 2020 een masterplan opgeleverd. Hierin staan concrete doelstellingen voor de komende jaren op het gebied van onder meer waterveiligheid, biodiversiteit, duurzame landbouw en economische groei. De Regiodeal-projecten dragen bij aan deze doelstellingen.

Archiefbeeld van de Vecht in Varsen, waar in de toekomst een pontje moet komen.

De 23 projecten kenmerken zich door een grote variatie. Zo worden er onder meer fietspaden aangelegd, steigers en pontjes gerealiseerd en zijn er projecten in het kader van duurzame landbouw en klimaatadaptatie. Binnen de gemeente Ommen gaat dat bijvoorbeeld om de Ommermars, en de optimalisatie van de recreatiesluizen bij Vilsteren en Junne. Ook kunnen het pontje over de Vecht bij Varsen, en de fietspaden er naar toe, worden gerealiseerd. Maar andere regiowijde projecten hebben tevens effect op Ommen. Ook wordt er gewerkt aan merkbeleving en gastheerschap binnen het Vechtdal. “Op deze wijze geven we gezamenlijk een enorme impuls aan duurzame ontwikkeling en economische groei in het Vechtdal”, aldus de organisatie.

“Ruimte voor de Vecht zet met groot enthousiasme haar tanden in deze nieuwe opgave. Het doel is om kennisdeling te faciliteren en projecten en personen met elkaar te verbinden.” Daarnaast zal de organisatie zorgen voor overkoepelende communicatie over de voortgang en resultaten. Diverse projecten worden ingezet binnen educatieve trajecten met scholen in het gehele Vechtdal. Zo is jong en oud betrokken bij de ontwikkeling van het Vechtdal.

“Ruimte voor de Vecht is blij met het vertrouwen dat zij krijgt van het Rijk, de Provincie Overijssel en de Regio Zwolle.” Zestien partners tekenden de samenwerkingsovereenkomst, waardoor de formele subsidieaanvraag vandaag verstuurd kon worden. “Een feestelijk startmoment van een traject waarin intensief wordt samengewerkt aan brede welvaart in het Vechtdal.”