Rotondes Balkerweg open voor verkeer; extra omleiding voor fietsers

Ommen – De werkzaamheden voor de Vechtdal Verbinding bij Ommen gaan gestaag door. Dit weekend zijn de werkzaamheden aan de Balkerweg zodanig afgerond dat deze kon worden geopend voor verkeer. Er waren de afgelopen maanden al gedeeltelijke afsluitingen om aan de op- en afritten van de N48 te werken. Maar de afgelopen twee weken was het zover dat de Balkerweg ter hoogte van de N48 werd afgesloten voor auto’s. In die tijd zijn de twee kruisingen aan weerszijden van de N48 vervangen door rotondes, en zijn de aansluitende wegen er op aangepast.

Fietsers hebben niet langer voorrang bij de op- en afritten.

Rondom de rotondes zijn vrij liggende fietspaden aangelegd. Fietsers hebben in deze nieuwe situatie niet langer voorrang bij de op- en afritten. Het viaduct over de Balkerweg zelf is ongewijzigd gebleven. Ook de nieuwe inrichting van de N48 ten noorden van de Balkerweg is geopend voor verkeer. Er moeten nog wel wat kleine werkzaamheden worden gedaan, zoals het aanbrengen van de laatste delen wegbelijning.

Parallelweg

Sinds afgelopen maandag 2 november wordt er ook gewerkt aan de noordelijke parellelweg van de Varsenerdijk (N340), tussen de Hessenweg-West en de Broekweg. Dit om de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 te realiseren. Deze werkzaamheden duren nog tot komend voorjaar. Dit betekent dat de fietsers -veelal scholieren- vanaf Oudleusen de Varsenerdijk (N340) moeten oversteken naar de zuidelijke parallelweg.

De uitvoerder kreeg veel reacties op deze situatie. Daarom is in overleg met de wegbeheerder besloten om een aantal aanvullende maatregelen te nemen om de veiligheid te verbeteren. Om te beginnen werd de snelheid ter plaatse al teruggebracht naar 50 kilometer per uur, en zijn er op de hoofdrijbaan attentieborden met waarschuwingslichten geplaatst dat er extra wordt overgestoken.

Omleiding

Vanaf komende maandag wordt er voor het fietsverkeer een omleidingsroute ingevoerd. Die gaat over de Hessenweg-West, en komt uit op de Balkerweg. Oversteken van de N340 is daardoor niet meer nodig. Voor scholieren naar het Vechtdal College is deze route net zo ver als via de Varsenerdijk. Deze omleiding kon afgelopen week nog niet omdat de Balkerweg toen nog was afgesloten, en fietsers slechts beperkt konden passeren. Komende maandag en dinsdag zal er tussen 7:00 en 17:00 ter hoogte van de Hessenweg-West een verkeersregelaar staan, om aan te geven dat scholieren deze route kunnen volgen.