Raedthuys wil windmolens De Veenwieken combineren met zonnepark

Dedemsvaart/Ommen – Energiebedrijf Readthuys Pure Energie heeft plannen voor een grondgebonden zonnepark tussen de twee zuidelijke windmolens van Windpark De Veenwieken. Het idee verkeert nu nog in een pril stadium. Eerst wil Raedthuys in gesprek met de omgeving. Daarom organiseert het energiebedrijf op 23 januari een informatiebijeenkomst in buurthuis Ommerkanaal.

Windpark

Het idee voor het zonnepark vloeit voort uit Windpark De Veenwieken. Raedthuys Pure Energie realiseert daar vier van de tien windmolens. Hierdoor heeft het bedrijf contact met de betreffende eigenaar van de gronden waar enkele van de windmolens komen. Deze grondeigenaar staat ook open voor een zonnepark. Door de windmolens en een zonnepark te combineren, kan op deze locatie meer duurzame energie worden opgewekt. “Dat is een extra bijdrage aan de omschakeling naar een duurzame energievoorziening en daarom heeft Raedthuys Pure Energie dit initiatief genomen”, schrijft het energiebedrijf in een persbericht.

Een visualisatie van het beoogde zonnepark, gezien vanaf de Driehoekweg. Illustratie: Raedthuys.

25 procent

Het zonnepark moet zo’n 20 hectare groot worden. Het is nog niet besloten of de panelen in een zogeheten zuid-opstelling of oost-west-opstelling moeten worden geplaatst. Bij een zuid-opstelling staan de zonnepanelen gericht op het zuiden. Bij een oost-west-opstelling is de ene helft van de zonnepanelen gericht naar het oosten, en de andere helft naar het westen.

De verwachte opbrengst van het beoogde zonnepark is 20 miljoen kilowattuur per jaar. In Ommen werd in 2017 circa 81 miljoen kilowattuur gebruikt. Als het zonnepark de beoogde energie opwekt, is dat grofweg evenveel als een kwart van het totale elektriciteitsgebruik in de gemeente Ommen. De vier windmolens die Raedthuys bouwt in het windpark De Veenwieken produceren in totaal zo’n 24 tot 30 miljoen kWh.

Participatie

Het idee verkeert nog in een pril stadium. Er is nog geen vergunning aangevraagd, en er loopt nog geen formele procedure. Readthuys Pure Energie wil eerst met de omgeving in gesprek en horen welke gedachten, vragen en ideeën er leven over dit idee bij omwonenden, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Ook wil het bedrijf in samenspraak met de omgeving het plan concreet maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden gesproken over de landschappelijke inpassing en de wijze waarop de omgeving financieel participeert. Raedthuys heeft het idee om 25 procent van het zonnepark beschikbaar te stellen aan de omgeving, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie.

Het rechthoekige gebied dat is aangegeven met de blauwe lijn op de plattegrond is de beoogde plek van het zonnepark. De tien zwarte puntjes in het gebied zijn de windmolens. Illustratie: Raedthuys.

Bijeenkomst

Als eerste stap voor dit gesprek met de omgeving organiseert het bedrijf een informatiebijeenkomst waarbij iedereen die belangstelling heeft welkom is. De bijeenkomst vindt plaats op 23 januari in het dorpshuis Ommerkanaal en begint om half acht; de inloop is vanaf zeven uur. Tijdens deze bijeenkomst kan Raedthuys nadere toelichting geven op het plan en met visualisaties laten zien hoe het zonnepark eruit kan komen te zien. Daarnaast is het bedrijf benieuwd naar de vragen, opmerkingen en suggesties die vanuit de omgeving komen. Ook bespreekt het bedrijf graag de mogelijkheden voor de landschappelijke inpassing en financiële participatie.

Landbouwgrond

In de raadsvergadering van donderdag 20 december werd door de LPO een motie ingediend om te voorkomen dat landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonnepanelen. Hoewel LPO-raadslid Dick Remmers benadrukte groot voorstander te zijn van duurzame energie, wil hij geen zonnepanelen op landbouwgrond zolang er nog ruimte is op daken van panden en braakliggende terreinen. Weides vol zonnepanelen ‘verrommelen’ het landschap, jagen de prijzen voor landbouwgrond omhoog, en maken het platteland minder interessant voor toeristen, stelde Remmers tijdens zijn betoog. De partij hoopte via de motie een signaal af te geven, maar alle andere fracties in de raad stemde tegen, hoewel die ook hun bedenkingen hebben. Die partijen willen het beleid rond duurzame energie begin volgend jaar gaan vaststellen in samenspraak met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van verschillende organisaties.