Raad wil garanties dat er geen arbeidsmigranten in woningen Beerzerveld komen

Beerzerveld/Ommen – De Ommer gemeenteraad en omwonenden willen dat vastgoedeigenaar Herman Hutten garandeert dat er in de woningen die hij wil bouwen op het terrein van partycentrum Content, en de te renoveren aangrenzende boerderij, in Beerzerveld niet worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Alleen onder die voorwaarden kunnen zij instemmen met de daarvoor nodige wijziging van het bestemmingsplan van de percelen van Hutten op de hoek van de Westerweg en Kloosterdijk.

Het oude gebouw van Content waar een pension in moest komen.

Gerjan Heerkes, aanwonende van de Westerweg, sprak gisteravond opnieuw in tijdens de vergadering van de Ommer raadscommissie. Hij vroeg nogmaals aandacht voor de overlast die hij en zijn buren ervaren van de arbeidsmigranten die nu wonen in de panden van Hutten Vastgoed. Hij vertelde dat er zo’n twee weken terug opnieuw een voorval was met een “stomdronken en bewusteloze” buitenlandse werknemer. Buurtbewoners belden Hutten, die vervolgens zorgde dat het direct werd opgelost. Maar volgens Heerkes lijdt het niet tot betering in het grotere probleem.

Bestemmingsplan

Omdat het bestemmingsplan niet toe staat dat er arbeidsmigranten in de bedrijfspanden van Hutten worden gehuisvest vreest Heerkes dat de boerderij alsnog verbouwd wordt tot kamers, en dat er meer arbeidsmigranten worden gehuisvest. “Dan hebben we er zo weer veertig arbeidsmigranten bij, en neemt de overlast verder toe”, schetst Heerkes. Hij vroeg om in het bestemmingsplan vast te leggen dat de nieuwe woningen en de verbouwde boerderij alleen bestemd zijn voor permanente bewoning door niet-arbeidsmigranten. De gemeenteraad fracties steunden Heerkes hierin, en vroeg het college om dit goed ‘zwart op wit’ vast te leggen.

Verantwoordelijk wethouder Leo Bongers benadrukte dat het “absoluut” niet de bedoeling is dat de nieuwe woningen en de boerderij voor de huisvesting van arbeidsmigranten worden gebruikt. “De bestemming is wonen, en dat geld ook voor de te verbouwen boerderij. Met het uitdrukkelijke aandachtspunt dat dat geen hotel of andere functie krijgt voor arbeidsmigranten, daar komt gewoon de bestemming wonen op. Punt”, aldus Bongers. “Het is de bedoeling om in de lokale behoefte te voorzien. Het liefst voor starters, dan wel voor mensen in een andere levensfase die toch graag in Beerzerveld willen blijven wonen.”

Logees

“Maar hoe wordt er geborgd dat er straks niet iemand in de boerderij gaat wonen, met dertig logees achter in de boerderij”, vroeg VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge zich af. Heerkes vroeg zich ook af hoe dit wordt bepaald. Bongers antwoorde dit vast te leggen door aanvullende regels op te nemen in het bestemmingsplan. Daarnaast benadrukte hij dat de plannen van Hutten nu verder moeten worden uitgewerkt tot in een definitief voorstel voor een bestemmingsplan wijziging. Deze wijziging wordt dan opnieuw behandeld in de gemeenteraad, en de omwonenden of andere belanghebbenden krijgen dan weer kans tot inspraak. “Nu geeft u als raadscommissie groen licht om verder te gaan met de plannenmakerij, maar het is geen groen licht voor de plannen zelf”, legde de wethouder uit. “Het hele proces moet feitelijk nog plaats vinden.”

Verkeersveiligheid

Inspreker De Roo en de raadscommissie leden vroegen ook om aandacht voor de verkeersveiligheid op de hoek van de Westerweg en de Kloosterdijk, en de naastgelegen brug over het kanaal Almelo-De Haandrik. De Roo pleite ook voor het mogelijk maken van een fietspad langs de Westerweg, richting het zuidwestelijke gedeelte van Beerzerveld. Daarvoor zou de te renoveren boerderij mogelijk een obstakel zijn. Wethouder Bongers beloofde dat er voor dit gebied een totaalplan voor de verkeersveiligheid wordt opgesteld.