Raad van State maakt blunder, beslissing in wrakingszaak stuw Junne uitgesteld

Junne/Den Haag – Het zal nog zeker een week duren voordat de Raad van State een uitspraak kan doen over of het Waterschap Vechtstromen verder kan met de werkzaamheden voor de inspectie van de stuw in Junne. De Raad van State had eigenlijk afgelopen maandag een spoeduitspraak willen doen over de kwestie. Maar dat ging niet door, nadat milieuadviseur Marcel Middelkamp namens de omwonenden de rechter en staatsraad Sylvia Wortmann wraakte.

Volgens Middelkamp stelde zij zich tijdens een spoedzitting op 10 mei partijdig en vooringenomen op. In die zitting vroeg het Waterschap Vechstromen om verder te mogen met haar werkzaamheden bij de stuw. Een andere rechter van de Raad van State had dat werk eerder weer stilgelegd op verzoek van Middelkamp. Dit gebeurde nadat de werkzaamheden weer begonnen omdat Middelkamp zelf een eerder opgelegde bouwstop introk.

Vooringenomen

Middelkamp meende dat de door hem aangedragen ecoloog tijdens de zitting amper de kans kreeg op wat in te brengen, terwijl de ecoloog van het waterschap wel volop kon spreken. Middelkamp klaagde daarover tijdens de zitting, maar de voorzitter deed er niets mee. Volgens Middelkamp was de rechter bovendien erg vooringenomen, en op de hand van het waterschap. Een zorgelijke zaak volgens de milieuadviseur. Hij zegde niet langer vertrouwen te hebben in een neutrale houding van Wortmann.

Nadat een bouwstop werd ingetrokken begonnen de werkzaamheden al snel, alvorens er weer een nieuwe en nog rustende bouwstop werd opgelegd.

Wortmann gaf vanmiddag in een schriftelijke reactie aan dat er tijdens de zitting maar één microfoon was. Maar Middelkamp reageerde tijdens de wrakingszitting van vandaag dat dit niet waar is; en er wel degelijk meerdere microfoons waren. In de reactie ontkent Wortmann partijdig te zijn in het geschil tussen aan de ene kant Middelkamp en een groep omwonenden van de stuw, en aan de andere kant het Waterschap Vechtstromen.

Blunder

Tijdens de wrakingszitting bleek dat er door de Raad van State een behoorlijke blunder was begaan. Rechter en staatsraad Paula Van der Beek-Gillissen erkende dat Middelkamp en zijn medestanders te laat een schriftelijke uitnodiging voor de wrakingszaak hadden gekregen. Een forse vormfout, en de bewuste brief werd pas een uur voor de aanvang van de zitting in Den Haag bezorgd bij Middelkamp.

Ondanks dat er geen formele uitnodiging was had Middelkamp al wel vernomen dat de zitting van zijn zaak plaatsvond. Voor de zekerheid reisde hij af naar Den Haag. Wrakingszaken moeten volgens de wet zo snel mogelijk worden behandeld, en Volgens Van der Beek-Gillissen kunnen zulke fouten om die reden wel eens voorkomen. Ze merkte op dat Middelkamp er wel gewoon was. Maar die reageerde dat hij enkel van de zitting wist via de advocaat van het waterschap, en dat een uitnodiging nooit onder ogen was gekomen.

Kwartier

Middelkamp noemde het ook onbegrijpelijk dat de Raad van State de zitting überhaupt door wilde laten gaan. Pas een kwartier voor aanvang van de zitting kwam de schriftelijke reactie van staatsraad Wortmann. Tijd om deze fatsoenlijk door te kunnen nemen was er niet. Van der Beek-Gillissen was het er mee eens dat Middelkamp en zijn medestanders zich daardoor niet voldoende hebben kunnen voorbereiden, en besloot daarop om de wrakingszitting een week op te schuiven.

Een gebrek aan uitspraak in de wraking betekend dat het waterschap voorlopig in ieder geval nog niet kan doorgaan met de werkzaamheden. Eerst moeten drie rechters van de Raad van State bekijken of rechter Wortmann op de zaak kan blijven. En daarna moet Wortmann -of een andere rechter- nog beslissen over het verzoek van het Waterschap Vechtstromen om de werkzaamheden te hervatten.

Middelkamp merkte op dat de werkzaamheden, het intrillen van damwanden, voorlopig überhaupt niet kunnen aanvangen. De beruchte machine is op het moment namelijk niet aanwezig in Junne.