Raad van State geeft waterschap gelijk: inspectie werkzaamheden stuw Junne mogen door

Junne/Den Haag – De Raad van State is het eens met het Waterschap Vechtstromen, dat er geen reden is om de werkzaamheden voor een droogzetvoorziening bij de stuw in Junne nog langer stil te leggen. Deze uitspraak deed het kort nadat de wrakingsraad bepaalde staatsraad en rechter Sylvia Wortmann op de zaak kon blijven. Omwonenden en milieuadviseur Marcel Middelkamp (stichting Leefbaar Buitengebied) vonden dat de staatsraad zich een maand geleden tijdens een spoedprocedure partijdig dan wel vooringenomen had opgesteld. Daarnaast zou de ecoloog van het waterschap alle kans hebben gekregen om te spreken, maar kreeg de ecoloog van Middelkamp dat niet.

Wrakingskamer

Volgens de wrakingskamer heeft iedereen tijdens de zitting zijn zegje kunnen doen, en is niemand afgekapt dan wel de mond gesnoerd. Verder oordeelde de wrakingskamer dat de staatsraad als voorzitter tijdens een spoedprocedure de vrijheid heeft om te bepalen waar ze wel of niet informatie over wil, en welke punten ze van belang vindt voor een uitspraak. Dat niet alle punten van de omwonenden tevreden uitgebreid behandeld werden, is volgens de wrakingskamer geen bewijs dat er sprake is van vooringenomenheid. Al met al besloot de wrakingskamer dat er geen reden is om Wortmann van de zaak te halen. Dat zou overigens de eerst keer zijn geweest dat een staatsraad van de Raad van State gewraakt zou worden.

Spoeduitspraak

Dit besluit betekend dat Wortmann uitspraak kon doen over de bouwstop. Die bouwstop werd eind april opgelegd omdat onzeker was of er wel genoeg rekening werd gehouden met enkele beschermde diersoorten bij de stuw. De deskundigen van het waterschap en die van Middelkamp waren het niet met elkaar eens over de gevolgen van de werkzaamheden. Het waterschap erkende vooraf al wel dat het werk gevolgen kon hebben voor de beschermde gele kwikstaart, de huismus en vleermuizen, maar dat dit met maatregelen beperkt konden worden.

In de pilaren van de stuw zou de kleine gele kwikstaart nest hebben gehouden. In de achtergrond de reeds gedane werkzaamheden voor de droogzetvoorziening.

Omwonenden en Middelkamp kraakten het onderzoek van de ecoloog van het waterschap waarop dat werd gebaseerd. Het zou niets te maken hebben met wetenschappelijk onderzoek, en het was in hun ogen onvoldoende om de gevolgen voor de beschermde dieren goed te beoordelen. Na het opleggen van de bouwstop vroeg het waterschap de Raad van State om die weer op te heffen. De inhoudelijke uitspraak daarover, die Wortmann eigenlijk half mei al had willen doen, kon vandaag dan eindelijk worden gedaan. Ze besloot om aan het verzoek van het waterschap te voldoen, en de eerder opgelegde bouwstop op te heffen.

Domper

De staatsraad is het niet eens met de omwonenden en Middelkamp dat de werkzaamheden voor de bouw van een droogzetvoorziening onomkeerbare schade aan de natuur zullen aanbrengen. Zodoende is er volgens haar geen reden meer om de werkzaamheden nog langer tegen te houden. Bovendien was het volgens het waterschap ook van belang dat het werk snel verder kon gaan, omdat het laagwaterseizoen inmiddels al een eind op gang is. Een flinke domper voor de omwonenden, die fel tegen enige ontwikkeling bij en rondom de stuw in Junne zijn. Via allerlei wegen pogen ze om enige voortgang, voor zowel de inspectie van de stuw als de bouw van de nieuwe brug, te blokkeren dan wel zo veel mogelijk te vertragen.

Grote gele kwikstaart

Volgens de omwonenden en Middelkamp werd de beschermde grote gele kwikstaart door de werkzaamheden -die het waterschap tussen de bouwstops door kon doen- van haar nest nabij de stuw verjaagd. Maar de staatsraad ziet dat niet zo. Ze acht het onwaarschijnlijk dat de beschermde vogel door de werkzaamheden van het waterschap het nest heeft verlaten. Ze vindt het aannemelijker dat de grote hoeveelheid mensen die afkwam op het nest, welke vlak bij de oeververbinding zat, de vogel heeft weggejaagd. Of dat het koude voorjaar de reden is dat de vogel het voor gezien heeft gehouden. Ze ziet ook geen reden om aan het onderzoek van de ecoloog van het waterschap te twijfelen.

Het inrichten van een bouwwerf, deels met rijplaten, is volgens de staatsraad ook geen reden waardoor de kwikstaart geen voedsel meer zou kunnen vinden. Het voedsel haalt de kwikstaart immers vooral langs de oevers van de rivier; en die nagenoeg volledig bereikbaar. Verder vindt de staatsraad dat uit ecologisch onderzoek blijkt dat ook andere dieren, zoals huismussen of vleermuizen, niet of nauwelijks verstoord worden. Kortom; de bouwstop is opgeheven, en het waterschap kan weer doorgaan met de werkzaamheden.