Raad van State geeft onherroepelijk toestemming voor droogzetvoorziening stuw Junne

Junne – Na een langdurig juridisch getouwtrek kan het Waterschap Vechtstromen nu definitief beginnen met de bouw van een droogzetvoorziening om de stuw in de Vecht bij Junne te kunnen inspecteren. De diverse bezwaren die door enkele omwonenden en twee stichtingen werden ingediend zijn vandaag door de Raad van State afgewezen.

Droogzetvoorziening

Die droogzetvoorziening moet 50 meter stroomopwaarts van de stuw komen. De duurzame constructie moet honderd jaar mee kunnen gaan, en bestaan uit een dubbele rij damwanden met daar tussen ruimte. Tussen beide rijen wordt na het plaatsen van de dikke damwanden de slib- en zandlaag in de Vecht weggegraven, en vervangen door een meter dikke laag onderwaterbeton.

Om de stuw droog te zetten kunnen in de betonnen vloer, tussen de twee damwanden dan tijdelijk staanders worden gezet, met daartussen schotten. Die delen worden zo ontworpen dat ze niet alleen een levensduur van minstens vijftig jaar hebben, maar ook op andere locaties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld ook bij het droogzetten van de overige stuwen en sluizen in de Vecht.

Tegenstanders

Volgens de tegenstanders van de plannen zou de bouw van de constructie, en het gebruik daarvan beschermde dieren uit hun broed- en verblijfplaatsen verjagen. Het waterschap sprak dit met een zogenaamde ‘quick scan’ tegen, en deed dat volgens de Raad van State voldoende.

Aan zo’n summier natuuronderzoek hangen maatregelen vast. Als die worden uitgevoerd is geen ontheffing nodig van de Wet natuurbescherming, bevestigd de Raad van State. In juni 2021 kreeg Vechtstromen van de voorzieningenrechter van de Raad van State al een voorlopige toestemming om de constructie te bouwen, en de stuw te onderzoeken op schade door zwaar verkeer.

Vechtstromen begon toen niet met het werk in verband met het broedseizoen. Afgelopen april diende een bodemprocedure, en in de uitspraak die de Raad van State vandaag heeft gedaan zijn alle bezwaren definitief ongegrond verklaard. Daarmee is de weg voor het waterschap nu onherroepelijk vrij.

Stuw

De stuw in de Vecht bij Junne is ongeveer een eeuw oud. Tot vijf jaar terug kon de oeververbinding ‘vrij’ gebruikt worden, met gewichtsontheffingen voor agrariërs. Maar in 2017 werden er scheuren in het metselwerk van de stuw ontdekt. Er bleek te veel zwaar verkeer -al dan niet zonder ontheffing- over de brug die boven op de stuw ligt te zijn gegaan.

Maar de daadwerkelijke bouwkundige staat van het bouwwerk dat onder water staat is onbekend. Om dat te onderzoeken moet de stuw grotendeels worden drooggezet, om aan de hand daarvan dan te bepalen of de gehavende stuw vervangen of gerenoveerd moet worden.

De gemeenteraad van Ommen heeft ondertussen al het onomkeerbare besluit genomen om bovenstrooms van de stuw een nieuwe losstaande brug aan te leggen. En is nu bezig met de voorbereidingen voor de bouw daarvan. Daartegen lopen ook verschillende juridische procedures.