Raad stemt ondanks onvrede over lasten in met pontje bij Varsen

Ommen/Varsen – Ondanks dat het merendeel van de raad de vaste lasten voor een pontje bij Varsen eigenlijk te hoog vindt is er afgelopen donderdag wel ingestemd met het voorstel. De jaarlijkse kosten van een kleine dertigduizend per jaar is volgens alle partijen fors. Maar alleen de D66 en PvdA vonden dat het geld beter besteed kan worden, en stemden tegen. Daarmee werd met een ruime meerderheid ingestemd met het voorstel. Het pontje over de Vecht bij Varsen moet, als alles volgens plan gaat, voor het volgende zomerseizoen varen. En vormt dan een verbinding tussen de Larinkmars bij Erve Dunnewind in Varsen, en het fietspad naast de Vilsterseweg. Het kleine veer voor fietsers en voetgangers moet vergelijkbaar worden als het exemplaar bij het Dalfser buurtschap Hessum.

€235.000

De realisatie van het voorgestelde plan vergt van de gemeente een eenmalige investering van 235.000 euro. 50.000 euro daarvan kan worden gedekt met een toegekende subsidie vanuit het Tien-Torenplan van de provincie Overijssel. De eigen bijdrage voor de gemeente komt daarmee op 185.000 euro. Omdat het pontje eigendom wordt van de gemeente kan het niet met incidenteel geld worden gefinancierd, maar is er een krediet nodig; wat gepaard gaat met de bijhorende rente en afschrijving. Bij een afschrijvingstermijn van 15 jaar en een rente van 1% zijn de jaarlijkse kapitaallasten 14.200 euro.

Het college schrijft dat de mogelijkheid om het project ook aan te melden voor andere subsidieregelingen de komende periode wordt onderzocht. Mocht dit het geval zijn zal dit in mindering komen op de gemeentelijke bijdrage, en zullen de kapitaallasten dus lager uitvallen. Ook als de kosten van het pontje lager blijken uit te vallen zal dit het geval zijn. “Bij de raming is gebruik gemaakt van de prijzen van recente vergelijkbare projecten. De mogelijkheid bestaat dat de kosten uiteindelijk lager of hoger uitvallen”, aldus wethouder Bart Jaspers Faijer.

Lasten

Uit navraag bij buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg blijken de jaarlijkse exploitatie kosten van een pontje zo’n 15.000 euro te zijn. Het gaat daarbij om de kosten van onderhoud, winteropslag en het verhelpen van storingen en vandalisme. De hoogte van deze exploitatiekosten hangt af van de mogelijkheid om een particuliere beheerder hierbij te betrekken, en de mate van het gebruik. Met de nieuwe eigenaar van Erve Dunnewind, en tevens ontwikkelaar van de Koesafari Erve Vechtdal verwacht de gemeente afspraken te kunnen maken over toezicht en winteropslag.

Rond medio 2020 zal de Koesafari van Simone Koggel namelijk verhuizen vanuit Arriën naar de dan getransformeerde Erve Dunnewind bij Varsen. “We hebben geleerd van de andere Vechtdal gemeenten dat er baldadigheid en vandalisme komt als er geen toezicht is”, legt Jaspers Faijer uit. De gemeente probeert de exploitatiekosten met een eventuele samenwerking zo laag mogelijk te houden, en ziet het pontje als een mooie aanvulling voor het particuliere project. Van een zakelijke verhouding is verder geen sprake, maar de gemeente wil wel graag dat de ontwikkelingen elkaar versterken.

De Vecht bij Erve Dunnewind, met in de achtergrond de Vilsterseweg.

Te duur

“Het is op zich natuurlijk een harstikke leuk plan, maar we hebben heel wat moeite met de kosten die het met zich mee brengt. We vinden het te duur en zijn er dus ook geen voorstander van”, vertelde PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman. Hij kreeg daarbij bijval van collega-fractievoorzitter Henri Mors van de D66. Ook de CU, VOV, CDA en LPO vinden de kosten fors, maar stemden wel in. “Ja het kost flink wat geld. We willen toeristen in Ommen, en dat kost nou eenmaal centen. Maar ik vind wel dat er zorgvuldig met dat geld om moete gaan”, aldus De Jonge (VOV). “Ik hoop dan ook wel dat we er wat voor terug krijgen. Dat het pontje niet om de dag stil ligt, of dat er iemand door de brandweer van midden op de Vecht gered moet worden.”

Zelfs het woord ‘tol’ passeerde afgelopen donderdag de revue. “We mogen bijna wel tol gaan heffen wil het een beetje rendabel zijn”, zei Mors. Maar dat dit geen rendabele optie is werd ook al even snel duidelijk. “Heel vroeger betaalde mensen tol. Je zou bijvoorbeeld iets kunnen verzinnen dat er met telefoon per overtocht kan worden betaald. Maar zeg nou eens dat met de winterstop en alles er zo’n 750 overtochten per jaar zijn, dat komt op een kleine 40 euro per overtocht. Dat gaat natuurlijk helemaal niemand betalen”, aldus Moerman (PvdA).

Verdiend

“De kosten zijn inderdaad hoog, maar wij denken dat een toeristische gemeente als Ommen deze voorziening misschien wel verdiend. En dat het van dusdanig toegevoegde waarde is dat er een prachtig rondje kan worden gemaakt, dat dit goed is voor het toeristisch beeld dat Ommen neerzet”, vulde Dick Remmers (LPO) aan. Ook de CDA-fractie sloot zich daarbij aan. “Wij denken dat het voorliggende voorstel een mooie aanvulling is op het fiets- en wandelnetwerk, dat naast de eigen inwoners de toeristen ten goede komt. Daarnaast is het aanwinst voor het prachtige Varsen”, aldus Marinus Dunnewind.

Subsidie

Een deel van de raad vroeg zich nog wel af of de subsidie uit het Tien-Torenplan wel wordt verstrekt, en wat het inhoudt als dit niet gebeurt. “Als er nou onverhoopt toch meer kosten zijn, of er wordt geen subsidie verstrekt. Wordt het voorstel voor het pontje dan teruggetrokken”, vroeg Mors (D66) zich af. Wethouder Jaspers Faijer legde uit dat de verwachting is dat het voorstel wel bij het plan zal aansluiten. De essentie van het Tien-Torenplan is dat de leefbaarheid van de Vecht wordt versterkt. “Wij menen dat deze wijziging strookt met de gedachte van de subsidie waarvoor deze bedoeld, namelijk het versterken van de beleefbaarheid de Vecht. Wij vinden dat dit pontje bijdraagt aan de versterking van het wandel- en fietsnetwerk, en aan een sterke recreatie- en toerismesector, en daarmee dus de belevingswaarde.”

Het idee voor een pontje werd al eerder voorgedragen, maar er kon toen geen overeenstemming worden bereikt met grondeigenaren over een locatie nabij het centrum. “De eerste gedachte was om het veer te realiseren bij het centrum van Ommen. Alleen wij hebben gemeend dat dit een veel betere plek is”, verteld Jaspers Faijer eerder dit jaar. In het voorstel van het college is te lezen dat er inderdaad wordt afgeweken van de prestaties en de termijn die zijn gekoppeld aan de subsidie uit het Tien-Torenplan.

Volgens hetzelfde document lijkt de provincie wel bereid mee te gaan in de wijziging, en onder voorwaarden opnieuw uitstel te willen verlenen. Ongeacht bestaat de mogelijkheid dat de subsidie alsnog ingetrokken wordt. “Om dit risico te vermijden laten we e.e.a. zo snel mogelijk uitwerken tot uitvoerbare plannen en dienen we op voorhand bij de provincie een aanvraag in om uitstel en om goedkeuring voor wijzigingen”, wordt er in het voorstel geschreven. De wethouder verzekerd dat als het financiële plaatje niet rondkomt er geen doorgang zal plaatsvinden. “Als het financieel niet rond komt, dan gaat het plan niet door”, aldus de wethouder. “Maar dit weten wij pas zeker bij de afrekening van de subsidie.

Aanvulling

Mors had ook zijn bedenkingen bij de beoogde plek van het pontje, zo ver van het centrum van Ommen en niet waar deze aanvankelijk werd geprojecteerd. “Het pontje is leuk, en heeft toegevoegde waarde. Maar we hebben wel onze bedenkingen bij het plaatsen bij Varsen. Want juist alle toeristen zitten toch voornamelijk in het centrum van Ommen”, aldus de D66-fractievoorzitter. Ook De Jonge had liever gezien dat het pontje nabij het centrum was komen te liggen. “Want daar gebeurt het hier in Ommen”, meent hij. “Ik hoop dat het college gaat kijken op welke wijze we mensen die vanaf Dalfsen komen zover gaan krijgen dat ze verder fietsen dan Varsen, en toch doorgaan naar het centrum van Ommen.”

Gerard Marsman (CU) had eigenlijk ook liever gezien dat het pontje zou worden aangelegd zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar ziet het anderzijds ook wel als een aanvulling voor de fiets- en wandelroutes. “Samen met het andere geld dat we aan de Vechtzomp besteden, de uitbreiding van het fietsnetwerk, de nieuwebouw van CCO en TIP, en andere plannen voor promotie en marketing maakt het wel dat we Ommen hiermee flink op de kaart zetten.” Zijn fractie stemde dan ook wel in, maar noemt het wel een ‘echte nice to have’.

Brug

Marinus Dunnewind (CDA) en Dick Remmers (LPO) vinden de locatie nabij Varsen juist uitermate geschikt. “Ik ben eigenlijk wel blij dat die wat verder weg ligt. Als die bij Ommen ligt gaat niemand het pontje gebruiken maar gewoon over de brug”, meende Dunnewind. “Wij denken dat het juist daar een grotere toegevoegde waarde heeft dan wanneer het heel dicht bij de brug zal liggen. Want dan ga je niet op het pontje staan wachten, en neem je de brug”, vulde Remmers aan. Remmers voegde nog toe dat dankzij het pontje het dure ‘fietspad Dunnewind’, dat nu wordt aangelegd en straks aansluit, misschien beter wordt ‘terugverdiend’ omdat meer fietsers er dan gebruik van zullen maken.

2020

Bij de realisatie van de veer hoort ook de aanleg van aansluitende infrastructuur naar de Vilsterseweg, en de Larinkmars bij het dan opnieuw vormgegeven Erve Dunnewind. Het aansluitende fietspad aan de zuidelijke kant komt op het terrein van Landgoed Vilsteren. De locatie van het pontje en het tracé van het fietspad is bepaald in samenspraak met de rentmeester van het Landgoed Vilsteren, en met de ontwikkelaar van Erve Dunnewind op de noordelijke oever.

De plannen zullen nu verder worden uitgewerkt, waarbij ook de Plaatselijk Belangen van Varsen en Vilsteren weer worden betrokken. Ook Rederij Peters wordt hierbij gehoord, want zij willen graag een aanlegplaats voor haar rondvaartboot realiseren. Voor de realisatie van het pontje en het fietspad is een aanlegvergunning nodig, alsmede een watervergunning. Belanghebbenden kunnen deze inzien, en hiertegen bezwaar maken. Wanneer de eventuele werkzaamheden kunnen gaan beginnen is nog niet duidelijk. Maar wethouder Jaspers Faijer hoopt dat dit zo snel mogelijk kan. “De streefdatum als alles goed gaat is dat het pontje voor het volgende zomerseizoen vaart.”