PvdA Overijssel wil opheldering over voorgestelde pilot bollenteelt in waterwinningsgebied Ommen

Ommen – De PvdA Overijssel wil opheldering over de voorgestelde pilot met bollenteelt in beschermde grondwatergebieden bij Ommen. “De bollenteelt gebruikt veel bestrijdings-middelen die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater”, zegt woordvoerder Niels van der Hoorn. “Wij begrijpen dan ook niet dat experimentele bloementeelt gepland wordt midden in een waterwingebied.” Het college van burgemeesters en wethouders heeft een voorstel bij de gemeenteraad voorgelegd om groen licht te geven voor een pilot met bloembollenteelt.

Er zijn flinke zorgen over de kwaliteit van het drinkwater als de voorgestelde proef doorgaat, ondanks dat de proef het gebruik van mogelijk gevaarlijke gewasbeschermingsmiddelen niet toestaat. Een aantal Ommenaren lieten tijdens een recente vergadering van de raadscommissie hun ongenoegen blijken, en ook de Vereniging Natuur- en Milieu De Vechtspreek tekende hierbij protest aan. De provinciale PvdA sluit zich aan bij deze twijfels over het voorgestelde experiment.

“In juni presenteerde de Rekenkamer Oost Nederland een rapport waaruit blijkt dat de kwaliteit van grondwater in Overijssel op een aantal punten onvoldoende gewaarborgd is”,1 zegt Van der Hoorn. “Als we in de toekomst goed drinkwater willen garanderen moeten we nu goede voorzorgen nemen. Dat betekent wat mij betreft ‘bij twijfel niet doen’. En ik heb gerede twijfels over nut en noodzaak van dit experiment, helemaal op deze locatie. Waarom plan je zoiets niet buiten een waterwingebied?”

De PvdA Overijssel wil onder meer van het provinciebestuur weten wat zij denkt van de bollenproef, en hoe als het experiment doorgaat de provincie toezicht en handhaving gaat organiseren.