Provincie voornemens aanbesteding Vechtdal Verbinding te gunnen aan BAM Infra

Ommen – Ruim een half jaar na de aanbestedingsprocedure voor de werkzaamheden aan de Vechtdal Verbinding hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie de opdracht voorlopig gegund aan BAM Infra. BAM Infra zal media volgend jaar beginnen met de werkzaamheden van het ruim 100 miljoen euro kostende project. Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden in 2023 afgerond.

Marinus Schimmel, directeur van BAM Infra Nederland, is blij met de voorgenomen opdracht. “Bij de voorbereiding en de uitvoering hebben we oog voor de omgeving en aandacht voor doorstroming. Dat resulteert in minder hinder voor de omgeving en de gebruikers.”

De geplande verandering van de kruising van de Balkerweg en de N48. Illustratie: Provincie Overijssel.

Vechtdal Verbinding

Het project Vechtdal Verbinding omvat de N377 tussen Nieuwleusen en Slagharen en de N340 tussen Zwolle en Ommen. Ook de N48 tussen de N340 en het Arriërveld wordt aangepast. De wegen worden dagelijks aangedaan door veel verkeer van en naar Zwolle en zijn vooral in de spits erg druk. Daarnaast zijn de huidige wegen volgens de provincie niet op een duurzaam veilig manier ingericht.

Om het verkeer op de lange termijn vlotter en veiliger te kunnen laten doorrijden worden er een tal van aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt onder meer de aansluiting van de N340 op de A28 aangepast en komt er vanaf daar een nieuwe weg met twee keer twee rijbaan tot aan de Ankummerdijk. De spoorwegovergang in de N340 wordt vervangen door een viaduct. Ook worden een aantal bestaande kruispunten in de N340 zo aangepast dat ze veiliger worden en meer verkeer kunnen verwerken.

In de N377 tussen Nieuwleusen en Slagharen komen drie fietsoversteken en in Balkbrug komt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer met daarboven op een dorpsplein dat het noorden en zuiden weer moet gaan verbinden. Naast deze maatregelen worden ook vijftien andere optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder extra fietstunnels, rotondes, ecoducten en het verbreden en vernieuwen van de parallelwegen.

De fietstunnel die tussen het kruispunt Varsen en de Balkerweg moet komen. Illustratie: Provincie Overijssel.

Optimalisatie

Tijdens de aanbesteding werden de aannemers niet alleen uitgedaagd om de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook aan te geven hoeveel extra ‘optimalisatiemaatregelen’ zij binnen het gestelde plafondbedrag konden aanbieden. Dit zijn maatregelen die vanwege het beschikbare budget in een eerdere fase van het project zijn afvallen, maar wel degelijk meerwaarde hebben en door de provincie dan ook graag uitgevoerd worden gezien. Ook konden de aannemers scoren met extra aandacht voor duurzaamheid en het minimaliseren van hinder tijdens de uitvoering.

Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor mobiliteit, water en sociaal bij de provincie Overijssel is blij met het aanbod van BAM Infra. “Na jaren van plannen maken, kan medio 2019 de schop de grond in. Met het aanbod van BAM Infra kunnen we alle maatregelen, inclusief de 15 optimalisatiemaatregelen, die we samen met de gemeenten en omgeving hebben bedacht ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat is fantastisch nieuws voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers, de leefbaarheid van de inwoners rond de weg en bereikbaarheid in het Vechtdal. Dit komt de economische ontwikkeling van deze regio ook ten goede.”

Ommen

Bij Ommen worden op twee punten grote veranderingen doorgevoerd. Bij het kruispunt Varsen wordt de N340 vloeiender aangesloten op de N48. De verbinding Hoogeveen-Raalte zal de dan verlegde N340 ongelijkvloers gaan kruisen. In de grote bocht die bij de nieuwe aansluiting van de N340 en de N48 ontstaat wordt een zogeheten turborotonde aangelegd voor het verkeer vanaf Ommen en de N348. Bij de op- en afritten van de N48 bij de Balkerweg worden aan beide zijden twee kleinere rotondes aangelegd. Rondom de rotondes komen vrij liggende fietspaden. Het viaduct over de Balkerweg blijft verder ongewijzigd.

Halverwege deze twee aanpassingen komt een fietstunnel onder de N48 door. Deze maakt dan deel uit van de doorgaande fietsverbinding voor scholieren tussen Ommen en Dalfsen.

De nieuwe indeling bij de kruising Varsen. Illustratie: Provincie Overijssel.

Bezwaar

Nu de provincie de aanbesteding gegund heeft aan BAM gaat een periode van twintig dagen in waarin andere partijen bezwaar kunnen maken. Als er geen bezwaren worden ingediend binnen de termijn wordt het voornemen omgezet in een definitieve gunning.