Pontje over Vecht moet Varsen verbinden met Vilsterseweg

Varsen – Het pontje over de Vecht bij Varsen moet, als alles volgens plan gaat, voor het volgende zomerseizoen varen. Het vaartuig moet dan een verbinding vormen tussen de Larinkmars bij Erve Dunnewind in Varsen, en het fietspad naast de Vilsterseweg. Het college van B&W heeft vanmorgen besloten de gemeenteraad een collegevoorstel voor te leggen waarin het voorstel is om het pontje te gaan realiseren, en hiervoor het benodigde krediet vrij te maken.

De Vecht bij Erve Dunnewind, met in de achtergrond de Vilsterseweg.

Leefbaarheid

Het kleine veer voor fietsers en voetgangers moet vergelijkbaar worden als het exemplaar bij het Dalfser buurtschap Hessum. Het pontje is onderdeel van het programma ‘Ruimte voor de Vecht’, en de gewenste verbinding over de Vecht maakt ook deel uit van het ‘Tien-Torenplan’; daarvan is de essentie dat de leefbaarheid van de Vecht wordt versterkt. Het idee voor een pontje werd hierin al eerder voorgedragen, maar er kon toen geen overeenstemming worden bereikt met grondeigenaren over een locatie. De beoogde locatie bij de Larinkmars is nu ook nog niet exact vastgesteld. “De eerste gedachte was om het veer te realiseren bij het centrum van Ommen. Alleen wij hebben gemeend dat dit een veel betere plek is”, verteld Bart Jaspers Faijer enthousiast. “Daar dienen we meerdere doelen mee. Als je de grotere kaart erbij pakt zie je dat het een verrijking is van de fiets infrastructuur.”

€185.000

De realisatie van het plan vergt van de gemeente een eenmalige investering van 185.000 euro. Via het Tien-Torenplan van de provincie Overijssel komt daar nog 50.000 euro bovenop. Wanneer de eventuele werkzaamheden kunnen gaan beginnen is nog niet duidelijk. Maar de wethouder hoopt dat dit zo snel mogelijk kan. “De streefdatum als alles goed gaat is voor het volgende zomerseizoen.” Er moet voor die tijd uiteraard nog van alles worden afgesproken over bijvoorbeeld de bouw en het beheer.

Bij de investering van de gemeente wordt ook nog geen rekening gehouden met de structurele kosten. Uit navraag bij buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg blijken deze jaarlijkse kosten zo’n €15.000 te zijn. Hieronder vallen de kosten van onderhoud, winteropslag en het verhelpen van storingen en vandalisme. De hoogte van deze exploitatiekosten hangt af van de mogelijkheid om een particuliere beheerder hierbij te betrekken. Met de nieuwe eigenaar van Erve Dunnewind en tevens ontwikkelaar van de Koesafari Erve Vechtdal verwacht de gemeente afspraken te kunnen maken over toezicht en winteropslag. Zo probeert de gemeente de exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden.

Bij de realisatie van de veer hoort ook de aanleg van aansluitende infrastructuur naar de Vilsterseweg, en de Larinkmars bij het dan opnieuw vormgegeven Erve Dunnewind. Het aansluitende fietspad aan de zuidelijke kant komt op het terrein van Landgoed Vilsteren. De locatie van het pontje en het tracé van het fietspad is bepaald in samenspraak met de rentmeester van het Landgoed Vilsteren, en met de ontwikkelaar van Erve Dunnewind op de noordelijke oever.

Koesafari

Rond medio 2020 zal ook de koesafari van Simone Koggel verhuizen vanuit Arriën naar de dan getransformeerde Erve Dunnewind bij Varsen. Op deze plek gaat ze dan verder onder de naam Koesafari Erve Vechtdal. Een deel van de oude stallen op het terrein worden nu gesaneerd en gesloopt. Koggel heeft niet alleen het erf en de opstallen gekocht, maar is nu ook in het bezit van 6,6 hectare grond. Ze pacht daarbij een deel van Staatsbosbeheer. Op de woeste gronden op de rand van de Vecht zullen dan de bekende brandrode runderen rondlopen.