Politiek wil nog voor Bissingh doorlooproute over 11 April Plein

Ommen – In de gemeenteraad van Ommen van gisteravond is een motie van de LPO om het 11 April Plein nog voor de Bissinghdagen, welke met anderhalve week starten, tijdelijk te openen aangenomen met zestien voor stemmen. Uit gesprekken met de HVO (Handelsvereniging Ommen) en individuele ondernemers is gebleken dat de ondernemers vinden dat de steeds langer durende werkzaamheden slecht zijn voor het toeristische imago van Ommen en voor de omzet van de ondernemers in het centrum.

Groot belang

Projectontwikkelaar Artica en aannemer van Schijndel hebben de gemeente medegedeeld dat de opening van het 11 April Plein is uitgesteld van deze zomer tot in het najaar. In de motie die Dick Remmers (LPO) gisteravond voorlas stond dat ondernemers in het centrum een groot belang hechten aan een eerdere opening van een verbinding over het 11 April Plein. Volgens dezelfde motie hebben de ondernemers in het centrum al veel te lijden gehad van de slechte bereikbaarheid, en afsluitingen van het centrum. Volgens de LPO is een aantrekkelijk en goed beloopbaar centrum met een doorlooproute van de Markt naar de Varsenerpoort via het 11 April Plein noodzakelijk in het naderende toeristenseizoen en met de komende Bissinghdagen. De ondernemers willen geen langer uitstel, en zeker niet voor een onbepaalde tijd.

Motie

In de motie, die bij het indien reeds getekend is door het LPO, de CDA en de ChristenUnie, wordt het college verzocht om direct contact op te nemen met projectontwikkelaar Artica en aannemer van Schijndel om nog voor de start van de Bissingh een doorlooproute van het 11 April Plein te realiseren. Het LPO wil dat het college er bij de aannemer op aan dringt dat voor deze doorgang de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen voor de nog in aanbouw zijnde gebouwen zodat een veilige doorgang kan worden gewaarborgd. De partij schrijft in de motie dat zei wil dat de eventuele kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van de projectontwikkelaar komen.

De portefeuille houdende wethouder, Bart Jaspers Faijer, heeft afgelopen woensdag avond zelf gekeken bij het plein “… ik zit zelf niet in het bouwvak, maar het zou toch moeten kunnen.” aldus Jaspers Faijer. De wethouder geeft aan dat hij geen resultaat kan toezeggen. Het is een harde voorwaarde dat de veiligheid gewaarborgd moet zijn, als dit niet kan is een doorlooproute niet mogelijk. Volgens Dick Remmers (LPO) realiseert de LPO zich dat de veiligheid een factor is en heeft de partij dit daarom ook bewust geformuleerd in de motie. Remmers geeft aan dat de LPO voldoende informatie heeft om te stellen dat het technisch veilig te doen zou moeten zijn.

Kosten

Onder andere Hilbert Moerman (PvdA) en Ilona Lagas (VVD) uitte hun zorgen over de eventuele kosten. In de contracten zijn geen sancties opgenomen bij een uitloop van de werkzaamheden, als er extra kosten zouden komen dan zou dit uit coulance door de ontwikkelaar moeten worden betaald. Lagas vertelde dat de bouw op het 11 April Plein is vertraagd door een gebrek aan bouwvakkers. De aannemer heeft deze veelal ingezet bij de bouw van de HEMA enkele tientallen meters verderop. Op vertraging van dat bouwproject zitten wel sancties, dat de aannemer daar op heeft ingezet is volgens Lagas dan ook logisch. Henri Mors (D66) en Annelies Bakelaar (CDA) steunden de vragen en opmerkingen van hun collega’s. Remmers concludeerde in de vergadering wel dat de contracten achteraf beter hadden moeten worden opgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 7 juni vertelde wethouder Jaspers Faijer “Naar het nu uitziet is het 11 april plein vanaf eind oktober open voor het winkelend publiek. We hebben de mogelijkheden voor openstelling bekeken en hierover overleg gehad met de bouwer en de ontwikkelaar. Het veiligheidsrisico voor het winkelend publiek op dit bouwterrein is voor het college te groot om deze openstelling voor de bouwvak in bewerking te stellen.” op vragen tijdens de vergadering van vandaag wat er nu anders is antwoord Jaspers Faijer “…dat we verder zijn in de tijd.” Dat de motie nagenoeg unaniem werd aangenomen geeft volgens de wethouder extra munitie om de druk op te voeren. “…nogmaals om tafel om te zien of de druk groter kan worden.” aldus Jaspers Faijer “Met beetje goede wil moet je hier met elkaar toch iets verder kunnen komen dan dat ik op 7 juni heb gezegd. ” werd vervolgd.