Plan voor zonnepark onder windmolens Veenwieken met kwart minder panelen

Ommerkanaal – Het plan voor een zonnepark onder de windmolens van De Veenwieken bij Ommerkanaal is aangepast. In het nieuwe plan zijn er een kwart minder zonnepanelen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Initiatiefnemer Pure Energie is lid van de brancheorganisatie Holland Solar. Die heeft eind vorig jaar de gedragscode Zon op Land aangenomen, en daar wil het zich aan houden. Een belangrijk punt uit de gedragscode is dat 25 procent van een beoogd zonnepark niet wordt bedekt met zonnepanelen, maar wordt gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische maatregelen.

In de eerste plannen werd uitgegaan van een 20 hectare groot zonnepark onder de vier windmolens van Pure Energie in het tien windmolens tellende windmolenpark. Met toepassing van de gedragscode blijft de bruto omvang van het zonnepark 20 hectare, maar wordt een kwart niet bebouwd met zonnepanelen. Daardoor bestaat het plan voor nu uit 15 hectare zonnepanelen en 5 hectare voor landschap en ecologie.

Zicht

Voor die landschappelijke inpassing is nog geen concreet plan. Wel zijn er uitgangspunten opgesteld. Zo moet er rondom het zonnepark een circa twee meter hoge beplanting komen die het zicht op de panelen weg moet nemen. De panelen komen volgens het plan in een ‘zuid-opstelling’ te staan, waardoor er twee tot drie meter tussen de zonnepanelen zit. Achter de beplanting komt dan een hek te staan, maar die komt iets van de grond af. Dit zodat klein wild er gewoon onder door kan. Op het terrein zelf komt zo min mogelijk verharding.

Opbrengst

Minder zonnepanelen betekend logischerwijs ook minder opbrengst. Pure Energie verwacht met 15 hectare zonnepanelen ongeveer 15 miljoen kWh per jaar op te wekken, waar eerst werd uitgegaan van circa 20 miljoen kWh per jaar. Dat is overigens nog steeds evenveel als circa 5000 huishoudens per jaar gemiddeld gebruiken.

Aansluiting

Een belangrijke factor die meespeelde in de keuze voor 15 hectare aan zonnepanelen zijn de aansluitmogelijkheden. Pure Energie wil het zonnepark aansluiten op de netaansluiting van de vier windmolens die zij exploiteren. De laatste tijd is er overleg geweest met netbeheerder Enexis hierover, om duidelijk te krijgen wat er exact mogelijk is. Hoewel het combineren van wind en zon op één netaansluiting steeds meer wordt aangemoedigd, is er nog weinig praktijkervaring mee in Nederland.

Enexis heeft recent bevestigd dat het mogelijk is een zonnepark van netto circa 15 hectare aan te sluiten op de netaansluiting van de vier windmolens. Deze bevestiging in combinatie met de richtlijn uit de gedragscode Zon op Land maakt de keuze voor een zonnepark van bruto 20 hectare.

Vervolg

Op dit moment lopen er nog geen formele procedures bij de gemeente voor de aanvraag van een vergunning. Dat heeft ermee te maken dat de gemeente Ommen nog werkt aan het beleid voor zonneparken. Hoe dat precies verder gaat en welk beleid er tot stand komt, is daardoor nog afwachten voor Pure Energie. De komst van het inmiddels gerealiseerde windmolenpark is een doorn in het oog van sommige omwonenden. En een aantal wil ook het zonnepark niet. Pure Energie houdt geïnteresseerden en belanghebbenden op de hoogte van het vervolg via een nieuwsbrief en haar website.