Plan voor woningen in oude KPN centrale Koesteeg

Ommen – Door de technologische ontwikkelingen worden telefooncentrales alsmaar kleiner, en dus ook de ruimtes die daarvoor nodig zijn. Om die reden is de KPN-centrale aan de Koesteeg al een tijdje buiten gebruik. Er is nu een plan om vier woningen in het in 1967 gebouwde pand te realiseren. Volgens het huidige bestemmingsplan is dit nu niet toegestaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan, om het initiatief zo mogelijk te maken.

De KPN centrale aan de Koesteeg.

Het pand staat in een gebied waar voornamelijk wordt gewoond. Wel is er aan de oostkant het ijshokje van Ekkelenkamp, en het restaurant China Tuin. Maar er zit een drie meter brede groenstrook tussen, en het college ziet hierin geen probleem. Het initiatief richt zich op ‘jongeren, jonge gezinnen en ouderen’. Dit past binnen het Gemeentelijk Omgevingsplan.

Hoewel er tijdens het gebruik als telefooncentrale in principe geen dagelijkse aanwezigheid was, is er op het terrein wel voldoende parkeergelegenheid. Bij vier te verkopen appartementen geldt een parkeernorm van twee per woning; acht parkeerplaatsen in totaal. Voor huurwoningen is dit aantal minder. Aangezien er nu al ruimte is voor negen parkeerplaatsen wordt er in ieder geval voldaan aan de parkeernormen.

Vanwege de dicht bij staande molen ‘De Konijnenbelt’ geldt in het gebied een molenbiotoop. Maar omdat het plan zich binnen het bestaande pand bevindt vormt dit geen belemmering. De bergingen zullen 3 meter hoog worden, en vallen ook ruim binnen de bouwhoogtegrens. Wel zal de initiatiefnemer nog een bodemonderzoek moeten aanleveren, om vast te kunnen stellen of de kwaliteit van de grond geschikt is om er te wonen.

Een belangrijke voorwaarde voor de medewerking van het college is dat de initiatiefnemer in overleg gaat met omwonenden. Dit is nog niet gebeurd; de initiatiefnemer moet hier een verslag van overleggen. Met de kruimelregeling kan een ander gebruik aan het pand worden toegekend met een reguliere vergunning; hier kan bezwaar en beroep tegen worden gemaakt.