Plan voor huurwoningen in leegstaande supermarkt Lemele

Lemele – Er zijn plannen om de voormalige supermarkt van Wim Klein Horsman aan de Lemelerweg in Lemele te verbouwen tot een wooncomplex met huurappartementen. Na meer dan 120 jaar werden de deuren van de supermarkt begin september vorig jaar voorgoed gesloten. Kort na de sluiting diende eigenaar Klein Horsman zijn principeverzoek al bij de gemeente in. Het plan dat hij voor ogen heeft is om in het pand zeven huurwoningen te realiseren die niet te groot en te duur zijn. In Lemele is namelijk op het moment amper aanbod in het goedkopere en middel dure huursegment. Volgens de gemeente is uit overleg met het plaatselijk belang en CPO Lemele gebleken dat er in dat segment wel een vraag ligt.

Woningaanbod

Het huidige aanbod van huurwoningen van Vechtdal Wonen zal de komende jaren niet worden uitgebreid. Vanuit het PB en CPO zijn zorgen geuit dat jongeren en ouderen Lemele min of meer noodgedwongen verlaten vanwege het gebrek aan woningen. De gemeente is blij dat met het plan deels aan deze behoefte wordt voldaan. Het college is dan ook voorstander van de nieuwe invulling van het pand, en heeft begin deze maand besloten om in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verbouwen van de supermarkt. Het is nu aan de gemeenteraad om nog haar goedkeuring te geven aan de plannen.

Met de voorgestelde nieuwe en toekomstbestendige invulling van het pand wordt deze behouden van verval. Binnen het huidige bestemmingsplan zijn woningen niet toegestaan op het perceel. Maar volgens de gemeente kan dit met een relatief eenvoudige procedure wel vergund worden. Bij de komst van appartementen zal de parkeervraag en het parkeergedrag veranderen. Waar voorheen sprake was van kort en louter overdag parkeren zal er in de nieuwe situatie sprake zijn van structureel langdurig parkeren. De initiatiefnemer zal daarom moeten voldoen aan de parkeerregels van de gemeente.

Bouwbesluit

Omdat het bij de gemeente ingediende principeverzoek nog niet is voorzien van tekeningen zal het plan nog wel moeten voldoen aan het Bouwbesluit, waarin eisen worden gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld lichtinval en ventilatie. Om diezelfde reden is ook de welstandstoets nog niet uitgevoerd. Het principebesluit van het college is dan ook gebaseerd op een tekstuele onderbouwing. Of het beoogde aantal appartementen haalbaar is op basis van bouwtechnische wet- en regelgeving is dus nog niet beoordeeld. Gevolg daarvan kan zijn dat er concessies gemaakt moeten worden in het aantal appartementen. Daarom is in het principebesluit besloten over het toevoegen van appartementen, en is het aantal appartementen nog in het midden gelaten. De vervolgprocedure zal uit wijzen of het aantal van zeven appartementen haalbaar is.