Plan voor 16 appartementen in leegstaand pand Schudde Wonen

Ommen – De leegstaande woonwinkel van Schudde Wonen moet plek gaan bieden aan zestien appartementen. Het pand aan de Dr. A.C. van Raaltestraat staat al enige tijd leeg, zonder blijk van serieuze interesse. Het is ook niet de verwachting dat een winkel in de toekomst nog invulling aan het gebouw zal gaan geven. Een initiatiefnemer heeft het aangekocht, met het plan om het te transformeren naar woningen die zowel voor starters als senioren geschikt zijn.

Op de hoek van de Dr. A.C. van Raaltestraat en Hamsgoren staat het leegstaande winkelpand van Schudde Wonen.

Het toevoegen van woningen is bestemmingsplan technisch nu niet toegestaan, dus heeft de initiatiefnemer het dagelijks bestuur van de gemeente om principe medewerking gevraagd, om van dat bestemmingsplan af te mogen wijken. Die heeft besloten daar in principe en onder voorwaarden medewerking aan te verlenen. Wat het college van burgemeester en wethouders betreft zorgt langdurige leegstand voor verloedering.

Het leegstaande winkelpand ligt aan de noordkant van het stadscentrum, maar wel buiten het ‘kernwinkelgebied’. In dat laatstgenoemde gebied wil de gemeente de detailhandel concentreren, wat dat betreft past het verdwijnen van de winkelruimte. “Het ligt daarom voor de hand het bestaande pand een toekomstbestendige invulling te geven”, schrijft het college in haar besluit.

Het plan sluit ook aan bij de woonvisie, waarin staat dat de gemeente wil inzetten op het creëren van meer betaalbare woningen. Het centrum is daarvoor als voorkeursgebied aangewezen. Voor dit gebied zet de woonvisie met name in op woningen voor starters en senioren. De initiatiefnemer wil hierop inspelen, maar het college stelt wel voor om een anterieure overeenkomst af te sluiten, om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk de doelgroep is die bediend wordt.

Maisonnettes

De insteek is zoveel mogelijk van het bestaande pand -dat meer dan 50 jaar oud is- te verbouwen. De zogeheten toonkamer aan de achterzijde van het winkelpand moet volgens de ontwerpen plaatsmaken voor een galerij. Volgens de plannen komt de helft van het beoogde aantal woningen op de begane grond, met elk een oppervlakte van tussen de 60 en 70 vierkante meter.

Op de verdieping moeten acht maisonnettes komen, met een oppervlakte van circa 90 à 100 vierkante meter. Om meer woonoppervlakte te creëren zal de puntkap worden omgebouwd naar een combinatie van plat en schuin dak. Omdat het plangebied in de molenbiotoop ligt is de Stichting Ommer Molens om advies gevraagd, maar aangezien de bouwhoogte niet verandert ten opzichte van het bestaande hebben zij geen bezwaren.

Het braakliggende terrein ten noordwesten van het huidige gebouw moet plaats gaan bieden aan de benodigde parkeerplaatsen. Dat ontwerp voldoet in de basis aan het parkeerbeleid, maar het college is nog niet helemaal content met de inrichting. Ze wil dat alle parkeerplaatsen onderdeel zijn van het terrein, en dat er echt een eigen entree is. Parkeren aan de openbare weg is uitgesloten. Deze plannen zullen dus nog moeten worden aangepast.

De initiatiefnemer wil in principe zo snel mogelijk aan de gang, om ook in te spelen op de grote woningnood. Maar het is nog niet zover dat de bouw van start kan gaan, daarvoor zal de gemeenteraad eerst haar akkoord nog moeten geven. Ook moet het plan nog worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij het indienen van het principeverzoek werd gedacht aan een prijsklasse van tussen de €228.000 en €380.000.