Plaatsing verlichte portalen bij zebrapaden Pr. Julianastraat en Schurinkstraat vertraagd

Ommen – Het plaatsen van de verlichte portalen boven de drie zebrapaden in de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat is vertraagd. Oorspronkelijk was de planning dat de portalen rond de bouwvak zouden worden geplaatst. Maar door vertraging bij de toeleveranciers en een extra noodzakelijke keuring is de verwachting dat pas deze maand kan worden begonnen met de werkzaamheden. “Ik hoop echt dat ze één deze weken geplaatst gaan worden. Er zijn diverse redenen voor de vertraging, maar ze moeten gewoon zo snel mogelijk geplaatst worden”, aldus verkeerswethouder Leo Bongers. Het is volgens de wethouder wenselijk dat de portalen er staan voor het weer donker en regenachtig wordt. “De druk staat erop.”

Bij het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Lodderholt en het Vrijthof vond eind vorig jaar een fataal ongeval plaats.

Portalen

Het college besloot de portalen boven de zebrapaden te plaatsen om deze zowel overdag als in het donker beter zichtbaar te maken. Het kwam daarmee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad, die met een motie extra maatregelen eiste. Die motie kwam vorig jaar december nadat in het weekend voor die raadsvergadering een heftig ongeval plaatsvond op het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Lodderholt en het Vrijthof.

Daar werd tijdens hevige regenval op de donkere avond van zaterdag 14 december 2019 een man aangereden. De 75-jarige Ommenaar raakte daarbij levensgevaarlijk gewond, en overleed een dag later in het ziekenhuis. In de raadsvergadering van de donderdag daaropvolgend (19 december) werd de motie unaniem aangenomen. Met de motie werd het college opgedragen om zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 februari, ervoor te zorgen dat de zebrapaden beter zouden worden aangeduid. En vóór 1 april te komen met aanvullende maatregelen.

Tijdelijke maatregelen

Vooruitlopend op een meer definitieve oplossing werden op 20 januari dit jaar bij de drie zebrapaden tijdelijke lichtmasten geplaatst die nog voorhand waren. Ook werden er grotere verkeersborden geplaatst die de zebrapaden aangeven; deze zijn voorzien van een geel fluorescerend backingbord om extra op te vallen. Ondertussen werd onderzocht welke aanvullende maatregelen er konden worden genomen om te zorgen voor extra verkeersveiligheid bij de zebrapaden, maar ook passen bij een doorgaande weg. Twee mogelijke verbetermaatregelen kwamen daarbij naar voren. Metingen toonden volgens het college geen aanleiding voor extra snelheid remmende maatregelen. En er werd gekozen voor het beter zichtbaar maken van de voetgangersoversteekplaatsen.

Beter zichtbaar

Volgens het college zijn de voetgangersoversteekplaatsen volgens de richtlijnen van het CROW aangelegd. Maar naast de al genomen kortetermijnmaatregelen zijn er ook nog aanvullende maatregelen die de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen verder kunnen verbeteren. Daarbij kan volgens het college een onderscheid worden gemaakt in maatregelen die boven/naast het wegdek komen of die in het wegdek gelegen zijn. De zichtbaarheid van de oversteekplaatsen kan volgens het college het beste verbeterd worden door maatregelen te nemen die ongeacht de omstandigheden of het moment van de dag zichtbaar zijn. Maatregelen op of in het wegdek zouden bijvoorbeeld door sneeuwval aan het zicht onttrokken kunnen worden. Het plaatsen van maatregelen naast of boven de weg heeft in dat opzicht de voorkeur van het college. “Deze maatregelen breken namelijk het wegbeeld en verhogen de attentiewaarde van de weggebruiker”, aldus het college eerder dit jaar.

Portaal

Een portaal met een verlicht verkeersbord dat waarschuwt voor het zebrapad is de gehele dag zichtbaar. LED-verlichting aan de onderzijde van het verkeersbord kan daarnaast in het donker de oversteekplaats van boven af verlichten. “Ervaring uit andere gemeenten (o.a. Zwolle), leert dat dit een effectieve maatregel is en de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats verbetert”, aldus het college. Het college koos daarom voor het plaatsen van dergelijke portalen bij de drie oversteekplaatsen in de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat.

Het plaatsen van zulke portalen is een aanvullende maatregel, en behoort niet tot de standaard inrichting van een oversteekplaats. “Het is dan ook op dit moment niet noodzakelijk om alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente Ommen uit te voeren met dergelijke portalen”, meent het college. Daarbij is het een vrij kostbare maatregel, met 20.000 euro per oversteek. Het totaal van de extra maatregelen bij de drie oversteken komt daarmee dus op 60.000 euro.