Plaatselijk Belang Vilsteren verrast over ‘instemming’ geurverordening

Ommen/Vilsteren – Hoewel het college in het raadsvoorstel over de geurverordening in Vilsteren schrijft dat het Plaatselijk Belang had ingestemd met het plan blijkt dit niet het geval. Bert van der Molen, voorzitter van het Plaatselijk Belang, benadrukte gisteravond tijdens de raadscommissie als inspreker dat zij geen standpunt hebben ingenomen. Wel vertelde hij dat in het dorp draagvlak is voor het voorstel dat is opgesteld door de twee boeren.

Splitsen

In overleg met het landgoed Vilsteren willen zij hun agrarisch bedrijf splitsen, met locaties aan het Stuwepad 1 en Vilsterse Allee 3. Daarna zou aan het Stuwepad 1 weer melkvee worden gehouden, waarbij het aantal dieren beperkt uitbreidt. Van der Molen verzocht het college om de tekst in het raadsvoorstel te corrigeren. Verantwoordelijk wethouder Leo Bongers beloofde deze tekst ten aanzien van het Plaatselijk Belang aan te passen voor de behandeling tijdens de raadsvergadering.

Een kaart met huidige geuroverlast in Vilsteren.

Kritiek

Hoewel tegen het voorstel geen bezwaren zijn ingediend uitte meerdere fracties wel kritiek. Zo werden vragen gesteld over de eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Meerdere fracties merkten op dat in het raadsvoorstel maar heel kort aandacht wordt besteed aan het advies van de GGD. Wethouder Bongers beloofde het gehele advies van de regionale GGD, positief volgens Bongers, door te sturen aan alle fracties.

Daarnaast werd door meerdere fracties opgemerkt dat sommige termen in het raadsvoorstel nogal suggestief zijn. Zo wordt bijvoorbeeld nergens gedefinieerd dat het om melkkoeien gaat. Ook bracht Gerrit de Jonge van de VOV ter sprake dat in het verleden juist is besproken dat de afstanden tussen veebedrijven en woningen groter moest worden. Bongers benadrukte dat dit om intensieve veehouderij gaat, zoals varkens, pluimvee- en kalverhouderij, waarvan in Vilsteren geen sprake is. Ook wees hij op het belang van de economische vitaliteit van het historisch agrarisch getinte dorp. Het raadsvoorstel komt als bespreekstuk bij de raadsvergadering van 28 februari.