PFAS-norm Ommen verhoogd na onderzoek

Ommen – Het College van burgemeester en wethouders van Ommen heeft vanmorgen besloten om de PFAS-norm in de gemeente per direct te verhogen naar 0,7 microgram per kilogram grond. Dit nadat er onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van de grond in Ommen in omliggende gemeenten in de regio. Met de resultaten hiervan is de nieuwe achtergrondswaarde vastgesteld op 0,7. “In de regio hebben gemeenten en de Omgevingsdienst IJsselland de afgelopen maanden samen onderzocht wat het gehalte PFAS in de grond is. In Ommen blijkt ongeveer dezelfde hoeveelheid PFAS in de grond te zitten als bij omliggende gemeenten. Nu we de achtergrondwaarde van PFAS in Ommen en de regio kennen, wordt 0,7 de nieuwe norm.  Doordat deze norm in de hele regio hetzelfde is, kan de grond weer vrij vervoerd en gebruikt worden”, aldus wethouder Bart Jaspers Faijer.

Bodemkwaliteitskaart

De algemene kwaliteit en samenstelling van grond van Ommen en andere gemeenten van IJsselland is vastgelegd op een bodemkwaliteitskaart. De Omgevingsdienst IJsselland heeft onder andere in Ommen onderzocht hoe hoog het percentage PFAS in de bodem is. De resultaten zijn toegevoegd aan de bodemkwaliteitskaart. Hierdoor is in heel regio IJsselland duidelijk hoeveel PFAS er op dit moment in de bodem aanwezig is. Met de opname van PFAS in de bodemkwaliteitskaart wordt voorkomen dat voor elke partij grond en ontvangende locatie een partijkeuring of bodemonderzoek nodig is.

Deze gemeten waarden van PFAS in de bodem liggen in de regio IJsselland hoger dan de landelijk vastgestelde norm, maar veel lager dan de zogenaamde risicogrenswaarde. Dit betekent dat grond die meer PFAS bevat dan volgens de landelijke norm is toegestaan toch gebruikt kan worden in gebieden waar dezelfde hoeveelheid of meer PFAS in de bodem zit, omdat hiermee de bodem niet extra vervuild wordt.

Landelijke norm

PFAS is een verzamelnaam voor chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. De PFAS-norm wordt gebruikt om grond op vervuiling te testen om zo te voorkomen dat deze stoffen in schone grond terechtkomen. In Nederland geldt een aangescherpte norm van 0,1 microgram PFAS per kilogram grond, als deze grond hergebruikt wordt op schone grond. Grond voor bouwprojecten mag door deze aangescherpte landelijke norm bijna geen PFAS bevatten. Hierdoor mag grond alleen worden verplaatst als is aangetoond dat het aan de aangescherpte norm voldoet of waarvan de achtergrondswaarde is vastgesteld. Deze landelijke norm raakt de hele bouwsector en heeft grote gevolgen voor de grond-, weg- en waterbouw.

Aan de slag

Door opname van de PFAS-norm in de achtergrondwaarde kaart voor de gemeente Ommen en de omliggende regionale gemeenten is vrij transport van grond weer mogelijk. De VVD Ommen kondigde eind vorige week aan bij de raadsvergadering van donderdag 28 november een motie in te gaan dienen om de norm te verhogen naar 3,0 microgram per kilogram. Of deze motie zal worden aangehouden is onbekend.