PB Varsen: ‘ruil ecoducten in voor ongelijkvloerse oversteek Varsenerweg’

Varsen – Het Plaatselijk Belang Varsen ziet liever dat de provincie Overijssel het miljoenenbedrag dat beschikbaar is voor de aanleg van twee ecoducten over de N340 en de N48 anders wordt besteed. Het bedrag is nu bedoelt voor de aanleg van de twee ecoducten, bij de Vlierbelten en de Bossteeg, waarmee de dieren de wegen kunnen kruisen. Met hetzelfde bedrag worden ook verkeerslichten bij de oversteek van de Varsenerweg over de Hessenweg (N340) aangelegd.

PB Varsen wil dat het bedrag wordt besteed aan een ongelijkvloerse oversteek in de Varsenerweg, in plaats van de gelijkvloerse variant met verkeerslichten. Die wens werd afgelopen dinsdag besproken tijdens de algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Varsen, waarbij ook burgemeester Hans Vroomen en wethouder Leo Bongers aanwezig waren.

Provinciehuis

De wens is daarna verwoord in een brief aan de Provinciale Staten van de provincie Overijssel. Een woordvoerster van de provincie bevestigd desgevraagd dat de brief van PB Varsen is ontvangen op het provinciehuis, maar dat deze nog moet worden behandeld door de Provinciale Staten. Nadat de brief is behandeld krijgt eerst het PB-bestuur een reactie, daarna wordt de media geïnformeerd.

Ecoducten

De ecoducten over de N348 en de N48, die bij de Vlierbelten en de Bossteeg moeten komen, vragen volgens het Plaatselijk Belang een investering van tussen de 5 en 10 miljoen euro. Dit staat volgens hen in schril contrast met de oversteekmogelijkheden voor mensen. Voor hen is in de huidige plannen alleen voorzien in een gelijkvloerse oversteek over de Hessenweg (N340) met stoplichten. Het Plaatselijk Belang pleite al eerder samen met de gemeente voor een ongelijkvloerse kruising, in de vorm van een tunnel of een viaduct.

Archiefbeeld van de kruising van de Hessenweg (N340), bij de Varsenerweg.

Oversteek

Aanvankelijk was het plan dat er op de oversteek van de Hessenweg (N340), bij de Varsenerweg en de Hessenweg-West, een ongelijkvloerse oplossing zou komen. Maar zo’n vijf jaar geleden stelde de Provinciale Staten het investeringsplafond voor het project vast, en moesten de plannen worden aangepast. De gemeente en het Plaatselijk Belang verzette zich, maar na veel overleg kwamen de provincie en de gemeente samen tot de conclusie dat een ongelijkvloerse oversteek op dat moment niet realistisch was. Gezamenlijk werd toen gekozen voor het aanpassen van de oversteek, en de plaatsing van een verkeerslichteninstallatie.

Aanbesteding

Tijdens de aanbesteding van het project werden de aannemers uitgedaagd om niet alleen de voorgeschreven werkzaamheden uit te voeren, maar ook om aan te geven hoeveel extra ‘optimalisatiemaatregelen’ zij binnen het gestelde plafondbedrag konden aanbieden. Deze ‘optimalisatiemaatregelen’ vielen vanwege het beschikbare budget in een eerdere fase van het project af, maar volgens de provincie zouden deze wel degelijk een meerwaarde hebben.

BAM Infra kwam met een aanbod waarin alle maatregelen, inclusief alle 15 opgestelde optimalisatiemaatregelen, ook daadwerkelijk konden worden uitgevoerd. Een deel hiervan was dat wild ongelijkvloers de wegen kan oversteken.

Onnodig

Het Plaatselijk Belang beschrijft in haar brief dat de inwoners van Varsen, fietsende scholieren, landbouwverkeer en ander (recreatief) verkeer daarentegen worden aangewezen op een gelijkvloerse oversteek met verkeerslichten. De investering in de twee ecoducten en de verkeerslichten kan wat het PB betreft als wisselgeld dienen. Want volgens hen zijn de ecoducten ook niet bepaald nodig, op de aanpassingen van een aantal kruisingen na verandert er aan de feitelijke indeling van de N340 niks.

Er komen geen hekken of vangrails tussen de hoofdrijbaan en de parallelwegen zoals bij de N34 tussen Hardenberg en de Witte paal. Het wild kan daardoor straks na de aanpassing nog steeds willekeurig de N340 oversteken. Het PB schetst dat de dieren de vaste wildwissels zullen blijven gebruiken, en niet apart naar Varsen komen om daar ‘veilig’ over te kunnen steken.

Vechtdal Verbinding

In het kader van het ‘Vechtdal Verbinding’ project worden op de provinciale wegen in de regio de komende jaren maatregelen genomen die de verkeersveiligheid en de doorstroming moeten verbeteren. De wegen worden dagelijks aangedaan door veel verkeer van en naar Zwolle, en zijn vooral in de spits erg druk. Daarnaast zijn de huidige wegen volgens de provincie niet op een duurzaam veilige manier ingericht. Het project omvat de N377 tussen Nieuwleusen en Slagharen, en de N340 tussen Zwolle en Ommen. Ook de N48 tussen de N340 en het Arriërveld wordt aangepast.

Ommen

Bij Ommen worden op twee punten grote veranderingen doorgevoerd. Bij het kruispunt Varsen wordt de N340 vloeiender aangesloten op de N48/N348. De verbinding Hoogeveen-Raalte zal de dan verlegde N340 ongelijkvloers gaan kruisen. In de grote bocht die bij de nieuwe ontsluiting van de N340 en de N48/N348 ontstaat wordt een zogeheten turborotonde aangelegd voor het verkeer vanaf Ommen en de N348. Bij de op- en afritten van de N48 bij de Balkerweg worden aan beide zijden twee kleinere rotondes aangelegd. Rondom deze rotondes komen vrij liggende fietspaden. Het viaduct over de Balkerweg blijft verder ongewijzigd.

Vijf jaar

Aannemer BAM Infra heeft vijf jaar uitgetrokken voor de realisatie van het project. Het is een zogeheten ‘Design & Construct’ opdracht voor BAM, waarbij de aannemer verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de realisatie. Aankomend jaar zullen veelal voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, en het aanleggen van bouwterreinen.

De ‘echte’ werkzaamheden zullen in het voorjaar van 2020 beginnen. Daarbij worden eerst de N377 en N48 aangepakt, en wordt het nieuwe tracé met twee keer twee rijbaan van de N340, tussen de aansluiting met de A28 bij Zwolle en de Ankummerdijk bij Dalfsen, via het nieuwe viaduct over het spoor aangelegd.

Pas daarna volgen de werkzaamheden aan de N340 tussen Dalfsen en Ommen, die eind 2023 afgerond moeten worden. Met deze fasering van de werkzaamheden moet de overlast voor de omgeving, en weggebruikers, zo beperkt mogelijk blijven.