OZC en OVC’21 gaan fusie verkennen

Ommen – Voetbalverenigingen OZC en OVC’21 uit Ommen gaan op korte termijn een eventuele fusie verkennen. Hiervoor ondertekenden beide voorzitters deze week een intentieverklaring. Na eerdere gesprekken over een eventuele fusie kwam dit onderwerp in een stroomversnelling nadat OVC’21 onlangs aangaf het eerste elftal te verhuizen van het zondag- naar het zaterdagvoetbal.

Door de handen ineen te slaan, zouden beide clubs een goede toekomst tegemoet kunnen zien. Eén voetbalvereniging in Ommen met veel leden, een stabiele jeugdopleiding, een gezonde financiële huishouding en een breder arsenaal aan vrijwilligers. En op sportief vlak kan een hogere ambitie worden nagestreefd door de krachten te bundelen. “Voetbal in Ommen doen we dan met elkaar en niet tegen elkaar”, laten beide voorzitters weten. “De ambitie die we nastreven is om op den duur zowel met Heren1 als Dames1 in de 1e Klasse te spelen. Een hele uitdaging, maar niet onmogelijk. Daarnaast, en niet minder belangrijk, willen we ook het recreatieve voetbal goed op de kaart zetten, in al zijn belevingsvormen.”

Leden laatste woord

Nu de intentie is uitgesproken, gaan op de achtergrond beide clubs gezamenlijk de mogelijkheden verder onderzoeken. Onderdeel daarvan is een ledenraadpleging. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan, kunnen de plannen al dan niet verder worden uitgewerkt. Belangrijk voor de leden: voordat een samengaan überhaupt mogelijk is, moeten de leden van beide verenigingen hun fiat geven tijdens een ledenvergadering. “Deze staat voor zowel OZC als OVC’21 gepland in december. Daar hebben de leden het laatste woord.” Mocht het zover komen, dan gaat de nieuwe voetbalvereniging in Ommen van start vanaf het seizoen 2021-2022.