‘Overstekers Hessel Mulertstraat voelen zich niet veilig’

OMMEN – Kwetsbare inwoners van Ommen, en bewoners van het zorgcentrum de Oldenhaghen en de tegenovergelegen aanleunwoningen van de Brug, voelen zich onveilig bij het oversteken van de Hessel Mulertstraat tussen het zorgcentrum en de aanleunwoningen. Bij het CDA zijn hierover signalen binnen gekomen, hierop hebben zij vragen gesteld aan het college van B&W.

Het college reageert op de brief dat zij of hun verkeersmeldingencoördinator geen vergelijkbare signalen hebben binnen gekregen zoals het CDA die heeft ontvangen. “Desalniettemin vinden we het vervelend om te horen dat deze inwoners zich onveilig voelen bij het oversteken van de Hessel Mulertstraat.” schrijft het college.

De huidige situatie tussen beide gebouwen.

Oude situatie

Voor de nieuwbouw van de Oldenhaghen was het mogelijk de Hessel Mulertstraat over te steken door gebruik te maken van een loopbrug tussen beide gebouwen. Deze loopbrug is bij de nieuwbouw van de Oldenhaghen niet teruggekomen. Dit is destijds een bewuste keuze geweest, die gemaakt is door woningbouwvereniging De Veste en de Saxenburgh Groep. Op dit moment dient ter hoogte van de nieuwe hoofdingang van de Oldenhaghen te worden overgestoken. Deze oversteek kent twee op- en afgangen en men dient eveneens een afgekruist parkeervak over te steken.

De Hessel Mulertstraat is volgens de gemeente te categoriseren als een normale woonstraat binnen een 30 kilometer zone. Het opnieuw aanleggen van de loopbrug zou voor een dergelijke straat een te zware en overtrokken maatregel zijn geweest. De verkeersintensiteit en de gereden snelheid liggen laag, waardoor de straat prima op een gelijke hoogte kan worden overgestoken.

Op de plek waar vroeger de brug stond zijn in de huidige situatie geen andere voorzieningen aangebracht die het oversteken van de straat op die plek voor kwetsbare bewoners van de gebouwen makkelijker maken. Zo schrijft het CDA in een brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders. Het verhoogde plateau dat vroeger onder de brug lag is nog wel aanwezig.

De Veste

De openbare ruimte rondom de Oldenhaghen is, met uitzondering van de rijbaan van de Hessel Mulertstraat, eigendom van woningbouwvereniging De Veste. Zij zijn ook verantwoordelijk geweest voor de aanleg van onder andere de trottoirs en de parkeerstroken voor de Oldenhaghen. Het college kan daarom niet zomaar fysieke maatregelen treffen. Hiervoor moet de gemeente in gesprek met De Veste en de Saxenburgh Groep.

In verband met de vakantieperiode kan dit overleg pas in september plaats vinden, aldus de gemeente. Gerwin Kamps van de woningbouwvereniging verteld desgevraagd dat er begin oktober een afspraak gepland is met de drie partijen om de situatie gezamenlijk te bekijken. “Dit om te zien of de ervaren onveiligheid verbeterd zou kunnen worden.” zegt Kamps.

Niet optimaal

Het college is het kijkend naar de inrichting van de ruimte tussen beide gebouwen het eens met het CDA dat in het kader van de toegankelijkheid de oversteek niet optimaal is.

Het college vindt een oversteek ter hoogte van de ingang van de Brug, waar vroeger de loopbrug stond, een betere optie. Mede omdat op dit punt het verhoogde plateau aanwezig is. Echter wordt een oversteek op deze plaats belemmerd door een tweetal parkeervakken aan de kant van de Oldenhaghen.

De insteek van het college is om een oversteek te faciliteren op de plaats van de oude brug. “…zodat inwoners op gelijke hoogte op een plateau over kunnen steken.” schrijf het college. “De gereden snelheid ligt hier lager en de weggebruiker is attenter op de mogelijkheid tot over stekende voetgangers.”

Het verhoogde plateau loopt tegen parkeervakken aan.