Resultaten bij integrale controle op vakantiepark Calluna in Ommen

Ommen – Er is vandaag een grote integrale controle gehouden bij het recreatiecluster Calluna in Ommen. De overheden verzamelden zich vanmorgen om vier uur bij het politiebureau in Ommen voor een briefing, waarna de tocht naar de locatie werd gemaakt. Daar werden vanaf vijf uur de eerste controles uitgevoerd. Bij de integrale controle werd samengewerkt door de gemeente Ommen, de politie, de belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Die laatstgenoemde richt zich op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook de brandweer was aanwezig bij bezoeken aan de verblijven.

Ongewenste activiteiten

Burgemeester Hans Vroomen legt uit dat de integrale controle is gehouden omdat elders in het land is gebleken dat er soms sprake is van ongewenste activiteiten op vakantieparken. “Bijvoorbeeld in Noord-Brabant wordt vaak stevig tegen opgetreden. Waar wij ons zorgen om maken is dat er een soort van waterbed ontstaat met activiteiten die daar weg worden geduwd, en dan naar het oosten en noorden komen, en bij ons in de regio landen. We willen voorkomen dat deze activiteiten richting Ommen uitwijken”, licht Vroomen toe. Hij legt uit dat het voor de gemeente belangrijk is om ervoor te zorgen dat recreatieparken in Ommen, en in het hele Vechtdal, plekken zijn waar men veilig kan verblijven en recreëren. “Om dat mogelijk te maken moet er ook een goed beeld zijn van wat er op een park speelt. Deze integrale aanpak, die de afgelopen maanden is voorbereid door de betrokken partijen, heeft ons veel informatie opgeleverd. De gekozen integrale aanpak laat zien hoe effectief het gezamenlijk optreden van verschillende overheidsdiensten kan zijn”, aldus Vroomen.

Bij de actie die vanmorgen vroeg van start ging heeft onder andere controle plaatsgevonden van de personen die het park in- en uitgingen, om daarvan zo een goed beeld te krijgen. Ook is een deel van het park bezocht en zijn de woningen waar dat mogelijk was gecontroleerd. “Dat heeft vandaag een aantal concrete resultaten opgeleverd, maar ook aanzetten voor vervolg. U moet zich voorstellen dat zo’n controle heel veel informatie oplevert, dat vervolgens ook weer verder moet worden uitgezocht”, verklaard Vroomen. Volgens de burgervader heeft er nog niet eerder een onderzoek van deze breedte plaatsgevonden bij Calluna. Er zijn volgens Vroomen op dit moment geen signalen om ook bij andere parken in de gemeente dergelijke acties te organiseren. “Er waren hier serieuze signalen die we hebben opgepakt. We hebben geen ambitie om alle parken te bezoeken. Het is onze ambitie om daar waar signalen zijn en het nodig is daadwerkelijk op te treden.”

Alle personen die het park in- en uitgingen werden gecontroleerd.

Resultaat

De actie werd vanmiddag rond twee uur afgerond, en een eerste overzicht laat zien dat de Belastingdienst het meeste resultaat heeft gehaald. Er werden door de fiscus een aantal bedrijven gesignaleerd die nog niet bekend waren. Bij gevallen waar dat mogelijk was werden deze vandaag alsnog ingeschreven bij de Belastingdienst. Verder nam de Belastingdienst vier auto’s in beslag vanwege belastingschulden, en werd er voor 4.000 euro aan openstaande schulden geïnd. De Inspectie SZW heeft signalen opgepakt over loon en arbeid door vreemdelingen. “Daarbij moet u zich voorstellen dat een loon wordt betaald waarvan wij in Nederland zeggen; staat dat wel in verhouding tot het werk dat er wordt verricht? Heel concreet; krijgen mensen wel genoeg betaald voor het werk dat ze doen”, legt Vroomen uit. Of hier ook daadwerkelijk sprake van is wordt nader onderzocht.

86

Bij controles door de gemeente bleken er 86 mensen op het park te verblijven die zich niet hadden ingeschreven bij de gemeente, maar dat wel hadden moeten doen. Dit is ter plekke alsnog gedaan. Het merendeel van deze mensen is arbeidsmigrant. “In het kader van de themaweek Veilig IJsselland wilden we tijdens deze controle ook naar de aspecten van het veilig wonen kijken”, zegt Vroomen. De brandweer deed zodoende ook mee aan de actie, en heeft bij een deel van de woningen controle gedaan naar brandveiligheid, en bijvoorbeeld de staat van de CV-installaties. Er werd ook gekeken of de huisjes niet overbevolkt waren; wat niet het geval bleek. Er zijn in diverse woningen (nieuwe) brandmelders geplaatst. “Heel veel huisjes waren wel voorzien van brandmelders, maar slechts een fractie was werkend. U kunt zich voorstellen dat in het zo’n kleine chalet snel mis kan gaan bij brand, dus het is heel belangrijk om die aanwezig te hebben.”

Ook de politie heeft verschillende signaleringen gedaan. Eén persoon werd betrapt op het rijden onder invloed van verdovende middelen, twee personen reden zonder rijbewijs en één persoon reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Verder wordt een signaal van een milieudelict verder onderzocht. Ook werden meerdere gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen, en openstaande boetes van in totaal 1.200 euro geïnd.

Tevreden

Burgemeester Hans Vroomen kijkt tevreden terug op de controle. “Ik denk dat het inhoudelijk een hele mooie opbrengst is voor een dag als vandaag. Als we terugkijken op deze dag laat het zien dat het echt werkt wanneer we als verschillende overheidsdiensten gezamenlijk optreden. Maar ook dat het ons ernst is om te voorkomen dat activiteiten die elders in het land moeilijker zijn geworden uitwijken in onze richting.” Volgens de burgemeester is er vooralsnog uit de controle geen indicatie gekomen dat er op het park sprake is van grootschalige ondermijnende criminaliteit. “Daar ben ik heel erg blij mee, want dat is precies wat we niet willen. Ik verwacht vooral dat we hiermee een signaal laten zien richting onze omgeving, maar ook buiten de directe omgeving, dat de overheden in IJsselland het niet laten gebeuren dat deze parken kwetsbaar worden.”