Overgrote deel leden OZC en OVC’21 willen verdere verkenning fusie

Ommen – De resultaten van een raadpleging onder de leden van OZC en OVC’21 voor een eventuele fusie zijn bekend. De cijfers tonen dat bij beide verenigingen veel draagvlak is om de mogelijkheden tot samengaan verder te onderzoeken. Deze resultaten zijn voor de besturen een belangrijke graadmeter om een fusie verder te verkennen en vorm te geven.

Beide clubs hebben de leden stembiljetten gestuurd en om advies gevraagd, en de uitkomst daarvan is overduidelijk. Van de 716 stembiljetten die OZC verzond, werden er 403 beantwoord. Daarvan waren 372 stemmen vóór de verkenning, en 31 tegen. Ook bij OVC’21 was er een ruime meerderheid. Van de 335 stembiljetten die werden verstuurd werden er 223 beantwoorden. 203 stemmen waren voor de verkenning, en 20 tegen.

Naar aanleiding van de uitslag gaan OZC en OVC’21 de komende maanden de plannen verder uitwerken. In december staat de fusie bij beide verenigingen op de agenda van de ledenvergadering. Daar zal door de leden een definitief besluit worden genomen.