Oude ambachten te zien bij zesde Ommer Molendag

OMMEN – Alle vijf molens in Ommen zijn vandaag, tijdens de zesde Ommer Molendag, geopend om aan belangstellenden te laten zien hoe de molens draaien, of hoe dat vroeger gebeurde. De belangstellenden zijn vandaag tussen tien en vier welkom bij de molens. Bij elke molen zijn allerlei leuke activiteiten. Bij de Besthmenermolen wordt met een antieke ‘dorskast’ gedemonstreerd hoe vroeger rogge werd geoogst. Bij molen Den Oordt bakken warme bakkers gevulde koeken en is een kleine markt waar allerlei ambachtelijke producten worden verkocht. Bij molen Den Oordt is ook een expositie met 46 schilderijen van Ommer molens te zien met als thema “Molens een kunst op zich” en in de Konijnenbelt molen is de expositie met de titel “Kunst onder de Wieken” te bewonderen.

Bij molen De Lelie worden pannenkoeken gebakken en ook de Vilsterse molen heeft vandaag de deuren geopend met gratis koffie met koek en limonade voor de kinderen. Bij de molen in Vilsteren is een eenvoudige fotopuzzel te maken door de molen. Voor kinderen is daarnaast bij elke molen een springkussen. Bij een tweetal molens is draaiorgel muziek. De organisatie heeft tussen de molens een fietsroute uitgezet, die voert vanaf de Ommer molens door het Vechtdal naar de Vilsterse molen en terug. De Ommer Molendag werd vanmorgen rond tien uur officieel geopend door wethouder Ko Scheele samen met voorzitter Johan Otten van de Stichting Ommer Molens bij molen Den Oordt. De wethouder verzette daarna de zogeheten ‘wipstok’ om daarmee de molen in te schakelen. Het koste wel even wat moeite, er zit immers nogal wat gewicht achter.

Wethouder Ko Scheele startte de Ommer Molendag vanmorgen bij de molen Den Oordt.
Wethouder Ko Scheele startte de Ommer Molendag vanmorgen bij de molen Den Oordt.

Ommen Molenstad

De Stichting Ommer Molens is vandaag actief met meer dan 60 vrijwilligers om de molens te promoten en iedereen enthousiast te maken en te overtuigen van het belang van dit mooie culturele erfgoed. Ze organiseert dit jaar voor de zesde keer op rij de Ommer Molendag. Dit alles om een breed publiek kennis te laten maken met het cultureel erfgoed. Het ambacht van molenaar is afgelopen jaar door de Unesco op de lijst gezet van Immaterieel Erfgoed. De kunst van het oude ambacht van molenaar is te zien bij alle vijf molens in de gemeente Ommen. Alle vijf molens hebben hun eigen verhaal en bijzonderheden. De molenaars willen er graag over vertellen. Met maar liefst 5 windmolens binnen haar territorium mag Ommen met recht een Molenstad genoemd worden.

De Stichting Ommer Molens is nog steeds op zoek naar molenaars en vrijwilligers die nodig zijn om het unieke erfgoed te helpen behouden. Hoewel alle molens eigenlijk het hele jaar te bezoeken zijn blijven extra molengidsen en molenaars erg welkom.

Met een antieke dorskast werd gedemonstreerd hoe vroeger rogge werd gedorst.
Met een antieke dorskast werd gedemonstreerd hoe vroeger rogge werd gedorst.

Vijf molens

Vier van de vijf molens zijn eigendom van de gemeente en worden beheerd door de Stichting Ommer Molens. De Vilsterse Molen is eigendom van het Landgoed Vilsteren wordt hierdoor beheerd.

De Konijnenbelt

De oudste molen in Ommen is de molen De Konijnenbelt uit 1806. Hendrik Konijnenbelt liet de molen als ‘tweedehandsje’ uit de Zaanstreek herbouwen. De molen begon als oliemolen, maar in 1814 overlijdt de molenaar, zijn vrouw wordt ‘molenaarsche’ die al na enkele jaren ook koren gaat malen. Door dat de molen in de vijftiger jaren van de vorige eeuw is gebruikt als graansilo is van het binnenwerk niets meer over en is het malen of olie slaan nu niet meer mogelijk. Plannen zijn er wel om een gedeelte van het ‘gaande werk’ binnenin weer draaibaar te maken. Op de begane grond is een kunsttentoonstelling en op de eerste zolder een kleine tentoonstelling over de molens. Op de tweede verdieping is een breed uitzicht van de stad Ommen en de vecht.

Molen Den Oordt

In 1824 herbouwde timmerman Roelof Makkinga een zaagmolen, waarschijnlijk uit de Zaanstreek, op Den Oordt. Door de opkomst van de stoomzagerijen werd de molen later ook ingericht om koren te malen. In 1954 kocht de gemeente Ommen de totaal vervallen molen. Deze werd een paar jaar later gerestaureerd door de bekende architect Jan Jans uit Almelo. In de voormalige zaagschuur en de andere bebouwing is nu het Streekmuseum Ommen gehuisvest. Molen Den Oordt is historisch gezien van groot belang. Het is de enige oude originele ‘zeskant’ die als zaagmolen gebouwd is en die Nederland nog rijk is. De molen functioneert nu nog alleen als korenmolen. Op hoogtij dagen wordt er zo af en toe nog gezaagd naast de molen.

Molen De Lelie

Aan het Molenpad staat Molen De Lelie. Deze werd hier nieuwgebouwd door Jan Mansier in 1846. De molenaar kon er geen winstgevende molen van maken en moest hem uiteindelijk gedwongen verkopen. De koper was Hendrik Oldeman en deze familie bleef een eeuw lang eigenaar van de molen. Door de tijd raakte de molen in verval en was voor afbraak te koop. Vanuit Amerika was er grote belangstelling om de molen aan te kopen en in Holland-Michigan weer op te bouwen. De toenmalige eigenaar van de molen heeft de molen voor Ommen weten te behouden door De Lelie in 1970 voor de helft van de geboden prijs aan de gemeente Ommen te verkopen. Wel onder voorwaarde dat de gemeente verplicht werd om de molen te restaureren en weer draai- en maalvaardig te maken.

Om de molen draaivaardig te houden is het oude windrecht in een modern jasje gestoken en in de bestemmingsplannen opgenomen als de molenbiotoop. Zo kan de enige beroepsmolenaar van Ommen, Anton Wolters, zijn molen draaiende houden.

De Besthmenermolen

De huidige Besthmenermolen is in 1862 herbouwd door Jan Hendrik Hellwich, de voorganger werd in 1861 door bliksem getroffen en brandde volledig af. De herbouw van deze beltmolen -waar vier generaties Hellwich molenaar waren- duurde toen in totaal nog geen 10 maanden. De restauratie van 1981 tot 2010 nam iets meer tijd in beslag. De maalvaardige molen heeft de kleuren van het landgoed Eerde en staat erbij alsof deze gisteren gebouwd is.

Vilstersemolen

De originele Vilstersemolen werd gebouwd in 1858, maar viel in 1901 net zoals de Besthmenermolen door blikseminslag ten prooi aan de vlammen. In hetzelfde jaar werd de molen met (enige heel oude) onderdelen van verschillende molens uit de buurt herbouwd op het niet verbrande muurwerk. De restauratie in 1997 had tot resultaat dat de molen weer maalvaardig werd.