Organisaties werken samen aan grootse viering 75 jaar vrijheid in Ommen

Ommen – In 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Over twee jaar zal in Nederland dan ook uitvoerig stil worden gestaan bij bevrijding en vrijheid. De gemeente Ommen werkt samen met het plaatselijke 4 en 5 mei comité aan de invulling van het programma voor het lustrumjaar 2020. Daarbij worden ook scholen, verenigingen en andere organisaties betrokken.

Inspiratieavond

Gisteravond was in het gemeentehuis in Ommen een inspiratieavond om met elkaar ideeën op te doen over de viering van 75 jaar vrijheid. Tal van suggesties kwamen over tafel, zoals concerten met onder andere een militair kapel en zangkoren, een bevrijdingsfestival, activiteiten verwerven in de Ommer Bissingh, en een Bevrijdingsontbijt. De komende maanden wordt verder gewerkt aan de uitwerking.

Tal van ideeën werden aangedragen voor de viering van 75 jaar vrijheid. Foto: Harry Woertink

Groots

Duidelijk is al wel dat Bevrijdingsdag 5 mei in 2020 groots gevierd gaat worden met een feest voor jong en oud. De bedoeling is dat het hele jaar 2020 in het teken staat van vieren, herdenken en het stilstaan bij wat het leven in vrijheid betekent. Maar ook om te herdenken wat in de periode 1940-1945 is gebeurd: de mensen die het leven lieten, de mensen die zich hebben verzet tegen de onderdrukking, de bevolkingsgroepen die zijn weggevoerd en zijn omgekomen. Ommen werd op 11 april 1945 bevrijd. Kort daarna was het hele land bevrijd. Op 15 augustus werd de oorlog ook in Azië beëindigd.

Provincie

Na afloop van de bijeenkomst liet burgemeester Hans Vroomen weten blij te zijn met de grote opkomst en ook met de ideeën die werden aangedragen. Hoeveel geld de gemeente Ommen gaat uitrekken voor de financiering van de viering is nog niet bekend. De provincie Overijssel draagt voor de lustrum viering 1,5 miljoen euro bij voor de hele provincie. Hiervan komt 10.000 euro toe aan elke gemeente in de provincie.

Kwartiermaker

Bij het provinciaal programma zijn het Memory Museum in Nijverdal, de Canadese begraafplaats in Holten, het Bevrijdingsfestival Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel betrokken. Bovendien heeft de provincie Niek van der Sprong aangetrokken als zogeheten kwartiermaker, bij wie men terecht kan voor advies en de gemeente op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen en nieuwe ideeën.

Met dank aan Harry Woertink