Oppositiepartijen verbaasd over 4000 euro voor één vrijwilliger Ommerschans

Ommen/Ommerschans – Fractievoorzitter Gerrit de Jonge van de VOV heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag via een interpellatiedebat om duidelijkheid gevraagd aan het college van B&W over de toekenning van een vergoeding aan de vereniging de Ommerschans. De vergoeding, een bedrag van 2000 euro, is via de vereniging aan één vrijwilliger, die tevens bestuurslid is van de vereniging, verstrekt.

Interpellatiedebat

Een interpellatiedebat is een extra ingelast debat over een onderwerp dat niet op de agenda van de gemeenteraad staat. Het is voor de leden van de gemeenteraad een middel om het college te bevragen over gevoerd beleid, of een politiek gevoelig dan wel actueel onderwerp. Het is een recht dat nauwelijks gebruikt wordt. Een meerderheid van de raad, een vereiste, stemde tijdens de vergadering in met het houden van het interpellatiedebat.

4000 euro

De fractie van de VOV wilde ook weten hoe de rest van de gemeenteraad tegen de verstrekte vergoeding aan kijkt. De fracties van de VOV, D66, VVD en PvdA spraken tijdens de vergadering en gaven aan het onacceptabel te vinden dat een dergelijk bedrag bij één vrijwilliger terecht is gekomen. Hetzelfde bedrag is vanaf de gemeente Hardenberg ook bij dezelfde vrijwilliger terecht gekomen. Volgens de fracties is er sprake van willekeur en werkt deze handelswijze mogelijk een precedentwerking in de hand.

Volgens De Jonge vinden het merendeel van de vrijwilligers en bestuursleden van de vereniging Ommerschans het onacceptabel dat er via een dergelijke constructie geld bij één vrijwilliger terecht is gekomen. Volgens De Jonge zou dit binnen de vereniging ook tot onrust leiden. Wethouder Scheele verteld dat het college op de hoogte is van vragen binnen het bestuur, maar dat er inhoudelijk nog geen mededeling is gekomen van het bestuur. De fracties vroegen het college om volledige openheid van zaken in de besteding van financiële middelen door de gemeente Ommen aan de vereniging Ommerschans.

Vergoeding

Wethouder Scheele vertelde in zijn reactie dat er op 23 november van vorig jaar zowel mondeling als schriftelijk vanuit de vereniging Ommerschans een verzoek is gekomen voor een vergoeding voor een vrijwilliger die veel werkzaamheden had verricht voor de vereniging. Het college heeft volgens Scheele op 19 december per brief aan de vereniging aangegeven dat een bedrag van 2000 euro zou worden toegekend, maar niet aan een individuele vrijwilliger.

De vereniging heeft dit geld, dat bedoeld was als een vergoeding voor de extra bestuurskosten, vervolgens weer overgemaakt naar de betreffende vrijwilliger, die tevens bestuurslid is van de vereniging. Iets wat volgens Scheele uit handen was van het college. Volgens De Jonge was de vrijwilliger die het geld heeft ontvangen verantwoordelijk voor het binnenhalen van subsidies voor de vereniging, werkzaamheden die eigenlijk thuishoren in de ambtelijke organisatie, aldus De Jonge.