Opnieuw pluimveebedrijf in Oudleusen getroffen door vogelgriep: tienduizenden dieren geruimd

Oudleusen – Opnieuw is een pluimveebedrijf in de omgeving van Oudleusen getroffen door vogelgriep. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) maakte gisteravond bekend dat het virus bij een bedrijf aan de Kampendwarsweg was vastgesteld, dicht bij de gemeentegrens van Dalfsen en Ommen.

Volgens de NVWA gaat het naar alle waarschijnlijkheid om een hoog pathogene variant. Dit leidt doorgaans tot ernstige ziekte en uiteindelijk sterfte, terwijl bijvoorbeeld een laag pathogene variant milder verloopt of soms zelfs zonder ziekteverschijnselen. Om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen zullen de circa 42.000 kippen op het bedrijf worden geruimd.

Aan de Peezeweg -met alleen 500 meter weiland ertussen praktisch tegenover de getroffen locatie- heeft dezelfde eigenaar nog een pluimveebedrijf. Gezien de risicovolle contacten tussen beide bedrijven zullen de circa 11.000 kippen op deze locatie preventief worden geruimd. Andere pluimveebedrijven binnen een kilometer, die anders ook geruimd zouden moeten worden, zijn er niet.

Ruimen

Vanmorgen is begonnen met het ruimen. Tankwagens stonden bij het bedrijf, waar van uit het gas in de verder afgedichte stallen wordt geblazen. De dieren komen hierdoor in principe snel te overlijden. Na controle door de NVWA -of alle dieren zijn overleden- worden de stallen gelucht.

Het is dan aan de ingehuurde dagwerkers om de dode dieren met hulp van machines uit de stallen te halen, alvorens de dieren met vrachtwagens worden afgevoerd. De mensen die dit werk doen kwamen na het middaguur aan in Oudleusen, en moesten zich op straat omkleden naar beschermende kleding.

Binnen een straal van drie kilometer rondom het bedrijf zijn vijf andere pluimveebedrijven. Deze worden door de NVWA gescreend op vogelgriep, en worden de komende 14 dagen intensief in de gaten gehouden op verschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen.

Vorige week woensdag was het zo’n drie kilometer ten westen ook al raak, bij een pluimveebedrijf aan de Veldweg aan de andere kant van Oudleusen. Hier werden de circa 88.000 vleeseenden geruimd.

Vervoersverbod

Het bedrijf waar nu de besmetting is vastgesteld ligt binnen de straal van 10 kilometer waar sinds die besmetting op 27 juli een ophokplicht van kracht was. De beperkingszones rondom beide locaties overlappen grotendeels. Voor dit nu iets uitgebreide gebied geldt op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht.

In een straal van 10 kilometer rondom de locatie waar gisteren de besmetting werd vastgesteld liggen 27 andere pluimveebedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt. Dat betekent dat er geen levend pluimvee, eieren, mest, gebruikt strooisel en andere producten die van bedrijven met gevogelte komen, vervoerd mogen worden. Dit verbod -evenals de ophokplicht- en afschermplicht- betekend ook beperkingen voor hobbyhouders.

Voor wat Ommen betreft loopt deze zone grofweg door Lemele, Eerde, Junne en Stegeren. Aan de westkant van deze lijn gelden de beperkingen. De welbekende blauwe borden die het vervoersverbod aangeven zullen of zijn hier vandaag neergezet.