Opnieuw certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen in Ommen

Ommen – De bedrijventerreinen in de gemeente Ommen hebben voor de tweede keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontvangen. Een werkgroep met de Ondernemers Vereniging Ommen (OVO), de gemeente Ommen, brandweer, politie en collectieve beveiligingsbedrijven coördineerden de afgelopen drie jaar maatregelen op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Zo was er aandacht voor gevaarlijke verkeerssituaties, het tegengaan van verpaupering en inbraak, brandveilige opslag op private terreinen en het voorkomen van criminele ondermijning zoals witwassen, afpersing en uitbuiting, hennepteelt en de productie van synthetische drugs.

Eind vorig jaar is de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen De Strangen, Alteveer en De Rotbrink in Ommen onderzocht. Het onderzoek bestond uit een enquête onder de ondernemers die gevestigd zijn op deze bedrijventerreinen, en het verzamelen van gegevens van de gemeente, politie en brandweer. Daarnaast heeft de werkgroep KVO een schouw van de bedrijventerreinen uitgevoerd.

Uit het onderzoek bleek dat de veiligheidssituatie en het onderhoud op de Ommer bedrijventerreinen goed is. Door de werkgroep is een nieuw actieplan opgesteld waarin maatregelen voor de komende drie jaar zijn opgenomen. Het actieplan werd op 8 mei jongstleden door de certificerende instantie (KIWA) getoetst en uitvoerig besproken. De eerdergenoemde maatregelen hebben geresulteerd in het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen. Het certificaat werd afgelopen maandag door de werkgroep officieel uitgereikt aan wethouder Leo Bongers van de gemeente Ommen en Ron Nijhof, voorzitter van de OVO.

“We streven naar schone, duurzame en veilige bedrijventerreinen in Ommen. Dit bevordert het ondernemersklimaat. Het KVO draagt hier positief aan bij”, aldus wethouder Leo Bongers. OVO Voorzitter Ron Nijhof vult aan “Naast aantrekkelijke bedrijventerreinen geeft het certificaat de ondernemers op de bedrijventerreinen de mogelijk om korting te ontvangen bij verzekeraars op bedrijfsverzekeringen.”