Opening hypermoderne sluis Junne opnieuw uitgesteld

Junne – Het watersportseizoen op de Overijsselse Vecht zal binnenkort weer starten. Maar de nieuw sluis bij Junne zal dan nog niet klaar zijn om door publiek te gebruiken. De opening van de hypermoderne sluis is opnieuw vertraagd. Er wordt volgens het waterschap Vechtstromen hard gewerkt om de sluis zo snel mogelijk gereed te krijgen. In mei wordt getest of de sluis goed en veilig functioneert. Als deze testfase goed verloopt zal de sluis naar verwachting op 1 juni opengaan voor publiek.

De staat van de bouw van de sluis in eind februari 2018.

Aanvankelijk was het de bedoeling om de sluis bij het begin van het vaarseizoen van 2018 al in gebruik te nemen. Tijdens de aanleg van de sluizen in Junne en Mariƫnberg bleek echter dat het project veel complexer was dan aanvankelijk werd gedacht. Het innovatieve ontwerp van de sluizen, een zogeheten vlinderklepprincipe waarbij er geen traditionele sluisdeuren zijn, zorgde ervoor dat het waterschap extra expertise moest inhuren. De verwachte ingebruikname werd verschoven naar april, maar ook deze planning bleek te optimistisch.

De extra voorbereidingen, extra overleggen en de aanvullende deskundigheid die moest worden ingeroepen zorgden voor een forse overschrijding van de begrote kosten. Het waterschap heeft een miljoen euro extra moeten uittrekken voor het project, dat in eerste instantie 6,3 miljoen euro zou gaan kosten.

Als de sluis bij Junne, en die bij Mariƫnberg, straks in gebruik zijn genomen zal de Vecht na honderd jaar weer doorgaand bevaarbaar zijn tussen Duitsland grens en het Zwartewater. Bootjes met een maximale diepgang van maximaal een halve meter zullen dan weer van Zwolle naar Duitsland kunnen varen.