Op- en afrit van N48 bij Balkerweg maand dicht

Ommen – Op een aantal nachtelijke afsluitingen na hebben de werkzaamheden voor de Vechtdal Verbinding bij Ommen nog niet tot groot verkeershinder geleid. Vanaf vandaag komt daar verandering in. De op- en afrit van de N48 in zuidelijke richting bij de Balkerweg zijn vanaf vanmiddag vijf uur tot de avond van maandag 14 september afgesloten. Hetzelfde geld ook voor de naast de oprit gelegen Emslandweg. Er wordt daar onder andere gewerkt aan het verplaatsen van die op- en afritten. Onderaan die op- en afritten worden de kruisingen vervangen door twee minirotondes. Deze moeten zorgen voor meer doorstroming, zodat verkeer veiliger de Balkerweg op en af kan. De op- en afritten komen daarvoor recht tegenover elkaar te liggen.

Varsen

Er wordt ook gewerkt bij het knooppunt Varsen. Vanaf daar tot en met de rotonde met de N36 wordt de gehele verbinding vernieuwd. De huidige verkeerslichten bij Varsen verdwijnen en de aansluiting van de N340 op de N48 wordt volledig anders ingericht. De huidige N340 buigt in de toekomst af naar het noorden, en sluit daar aan op de N48. Om dat mogelijk te maken wordt een fly-over aangelegd. Door de aanpassingen aan het nieuwe knooppunt kan verkeer tussen Ommen en Zwolle straks in één beweging doorrijden. De Varsenerdijk sluit straks met een turborotonde aan op de N340.

Naar het noorden toe krijgt de N48 tot de rotonde met de N36 weefvakken. Er zijn straks dus twee rijstroken per rijrichting, waarvan de rechterrijstroken overgaan in de op- en afritten naar de Balkerweg. Er worden in dat stuk ook de drie faunabuizen aangebracht, evenals een fietstunnel.

Planning

Er is nu begonnen met de werkzaamheden bij de Balkerweg en het knooppunt Varsen, en met de bouw van de fietstunnel wordt in september gestart. Als alles meezit wordt de nieuwe verbinding tussen de N340 en de N48 medio november 2020 opengesteld. Dan wordt de nieuwe verbinding voor het verkeer dat van noord naar zuid rijdt en visa versa aangepast. Als laatste wordt in 2021 de Varsenerdijk gereconstrueerd. De doorstroming zal door deze nieuwe verbinding aanzienlijk verbeteren.

Hoewel er veel werk wordt verzet, kan het meeste naast de bestaande wegen worden uitgevoerd, waardoor overlast en hinder voor verkeer beperkt blijft. Toch zijn er dus een aantal (nacht)afsluitingen nodig. Via de bekende gele borden maar ook via internet wordt daarover tijdig gecommuniceerd. Ommen blijft ook tijdens de afsluitingen altijd bereikbaar via de Balkerweg of de Varsenerdijk.