‘Onzichtbare Mensen’ uit Ommerschans te kijk in wachtkamer bij dokters

Ommen – In ongeveer 90 wachtruimtes in het Vechtdal is voortaan een exemplaar van het boek ‘Onzichtbare Mensen’ te lezen. Dit met de bedoeling om gelezen te worden tijdens het wachten door belangstellende. Het eerste exemplaar werd vandaag aangeboden door Thea Dijkema, Ingrid van der Velde en Frits Welink namens de Stichting Jaar van de Ommerschans aan Huisartsenpraktijk Carrousel in Ommen. De stichting is initiatiefneemster van het eerder dit jaar uitgekomen boek over armoede. Volgens de stichting is het nu een goed moment om het boek extra onder de aandacht te brengen via wachtruimtes bij onder andere huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en ziekenhuis.

Persoonlijke verhalen

Namens de Ommer huisartsenpraktijk werd het eerste boek in ontvangst genomen door de huisartsen Astrid Jansen Holleboom en Michiel Andriessen. Het boek Onzichtbare Mensen bestaat uit korte persoonlijke (fictieve) verhalen van mensen die in Ommerschans geleefd hebben ten tijde van de bedelaarskolonie (200 jaar geleden), gebaseerd op feitelijke gegevens uit de dossiers van de Ommerschans. Daarnaast bevat het verhalen van personen uit de regio die uit ervaring schrijven over hun leven met of in armoede. “De link is gelegd van verleden naar heden. De mensen die in dit boek hun verhaal vertellen wonen of woonden in de regio. De schrijvers en medewerkers aan het boek zijn allen bewoners van het Vechtdal. Het is een mooie afsluiting van het jaar van de Ommerschans”, aldus Thea Dijkema, voorzitter van de Stichting Jaar van de Ommerschans.  “Op deze wijze kan iedereen kennismaken met de geschiedenis van de Ommerschans. Het is goed dat het verhaal wordt door verteld. Dat kan in de wachtkamer van de dokter, maar ook bij de tandarts, fysiotherapeut of notaris.”

V.l.n.r. Michiel Andriessen, Astrid Jansen Holleboom, Theo Dijkema, Ingrid van der Velde en Frits Welink. Foto: Harry Woertink.

Huisarts Michiel Andriessen benadrukt de woorden van Dijkema. “Lokale geschiedenis vindt iedereen interessant. We werken er dan ook graag aan mee om dit boek in onze wachtkamer te leggen. Wie hier even moet wachten voor een afspraak kan dan even de geschiedenis van de Ommerschans tot zich nemen”, aldus Andriessen.

Experiment

Als straf- en bedelaarskolonie is Ommerschans een van de in totaal 7 Koloniën van Weldadigheid. De Koloniën van Weldadigheid zijn het eerste en wereldwijd het meest grootschalige voorbeeld van een sociaal experiment van armoedebestrijding door middel van landbouw. Ommerschans was de eerste onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid: een experiment van Johannes van den Bosch om de armoede op landelijke schaal te bestrijden. De eerste kolonie is gesticht in 1818 in Frederiksoord. De Ommerschans werd in 1819 toegevoegd.