Onrust bij omwonenden Laarhuus over mogelijke komst arbeidsmigranten

Ommen – Onder de omwonenden van Het Laarhuus in het zuiden van Ommen is onrust ontstaan. In ieder geval één van hen is door een ontwikkelaar geïnformeerd dat er plannen zijn om in de leegstaande voormalige groepsaccommodatie van de Imminkhoeve arbeidsmigranten te huisvesten. Vorig jaar verbleven voor een periode van ongeveer 7 zeven weken ook al een klein aantal arbeidsmigranten in het gebouw. Deze keer moet het om 75 tot 100 arbeidsmigranten gaan voor een aanzienlijk langere periode. Uit rondgang van deze omwonende blijkt dat de buurtbewoners niet zitten te wachten op de arbeidsmigranten.

Petitie

“Wanneer de gemeente Ommen een toestemming verleent, hebben de omwonenden het nakijken en voorzien veel overlast in de komende jaren rondom het station van Ommen”, wordt in een door Willem Bemboom opgestelde petitie geschreven. Bemboom woont al 42 jaar naast Het Laarhuus, en heeft zo’n 50 tot 60 brieven verspreid om handtekeningen te verzamelen. Inmiddels heeft hij al een stapeltje ondertekende brieven terugontvangen, en verwacht het merendeel zodanig terug te krijgen. De petitie moet binnenkort, wanneer deze compleet is, worden aangeboden aan het college van de gemeente Ommen om bezwaar te maken tegen de plannen, en te laten weten hoe de buurt erover denkt. Bemboom geeft aan de verantwoordelijke wethouder Bongers een mail gestuurd te hebben over het standpunt van de omwonenden, maar heeft hierop nog geen reactie te hebben ontvangen.

De zo’n 75 tot 100 arbeidsmigranten zouden uit Zuidoost-Europa komen, en voor een periode van anderhalf tot twee jaar mogelijk worden gehuisvest in het leegstaande gebouw. Er wordt gevreesd dat het niet bij de twee jaar blijft, en dat een dergelijke grote hoeveelheid arbeidsmigranten op één plek tot problemen zal leiden. Daarbij wordt excessief alcoholgebruik, geluidsoverlast en zwerfafval genoemd. “Met name in de ochtend en avond zal het aantal verkeersbewegingen bij het station van Ommen fors toenemen. Naast bussen, auto’s en fietsers komen er nog een flink aantal auto’s bij. Bij aankomst met de trein en bus de aanblik van een groot aantal arbeidsmigranten geen uitnodiging voor de recreatiegemeente Ommen”, wordt geschreven in de petitie. De ontwikkelaar heeft verzekerd dat er geen overlast zal komen, en noemde bijvoorbeeld de mogelijke aanwezigheid van een beheerder en controles door een beveiligingsbedrijf. Desondanks zien de omwonenden liever dat een projectontwikkelaar woningen bouwt op de kavel, of van het gebouw een zorghotel wordt gemaakt.

Laarhuus

De rolstoelvriendelijke groepsaccommodatie diende als vakantielocatie van stichting De Imminkhoeve uit Lemele. In 2015 werd nog zo’n vijfduizend vierkante meter bos gekapt naast het bestaande gebouw met de bedoeling om het pand, met 48 sobere slaapkamers en dat is ingericht voor mensen met een beperking, flink te gaan uitbreiden. Na de bomenkap vielen de uitbreidingsplannen echter in het water nadat de aannemer die de verbouwingsplannen zou gaan uitvoeren failliet ging. In diezelfde periode stopte De Zonnebloem met haar groepsvakanties bij Het Laarhuus, en de Imminkhoeve, een stichting zonder winstoogmerk, had zelf niet het geld om de verbouwing te realiseren. Er kwamen te weinig gasten en er werd besloten om de overige groepsvakanties op de hoofdlocatie in Lemele onder te brengen. Zo’n twee jaar geleden kwam het gebouw te koop voor bijna twee miljoen euro.