Onderzoek naar verkeersstromen bij beoogde nieuwbouwlocatie Aldi

Ommen – Verkeerskundig adviesbureau BonoTraffics uit Kampen doet tot en met komend weekend in opdracht van de gemeente Ommen een verkeersonderzoek rondom de beoogde nieuwbouwlocatie van de Aldi. Dit gebeurt bij de rotonde Balkerweg-Slagenweg, en het kruispunt van de Schurinkstraat en de Nieuwelandstraat. Tijdens dit onderzoek wordt al het verkeer in beeld gebracht met behulp van camera’s. Deze beelden worden gebruikt om de verkeerssituaties te observeren en analyseren. De camera’s zijn in werking vanaf vandaag tot en met zondag 20 oktober. Er worden geen kentekens of andere persoonsgegevens geregistreerd. Na afronding van het onderzoek worden alle beelden vernietigd. De camera’s zijn begin deze week bevestigd aan lantaarnpalen, en zullen na het afronden ook weer worden verwijderd.

Aldi

De gemeente laat het onderzoek doen in verband met de beoogde verplaatsing van de Aldi supermarkt naar een nieuw te bouwen locatie aan de Nieuwelandstraat. In principe wil de gemeente meewerken aan de nieuwbouw, maar de ontsluiting van het perceel vormt nog wel een knelpunt. De raadscommissie wil dan ook voor dat er wordt ingestemd onderzoek wordt gedaan naar de verkeersveiligheid.

In de eerste plannen ging de grootgrutter uit van een enkele ontsluiting voor auto’s en bevoorrading aan de Nieuwelandstraat, en een aparte ontsluiting voor fiets op het fietspad langs de Schurinkstraat. Dit past ook in de verkeersvisie van de gemeente om aan zogeheten ‘hoofdstroomwegen’ in de bebouwde kom geen percelen te ontsluiten. Een nadeel daarbij is de mogelijke verkeersonveiligheid op het supermarktterrein door de samenloop van bevoorrading en het parkeren van bezoekers.

Nieuwelandstraat

Daarnaast wordt er bij deze ontsluiting gevreesd voor mogelijke verkeersopstoppingen bij de inrit aan de Nieuwelandstraat. Dit kan potentieel leiden tot hinder bij het uitrukken van de hulpdiensten vanaf het DOEK, waar de brandweer en politie zijn gevestigd. “De hulpdiensten willen dat deze weg vrij blijft. Zodat ze veilig en ongehinderd kunnen uitrukken als dat nodig is”, vertelde VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge bij de raadscommissievergadering van begin vorige maand. Daarnaast is er uit contact met vertegenwoordigers van de politie en brandweer gebleken dat ze eveneens vrezen dat bezoekers gaan parkeren op het DOEK-terrein als er een ruimtetekort is bij de Aldi, wat ook een negatief effect kan hebben voor uitrukken.

Rotonde

De Aldi kwam daarop met een alternatief; een extra ontsluiting op de rotonde van de Balkerweg/Schurinkstraat/Slagenweg. De eerdergenoemde mogelijke problemen zouden met deze ontsluiting specifiek voor klanten kunnen worden voorkomen. De bevoorrading van de winkel zou daarbij wel plaatsvinden via de Nieuwelandstraat, zo worden de vrachtwagens en de bezoekers van elkaar gescheiden. Nadeel hierbij is dat dit juist weer niet in de verkeersvisie past. De ontsluiting komt dan op een ‘hoofdstroomweg’ die deel uit maakt van de rondweg; die volgens de gemeente steeds intensiever wordt gebruikt.

Onderzoek

Wethouder Leo Bongers beloofde tijdens de raadscommissievergadering van 12 september dat de voorgestelde extra ontsluiting op de naastgelegen rotonde goed onderzocht zal worden. Dit onderzoek wat nu plaatsvindt moet uitwijzen of deze ontsluiting meer passend is. Volgens de wethouder ziet het college een ontsluiting op de Nieuwelandstraat, zoals de Aldi aanvankelijk voorstelde, in ieder geval niet zitten.

Ilona Lagas van de VVD wees er bij de vergadering op dat een andere ondernemer een kleine tien jaar terug geen toestemming kreeg voor zijn plan met een ontsluiting op de rotonde -terwijl deze toen rustiger was- en uiteindelijk af haakte. Gerard Marsman van de ChristenUnie vroeg toen of het plan van de Aldi überhaupt levensvatbaar is als de ontsluiting op de rotonde geen optie blijkt.