Ondertekening intentieverklaring opstap naar Ommer sport- en preventieakkoord

Ommen – De gemeente Ommen gaat samen met lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties aan de slag met een lokaal sport- en preventieakkoord. Aanleiding is dat sportminister Bruno Bruins vorig jaar samen met gemeenten, provincies, sportbonden, tal van maatschappelijke organisaties en bedrijven een Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord heeft gesloten. Het doel daarvan is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daartoe zijn een zestal ambities geformuleerd: Inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale aanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. De zesde ambitie ‘Topsport die inspireert’ wordt nog verder uitgewerkt. Ook is er aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen en het maken van gezondere keuzes.

De ondertekenaars moesten de symbolische verklaring eerst nog bij elkaar puzzelen.

Intentieverklaring

“Het rijk heeft de gemeente uitgenodigd om een lokaal sportakkoord te sluiten. De bedoeling is dat verenigingen en de gemeente, samen met sport- en beweegaanbieders, zorg, welzijn, onderwijs en andere maatschappelijke partners een gemeenschappelijk akkoord maken waarin afspraken worden gemaakt over hoe lokale ambities op het gebied van sport en bewegen gerealiseerd gaan worden”, aldus sportwethouder Ko Scheele. Met de ondertekening van een intentieverklaring door de gemeente en drie sportverenigingen spreken zij uit dat ze zich willen gaan inzetten voor dit lokale akkoord. De verklaring werd gisteravond bij sportschool Sportrijk ondertekend door eigenaar Martijn Gaasbeek van Sportrijk/Crossfit Ommen, Richard Smits van de Tennis Club Ommen, Jan Hagedoorn namens V.V. Mariënberg-Beerzerveld-Beerze en wethouder Ko Scheele namens de gemeente Ommen.

Akkoord

Naast de drie ondertekenende verenigingen worden ook andere lokale sportverenigingen en sport- en beweegaanbieders betrokken. Net zoals de zorg met bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen, worden ook scholen, bedrijven en overige maatschappelijke partners betrokken bij het proces rondom de totstandkoming en uitvoering van het Ommer preventie en sportakkoord. Ook reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals Vitaal Vechtdal worden gevraagd te participeren in dit traject. Het doel van het lokale akkoord zijn gezonde en vitale Ommenaren, die mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk, en zo zelfstandig mogelijk, thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast moet sporten voor iedereen, met of zonder beperking, toegankelijk worden.

De komst van het lokale sport- en preventieakkoord zal ook bijdragen aan het behalen van verschillende doelstellingen uit het lokale gezondheidsbeleid. Zoals een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering, het stimuleren van een gezonde leefomgeving, actieve en gezonde leefstijl voor jongeren, en preventieve ouderenzorg. Daarnaast moet het bestaande samenwerkingsverbanden verstevigen en bijdragen aan het aangaan van nieuwe. De ambitie is om het sport- en preventieakkoord ook te verbinden met Jongeren Op Gezond Gewicht.

BRAVO

“We werken er eigenlijk naartoe dat alle bravo thema’s behandeld worden. Zoals ook het rook vrij maken, en punten zoals het schenken van alcohol en de vette hap”, verteld Scheele. BRAVO staat voor (meer) Bewegen, (stoppen met) Roken, (matig gebruik van) Alcohol, (gezonde) Voeding en (voldoende) Ontspanning. “In Ommen wordt gelukkig met de jeugd al veel rekening gehouden met de tijden dat er alcohol geschonken wordt, maar het zou mooi zijn als we daar gemeentelijk verder stappen in kunnen maken.” Het tappen is vaak een flinke inkomstenbron voor de verenigingen. Ook de vette hap die vaak nog in de sportkantines wordt geserveerd staat op het lijstje. “Je kunt niet zomaar alles gaan laten verdwijnen, het is daarom vooral belangrijk dat er goede alternatieven worden aangeboden.” Ook roken bij de sportverenigingen moet op termijn verleden tijd worden. Daarnaast is het uitgangspunt om ook aandacht te besteden aan het duurzamer maken van de sportfaciliteiten, bijvoorbeeld door ledverlichting aan te brengen.

Uiteraard moest er ook nog formeel een krabbel worden gezet.

Procesbegeleider

De gemeente is nu actief bezig met de werving van een procesbegeleider. In januari 2020 zal deze procesbegeleider samen met alle partners starten met het bepalen van de doelen, en deze om te zetten in concrete programma’s en projecten. Het doel is om dan in het voorjaar van 2020 het lokale sport- en preventieakkoord vast te stellen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt subsidies beschikbaar voor het tot stand komen van het akkoord, maar ook voor de uitvoering ervan.

Vanuit de Regeling Lokale Sportakkoorden wordt 15.000 euro beschikbaar gesteld voor de inzet van de procesbegeleider. Nadat het lokale akkoord een feit is wordt vanuit het Rijk 10.000 euro per jaar voor 2020 en 2021 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het akkoord. De gemeente stelt zelf 3.000 euro beschikbaar voor de organisatie en vormgeving van het akkoord vanuit het sportbudget.