Ondernemers blijven zich verzetten tegen afsluiting Vechtkade, ‘We laten het er niet bij zitten’

Ommen – De Ommer ondernemers blijven zich verzetten tegen een afsluiting van de Vechtkade. Om inwoners van Ommen bewust te maken van wat de gevolgen zijn van zo’n sluiting zijn er gisteren op strategische plekken in en rondom het centrum van Ommen spandoeken geplaatst. Op de doeken die naast wegen zijn geplaatst staan teksten die van toepassing zijn op die locatie. Zo staat er naast de Varsenerdijk, die de westelijke verbinding naar het centrum vormt, ‘Ommen, je kunt er straks niet meer door heen’. Op het Marktplein midden in het centrum staat ‘Toename leegstaande panden ooit het bruisende stadje…’. Bij de kruising ten noorden van de brug geeft een spandoek het verschil in reistijd naar de parkeerplaatsen in het centrum aan: via de huidige route een halve minuut, omrijden acht minuten.

Minder omzet

Het initiatief voor de actie komt vanuit De Handelsvereniging Ommen, Koninklijk Horeca Nederland, Ondernemersfonds Ommen en de Ondernemers Vereniging Ommen. Het verzamelde bedrijfsleven is vol tegen een afsluiting van de Vechtkade, en vrezen dat klanten niet meer zullen komen als ze kilometers moeten omrijden. Met als mogelijk gevolg dat er niet meer kan worden geïnvesteerd, of zelfs winkels moeten sluiten.

Het steekt de ondernemers dat er in het voorstel van het college -in hun ogen- geen enkele rekening is gehouden met de economische effecten van de afsluiting van de ‘levensader’. Uit tellingen door de gemeente blijkt dat een derde doorgaand verkeer is, en dat het merendeel van het verkeer dus in het centrum moet zijn.

Belangrijke klanten voor het centrum, aldus de ondernemers. Ze verwachten dat geen verkeer over de Vechtkade minder omzet uit toeristen betekend. Zo is Jan Zwinselman, voorzitter van de Koninklijke Horecabond in Ommen overtuigd. “Het is heel simpel: als de recreatieve weggebruiker een mooi plein ziet met leuke terrassen, dan zijn ze eerder geneigd er te stoppen, dan dat ze om het centrum heen moeten rijden”, verklaarde hij eerder dit jaar.

Overvallen

De Ommer ondernemers beklagen zich ook over het feit dat ze amper tot niet betrokken worden door de gemeente. De dag voordat het college vorig jaar december haar voorstel naar buiten bracht werden ze geïnformeerd. Van tevoren werden de ondernemers vrijwel niet geraadpleegd, en zijn de plannen niet concreet besproken. “Kort voor de kerst hoorden we dat, en dat stoort ons mateloos”, zegt Ron Nijhof, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Ommen. “We vinden het moment ook zeer ongelukkig. Veel ondernemers zoals de horeca en middenstand in het centrum vechten om hun voorbestaan.” Volgens Nijhof hebben de ondernemers in het centrum nu met twee kwaden te maken. “Dat is de corona, en het Ommer gemeentebestuur.”

Consultatieronde

Het college kondigde recent aan dat het halverwege deze maand in gesprek wil gaan met inwoners en ondernemers over hoe de plannen vorm moeten krijgen; een zogenoemde consulatie. Verkeerswethouder Leo Bongers verwacht dat er, na de consultatie gesprekken, nog voor de zomer een voorkeursvariant kan worden voorgelegd. Het is dan aan de gemeenteraad om een definitieve keuze te nemen. De ondernemers kregen vorige week een uitnodiging om deel te nemen aan het consultatieproces.

Maar volgens Nijhof is daar geen enkel vertrouwen in: “Dat is allemaal voor de bühne. Want de optie om het autoluw te maken, en toch open te laten voor doorgaand verkeer, zit er helemaal niet in.” Volgens de ondernemers wordt er bij die consulatie enkel gesproken over wat er moet gebeuren met de ‘bij maatregelen’ zoals op de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat, en de rondweg via de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg. Op de vraag van de Ommenaar of dit daadwerkelijk het geval is heeft de gemeente nog geen antwoord gegeven. “Onze informatie is dat er alleen maar gesproken gaat worden over de maatregelen aan de zijlijnen, en dat de afsluiting van de Vechtkade op zichzelf vast staat”, aldus Nijhof.

Principebesluit

Juist dat laatste is feitelijk gezien inderdaad het geval. Op 28 januari dit jaar werd het principebesluit, met daarin onder meer een volledige afsluiting en het autovrij maken van de Vechtkade, door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Met dertien stemmen voor en vier tegen. Oppositiepartijen VOV en VVD stemden elk met hun twee zetels tegen. “Ik snap niet dat de raad dit laat gebeuren. We hebben als ondernemers allemaal de klok gelijk staan. Daarom is het zo verbazingwekkend dat de gemeente helemaal geen rekening met ons houdt”, zegt Nijhof. “Dat verbaast ons zo. Alle ondernemers zijn unaniem, dit is een grote misser. Er wordt gewoon niet geluisterd”, benadrukt hij nog maar eens.

Een amendement van de coalitiepartijen CU, CDA en LPO om een ‘knip’ in de Vechtkade nog wel als optie mee te nemen werd wel aangenomen. Met zo’n knip, bijvoorbeeld door een poller/paal of bloembakken ergens bij de Markt, moet voorkomen worden dat de Vechtkade nog langer wordt gebruikt door doorgaand verkeer. Maar blijven de winkels vanaf beide zijden wel goed bereikbaar. Maar ook hiermee lijkt Nijhof niet tevreden: “Een knip betekent alleen dat je vanaf de brug naar het parkeerterrein bij de Jumbo kunt rijden. Maar de rest van het centrum dan? Dat is nog steeds een afsluiting.”

2017

De centrumondernemers wijzen het gemeentebestuur nog eens op een besluit dat in 2017 door de gemeenteraad werd genomen, om de Vechtkade autoluw te maken. “Voor autoluw maken zijn we wel. Maar dat besluit is zomaar van tafel geveegd. Er is geen overleg geweest, met geen enkele ondernemersvereniging, over het helemaal afsluiten”, aldus Nijhof. De OVO-voorzitter vindt het principebesluit van januari dan ook tegenover het eerdere raadsbesluit uit 2017 staan: “Ik vind het een heel kwalijke zaak. In het verleden zijn er ook al harde toezeggingen gedaan door verschillende colleges en gemeenteraden. Dit loopt natuurlijk al langer.”

Tijdens de raadsvergadering afgelopen januari werd er door de tegenstemmende oppositiepartijen VOV en VVD een amendement voorgedragen. Daarmee zou het besluit uit 2017 in de plaats van het voorstel van het college tot uitvoering gebracht moeten worden. Maar dit amendement kreeg niet genoeg stemmen om te worden overgenomen. Hoewel het formeel gezien nog wel mogelijk is om het principe besluit waarmee de afsluiting van de Vechtkade werd vastgesteld om te keren, is het gezien de ruime meerderheid die instemde onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren.

Niet bij laten zitten

De ondernemers laten weten dat de spandoeken niet de laatste actie zal zijn, en er meer in het vooruitzicht ligt. Om te beginnen zullen er binnenkort actieposters worden opgehangen bij winkels en horecabedrijven. “Het totale verzamelde bedrijfsleven is enorm getergd door dit besluit, en de manier waarop het is gedaan. We laten het er niet bij zitten natuurlijk. De timing is daarnaast buitengewoon ongelukkig. Er zijn grote problemen door corona, maar juist nu gaan ze dit er nog even overheen gooien. Onbegrijpelijk”, aldus Nijhof. Hoe die andere acties eruit komen te zien wordt nog even achter de hand gehouden. Eventuele gerechtelijke stappen staan volgens Nijhof ook in de stijgers.