Omwonenden Veenwieken zien niks in aangepast plan voor zonnepanelen onder windmolens

Ommerkanaal – Omwonenden van het windpark Veenwieken tussen Ommen en Dedemsvaart zien niks in het aangepaste voorstel van energiebedrijf Raedthuys Pure Energie voor een zonnepark onder de nog in aanbouw zijnde windmolens. Pure Energie wil een zonnepark van zo’n 20 hectare bouwen onder twee van de windmolens. Het idee voor het zonnepark kwam voort uit de realisatie van het windpark De Veenwieken. Vier van de tien windmolens daar worden gerealiseerd door Pure Energie, drie daarvan komen op grondgebied van Ommen. Hierbij kwam het bedrijf in contact met een eigenaar van gronden waar enkele van deze windmolens worden gebouwd. Deze grondeigenaar staat open voor het combineren van een zonnepark met de windmolens op zijn grond.

Participatie

Voordat Raedthuys Pure Energie verder wou gaan met de plannen voor het zonnepark ging het in gesprek met de omwonenden. Bij een informatieavond op 23 januari eerder dit jaar en in contacten met omwonenden daarna kwamen veel opmerkingen, en werd de nodige kritiek geuit. Pure Energie paste daarop een deel van de plannen voor het zonnepark aan. Er wordt nu voorgesteld om het mede-eigenaarschap via een coöperatie te schrappen, en de bijdrage aan het omgevingsfonds te verhogen. “Er bleek tot op heden geen interesse in deze vorm van financiële participatie. Een deel van de omwonenden gaf aan onder andere niet te willen investeren via een coöperatie en meer interesse te hebben in gratis stroom of iets vergelijkbaars”, meldt het energiebedrijf in haar nieuwste nieuwsbrief.

Deze bijdrage aan het omgevingsfonds wordt in het nieuwe voorstel verhoogd van 0,50 naar 0,70 euro per opgewekte MWh per jaar, voor 15 jaar lang. Aanvankelijk zou het met name aan de omgeving zijn wat er met dit fonds zou gaan gebeuren. Het energiebedrijf stelt nu voor om dit omgevingsfonds te verdelen onder de 24 adressen binnen 600 meter van het zonnepark. Deze omwonenden krijgen dan een jaarlijkse bijdrage uit het fonds; adressen op kortere afstand van het zonnepark krijgen meer dan adressen op grotere afstand. Verder wordt er voorgesteld om met een wintervaste haag het zicht op het zonnepark weg te nemen, en dat de panelen zelf en het hek eromheen niet hoger worden dan twee meter.

Omwonenden

Het energiebedrijf wil met dit aangepaste voorstel eerst in gesprek gaan met de omwonenden om te kijken of hiermee tegemoet kan worden gekomen aan een deel van de vragen, opmerkingen en zorgen die zijn geuit. “We hebben dit voorstel gedeeld met omwonenden (24 adressen, red.) binnen 600 meter van het beoogde zonnepark om te horen wat zij hiervan vinden. Het voorstel is met name gericht op bewoners binnen deze afstanden”, deelt het energiebedrijf.

Formele procedures voor een vergunning voor het zonnepark lopen nog niet. Voordat er überhaupt voortgang in het plan kan komen moet de gemeenteraad nog een besluit nemen over het ‘beleidskader zon’. Daarin wordt dan vastgesteld onder welke condities en randvoorwaarden, en vooral ook waar, de gemeente zonne-energie wil toestaan. De gemeente verwacht dit beleidskader rond het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar vastgesteld te hebben. Nieuwe aanvragen blijven tot die tijd liggen.

Vergoeding

Het is de buurt niet om de verhoogde eventuele vergoeding te doen. “Wij gaan voor wat meer geld echt niet overstag. Dit gaat niet om geld, het is een kwestie van principe”, verteld één van de omwonenden, die liever niet met naam in de media wil komen. De buurt voerde eerder al strijd tegen de komst van de windmolens, en hield onder andere een handtekeningenactie. Maar nu die strijd is verloren en deze worden gebouwd, laat het die bezwaren voor wat het is. De bouw van ook nog een zonnepark gaat voor veel van hen te ver. “Het landschap is nu al voor in ieder geval mijn toekomst verpest, en dan nu nog eens 20 hectare vullen met zonnepanelen, dat is voor mij echt een ‘bridge too far’”, verteld de omwonende.

Een belronde bij de percelen rondom de beoogde locatie van het zonnepark leert dat het veranderde voorstel bij 11 van de 14 gesproken omwonenden ‘absoluut’ niets veranderd aan hun standpunt. De drie anderen wachten eventuele toenadering van het energiebedrijf nog wel even af, maar ook zij zien er geen heil in. “Een deel van de omwonenden heeft ons gezegd dat zij hoe dan ook hier geen zonnepark willen, terwijl wij het wel graag willen realiseren. We beseffen dat we met dit omgevingsvoorstel dat verschil van mening niet wegnemen”, aldus het energiebedrijf.

Netaansluiting

Een belangrijke reden voor Pure Energie om een zonnepark op deze locatie te willen aanleggen is de netaansluiting. Het is in Nederland moeilijk om wind- en zonneparken aan te sluiten op het elektriciteitsnet door capaciteitsproblemen. Het stroomnet kan de opgewekte stroom niet verwerken vanwege gebrek aan capaciteit. “Een voordeel van een zonnepark op deze plek is dat we de elektriciteitskabels van onze windmolens kunnen gebruiken. Windmolens en een zonnepark zitten elkaar zelden in de weg: als het hard waait, schijnt vaak de zon minder en andersom. Daardoor kunnen een wind- en zonnepark elektriciteitskabels delen”, legt het energiebedrijf uit.

Energieverbruik

Mocht het toch zover komen voor het zonnepark De Veenwieken, dan kan het jaarlijks zo’n 20 miljoen kilowattuur energie opleveren. Bijna evenveel als dat alle woningen in de gemeente Ommen verbruiken; zo’n 22 miljoen kilowattuur. De vijf windmolens die op het grondgebied van Ommen komen te staan kunnen in verhouding zo’n 30 tot 37,5 miljoen kilowattuur per jaar opleveren.