Omwonenden Laarhuus willen duidelijkheid over mogelijke huisvesting arbeidsmigranten

Ommen – De omwonenden van Het Laarhuus in Ommen-Zuid willen voornamelijk meer duidelijkheid hebben over de mogelijke huisvesting van arbeidsmigranten in Het Laarhuus aan de Stationsweg. Dat lijkt de algemene consensus te zijn van de ‘hoorzitting’ die het viertal oppositie partijen uit de Ommer gemeenteraad gisteravond organiseerde. De fracties van de VOV, D66, PvdA en VVD verspreide meer dan vijfhonderd uitnodigingen in de omgeving van Het Laarhuus. Een klein vijfde daarvan kwam gisteravond naar hotel Paping, dat op een steenworp afstand ligt van Het Laarhuus. Het uitgenodigde college van B&W was niet aanwezig. Aanleiding voor de bijeenkomst was de commotie die ontstond nadat duidelijk werd dat er plannen in ontwikkeling zijn voor de huisvesting van mogelijk tot honderd arbeidsmigranten in het leegstaande Laarhuus tegenover het treinstation.

Laarhuus

De rolstoelvriendelijke groepsaccommodatie diende als vakantielocatie van stichting De Imminkhoeve uit Lemele. In 2015 werd nog zo’n vijfduizend vierkante meter bos gekapt naast het bestaande gebouw met de bedoeling om het pand, met 48 slaapkamers en dat is ingericht voor mensen met een beperking, flink te gaan uitbreiden. Na de bomenkap vielen de uitbreidingsplannen echter in het water nadat de aannemer die de verbouwingsplannen zou gaan uitvoeren failliet ging. In diezelfde periode stopte De Zonnebloem met haar groepsvakanties bij Het Laarhuus, en de Imminkhoeve, een stichting zonder winstoogmerk, had zelf niet het geld om de verbouwing te realiseren. Er kwamen te weinig gasten en er werd besloten om de overige groepsvakanties op de hoofdlocatie in Lemele onder te brengen. Zo’n twee jaar geleden kwam het gebouw te koop voor een kleine twee miljoen euro.

Proef

Vorig jaar verbleven voor een periode van ongeveer 7 weken al enkele tientallen arbeidsmigranten in het gebouw. Toen de werknemers er zaten bleek na vragen van de gemeenteraad aan het college van B&W dat dit in het pand met de bestemming recreatie niet mocht. Na zo’n vier weken te zijn gedoogd vertrokken de arbeidsmigranten. Deze tijdelijke bewoning zou tot 15 september van dat jaar duren, waarna het vakantiecentrum weer leeg zou komen te staan. De gemeente waarschuwde de Imminkhoeve dat als Het Laarhuus na die datum toch nog, of weer, bewoond zou zijn er handhavend zou worden opgetreden. Volgens Willem Bemboom, die al 42 jaar naast Het Laarhuus woont, verliep deze ‘proef’ op zich redelijk, maar zijn de huidige plannen hiermee niet vergelijkbaar.

Willem Bemboom aan het woord tijdens de bijeenkomst.

Arbeidsmigranten

Het zou nu gaan om 75 tot 100 arbeidsmigranten uit Zuidoost-Europa die voor een periode van anderhalf tot twee jaar worden gehuisvest in het leegstaande gebouw, van de naar verluidt financieel noodlijdende stichting Imminkhoeve. Er wordt echter gevreesd dat het niet bij de maximaal twee jaar blijft, en dat een dergelijke grote hoeveelheid arbeidsmigranten geconcentreerd op één plek tot problemen zal leiden. Daarbij wordt excessief alcoholgebruik, geluidsoverlast en zwerfafval genoemd. “Met name in de ochtend en avond zal het aantal verkeersbewegingen bij het station van Ommen fors toenemen. Naast bussen, auto’s en fietsers komen er nog een flink aantal auto’s bij. Bij aankomst met de trein en bus de aanblik van een groot aantal arbeidsmigranten geen uitnodiging voor de recreatiegemeente Ommen”, schreef Bemboom in een petitie, waarvan hij afgelopen donderdag een eerste verzameling van handtekeningen bij de gemeente inleverde. In de petitie wordt de gemeente opgeroepen om af te zien van het meewerken aan de plannen.

Hoorzitting

Bij het begin van de ‘hoorzitting’, die werd geleid door Reinier Hoogendorp, somde Bemboom op wat een ambtenaar die voor de gemeente Ommen werkt en René Timmer, algemeen directeur van uitzendbureau Martho Flexwerk, bij hem thuis hadden verteld over de nog prille plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten in het leegstaande pand. Veel van de aanwezigen omwonenden lieten in de vele reacties merken bezwaar te hebben tegen deze plannen. De huisvesting van arbeidsmigranten in de huisjes van voormalig vakantiepark ’t Reggehuus, dat een paar honderd van Het Laarhuus af ligt, levert volgens veel van de aanwezigen al jarenlang overlast op voor de omgeving. In de uren rond middernacht is er vaak veel lawaai, en wordt er veelvuldig roekeloos gereden.

Overlast

De ontwikkelaar verzekerde aan Bemboom dat er geen overlast zou komen, en noemde bijvoorbeeld de mogelijke aanwezigheid van een beheerder en controles door een beveiligingsbedrijf. Maar hier is bij de omwonenden van Het Laarhuus weinig vertrouwen in. Niek van Duuren, eigenaar van hotel en restaurant Wildthout, heeft zijn bedrijf naast ’t Reggehuus. Hier worden al verscheidende jaren arbeidsmigranten gehuisvest die bij het Albert Heijn distributiecentrum in Zwolle werken. Ondanks dat de politie, uitzendbureau Adecco, Reggehuus Vastgoed en de gemeente Ommen eind vorig jaar een door de Achterberggroep (Retro Tours) opgesteld convenant ondertekende dat de overlast moest tegen gaan op het park, is hier volgens hem, en andere omwonenden, nog steeds veelvuldig sprake van.

Het leegstaand Laarhuus tegenover het treinstation.

Meerdere aanwezigen schetsten ook problemen met de infrastructuur. Zij verwachtten dat er vooral rond de ochtendspits tientallen auto’s vanaf Het Laarhuus langs de ‘flessendop’ bij het station moeten, en dat dit in combinatie met het openbaar vervoer en de fietser tot problemen zal lijden. Daarnaast zou er veel te weinig parkeercapaciteit zijn. Het Laarhuus zelf heeft praktisch geen parkeerfaciliteiten, en de naastgelegen parkeerplaats bij het station is nu vaak al tot aan de rand gevuld.

Meedenken

De organiserende fracties vroegen de buurtbewoners mee te denken over de verdere aanpak van de kwestie. De omwonenden willen voornamelijk duidelijkheid van de gemeente over het verdere proces. Wethouder Bart Jasper Faijer bevestigde afgelopen donderdag in de raadscommissie na vragen van de CDA-fractie dat het college zich op het moment buigt over de huisvestingsaanvraag. Maar details gaf hij niet, wanneer een besluit wordt genomen wilde hij toen ook niet aangeven. Ook willen de omwonenden graag dat er over andere bestemmingen wordt nagedacht voor het gebouw. Zij zien liever dat een projectontwikkelaar woningen bouwt op de kavel, of dat van het gebouw een zorghotel wordt gemaakt, of bijvoorbeeld een kinderopvang. Er werd wel benadrukt dat eventuele toekomstige bouw niet bedoeld moet zijn voor arbeidsmigranten.

Polder

Mee denken over de huisvesting van arbeidsmigranten willen de aanwezige Ommenaar op zich ook wel. Maar iedereen is het wel eens dat áls er arbeidsmigranten worden gehuisvest, het arbeiders moeten zijn die in de gemeente Ommen werken. Het uitzendbureau dat nu plannen heeft voor Het Laarhuus laat zijn krachten werken in de provincie Flevoland. Er werd ook geopperd dat er niet alleen mannen moeten worden ondergebracht, maar dat zij met partner of gezin moeten verblijven; dan zou er sprake zijn van minder overlast. Dat er spelregels worden opgesteld en uitgelegd, en die te handhaven met sancties. Dat er goede begeleiding is, en dat er voor vermaak wordt gezorgd om verveling tegen te gaan.

Brief

Het viertal oppositie partijen dat de informatieavond organiseerde vinden het belangrijk dat voordat het college een besluit neemt eerst de omwonenden worden gehoord. “De burgerparticipatie waar het college de mond van vol heeft, maar schijnbaar niet toepast”, aldus VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge. De input die tijdens de bijeenkomst is verzameld wordt door de oppositiepartijen verwerkt tot in een brief die aan het college van B&W zal worden gestuurd.