Omstreden nieuwbouw van woonvoorziening bij Veldzicht van tafel

Ommerschans/Balkbrug – De plannen voor de nieuwbouw van een Beschermde Woonvoorziening Veldzicht (BWV) bij CTP Veldzicht in Balkbrug zijn van tafel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat eerder het verzoek deed om de capaciteitsuitbreiding, heeft de aanvraag ingetrokken. De uitbreiding zou zijn voor ongedocumenteerde vreemdelingen die kampen met psychiatrische problemen, waarvoor ze behandeld moeten worden. Zij hebben geen recht op verblijf of rijksopvang, en om uiteenlopende redenen verblijven ze vaak al jaren illegaal in Nederland.

Het realiseren van een nieuwe woonvoorziening in Balkbrug heeft geen meerwaarde meer, zo heeft het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan Veldzicht, nu de realisatie van nieuwe bedden lang op zich heeft laten wachten. Gebleken is dat de lokale GGZ-voorzieningen in de pilotgemeenten waar een Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is gevestigd, toereikend zijn. Tot nu toe zijn er weinig verwijzingen van patiënten vanuit één van de LVV’s in vijf grote steden naar Veldzicht geweest.

Teleurgesteld

CTP Veldzicht heeft gemengde gevoelens over het afblazen van de uitbreiding. “Veldzicht is zeer teleurgesteld over het besluit om de nieuwbouwplannen niet door te zetten. Veel van onze medewerkers hebben samen met verschillende partijen het afgelopen jaar heel hard toegewerkt naar het realiseren van deze specialistische voorziening. We waren ervan overtuigd dat we op goede wijze invulling konden geven aan deze nieuwe taak”, zegt algemeen directeur Rob van der Plank.

Maar er is ook begrip voor het genomen besluit. “Het afgelopen halfjaar hebben wij een deel van onze kliniek vrij kunnen spelen voor de extra patiënten van de pilotlocaties in de vijf grote gemeenten. Helaas hebben we moeten constateren dat de doorverwijzingen beperkt waren. Als zorgverlener wil je graag de hulp bieden als die nodig is. Maar als blijkt dat de vraag er onvoldoende is, dan rechtvaardigt dat geen nieuwbouw. Wat in elk geval niet verandert is dat we heel trots zijn op ons werk en ons als Veldzicht met enthousiasme en kracht blijven inspannen voor het bieden van goede zorg aan mensen die dat hard nodig hebben”, aldus Van der Plank.

Omstreden

De mogelijke nieuwbouw was omstreden in de omgeving van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie. De plannen waren namelijk om de woonvoorziening voor twintig personen buiten de poorten van de instelling te realiseren. Afgelopen zomer werden er twee informatiebijeenkomsten gehouden omdat de inwoners van Balkbrug en Ommerschans vonden dat er al genoeg ‘verwarde mensen’ worden opgevangen bij de verschillende instellingen in hun omgeving. De boogde locatie naast Villa Erica was eigenlijk niet de eerste keuze van de directie van Veldzicht. Na gesprekken met omwonenden werd deze locatie gekozen voor de voorgenomen nieuwbouw. Daarmee werden de vragen over de locatie grotendeels weggenomen, maar niet die over de veiligheid.

Veldzicht hield hierover intensief contact met de betrokken. De klankbordgroep werd weer in het leven geroepen, en ook een telefonisch meldpunt werd opgezet. De directeur geeft aan dat de kritiek en bezorgde reacties vanuit het dorp over de plannen hem niet onberoerd hebben gelaten. “Verschillende bewoners in Balkbrug uitten hun zorgen over de plannen. Desondanks bleven zij hierover steeds met ons in gesprek en dachten ze actief mee. Dat deden ze tijdens de informatieavonden in 2019, maar ook daarna in overlegvormen en individuele gesprekken. Ik ben de bewoners van Balkbrug dankbaar voor die opstelling”, besluit Van der Plank.