Ommer horeca en gemeente bereiken compromis; wel controle op coronatoegangsbewijs

Ommen – De coronamaatregelen versoepelen vanaf morgen verder, maar nog wel mét de inzet van het coronatoegangsbewijs. Ook in de horeca moet daarop worden gecontroleerd. Dit leidde bij Ommer ondernemers uit die branche, net zoals elders in het land, tot frustratie. Na de persconferentie gaf een deel aan dat de maat vol was, en niet te zullen gaan controleren op het toegangsbewijs. Na overleg tussen de horeca en burgemeester Vroomen is men nu toch overstag gegaan.

De gemeente Ommen en de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling in Ommen roepen inwoners nu gezamenlijk op om zich te houden aan de regels van het coronatoegangsbewijs. “We wilden een statement maken, de horeca wordt hard getroffen door de maatregelen van het kabinet. Naast het maken van het statement vinden we als horeca natuurlijk de gezondheid van onze gasten belangrijk. We willen voor hen een veilige omgeving, daarom gaan we vanaf 25 september controleren op het coronatoegangsbewijs”, aldus voorzitter Bert Zandman van de KHN-afdeling in Ommen.

Burgemeester Vroomen had het afgelopen jaar meermaals contact met de Ommer horecaondernemers. “Ik snap dat het coronatoegangsbewijs leidt tot emoties en dat het een lastige periode voor de horeca is. We hebben goede gesprekken gehad met de horeca over de controle van het coronatoegangsbewijs. En we hebben afgesproken om in vertrouwen met elkaar samen te werken”, zegt Vroomen over de situatie.

Een rondgang langs een deel van de horecaondernemers in Ommen, waaronder ook ondernemers die zich eerder fel uitspraken, leert dat er nog geen eensgezinde steun voor het toegangsbewijs is. “Ik sta nog steeds niet achter het toegangsbewijs, maar de gemeente heeft zich ook aan regels te houden. En wij ook, anders volgt er een boete of zelfs sluiting”, zegt één van hen. Met naam reageren heeft geen van de gesproken ondernemers echter behoefte aan.

Ze uitten zich verder wel content in de afspraken die met de burgemeester en politie zijn gemaakt. Wat die afspraken zijn wil de gemeente nochtans niet delen. “In goed overleg met ondernemers zijn afspraken gemaakt in lijn met de regionale afspraken. Dat is wat we er over zeggen; die afspraken delen we in principe niet”, reageert gemeentewoordvoerster Marije Herder. De gemaakte afspraken zijn wel bij de Ommenaar bekend.

Zo is er afgesproken dat terrasgasten zonder controle naar binnen mogen voor een toiletbezoek. Verder hoeven gasten die binnen willen zitten niet aan de deur te worden gecontroleerd, maar mag dat aan de tafel gebeuren. Bij besloten feesten of grotere drukte is aan de deur controleren wel verplicht. Verder mag ook een papieren bewijs, zoals het gele boekje, worden getoond. Gasten die dagelijks een bezoek brengen, en dus een bekend gezicht zijn, hoeven zich na het eerste bezoek niet opnieuw te laten checken.

De sluitingstijd van middernacht wordt wel opgevolgd; er moet dan worden gestopt met schenken, en een uitlooptijd van een half uur wordt gedoogd. De gemeente wijkt met deze afspraken op enkele punten af van de landelijk gestelde regels, maar wil daar verder geen mededelingen over doen. “Hoe wij handhaven is in principe volgens het regionale beleid. Verder hebben wij daar niet wat aan toe te voegen”, zegt Herder. Volgens de gelekte afspraken wordt er na twee weken geëvalueerd hoe het loopt in Ommen.

Handhaving

Het naleven van de regels is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bezoekers zelf. “Deze werkwijze gaat uit van vertrouwen en doet recht aan de inspanningen die het overgrote deel van de ondernemers en instellingen doet om de maatregelen na te leven”, schrijft de Veiligheidsregio IJsselland. Het toetsen van de naleving van de regels ligt bij de ondernemers, instellingen en verenigingen zelf. Toezicht vanuit de gemeente gaat zich voornamelijk richten op het opzettelijk en herhaaldelijk niet naleven van de regels.

Daar waar het niet goed gaat wordt de verantwoordelijke aangesproken. Bij excessen zal bestuurlijk worden opgetreden. In regionaal verband is afgesproken eerst een waarschuwing te geven. Mocht dat niet het gewenste effect hebben kan er -om de naleving te bevorderen- een dwangsom worden opgelegd; met als ultiem middel de sluiting van een zaak. De politie ondersteunt de gemeente in het toezicht, en zal zelf ook handhavend optreden als ze dat nodig vindt.