Ommer gemeenteraad steunt initiatief opvang kinderen uit vluchtelingenkampen

Ommen – De gemeenteraad van Ommen steunt een landelijk initiatief voor de opvang van vijfhonderd minderjarige asielkinderen die vastzitten in Griekse vluchtelingenkampen. Circa 2.500 asielkinderen leven onder erbarmelijke omstandigheden in die kampen. Artsen geven aan dat de situatie er onhoudbaar voor de kinderen is. Vluchtelingenorganisaties en gemeenten riepen het kabinet eerder al op solidair te zijn met Griekenland. Meerdere gemeenten gaven al een signaal af richting het kabinet actie te ondernemen voor opvang in West-Europese landen, waaronder Nederland.

Motie

Een motie daarvoor werd tijdens de meest recente raadsvergadering ingediend door raadslid Marleen Hemstede van de ChristenUnie. Bijna de voltallige raar (VVD, D66, PvdA, LPO en CDA) hadden de motie medeondertekend. Hemstede kwam nu met de motie, omdat uit recente publicaties blijkt dat de regeling die het kabinet heeft getroffen op korte termijn geen oplossing voor de kinderen biedt. Er is een voogdijregeling met Griekenland afgesproken, maar de organisatie die erover gaan weten niet wanneer de opvang geregeld kan worden. Op in ieder geval korte termijn biedt de regeling geen oplossing.

Ondersteunen

Met de breed aangenomen motie spreekt de gemeenteraad ook uit eventueel bereid te zijn naar verhouding een passende bijdrage te regelen. Wat dat in praktijk gaat betekenen is nog volstrekt onduidelijk. Hemstede benadrukte dat het er nu om gaat de oproep te ondersteunen, met de wens dat het kabinet met een nieuw besluit komt.

De motie werd in Ommen ook gesteund door twee van de landelijke partijen. De lokale VVD en D66 stemden in, waarmee ze afwijken van de landelijke koers van de eigen partijen. “Dit is een menselijke motie, die wij graag steunen”, zei VVD-fractievoorzitter Richard Smits. En Henri Mors van de D66 benoemde dat zij inderdaad een andere mening hebben dan wat men in Den Haag vindt. “Wij willen hier zeker aan mee werken”, zei Mors.

Archiefbeeld van kinderen in een AZC in de regio.

De enige partij die de motie niet ondersteunde, en ook niet instemde, was de VOV. De fractie vindt het voorstel wel sympathiek, maar vindt dat het onderwerp in de landelijke politiek en het Europees Parlement hoort.

Financiën

Het is aan het college van burgemeester en wethouder om de motie uit te voeren. De stap past in de koers die de raad in 2017 vastlegde, waarbij werd aangegeven de verantwoordelijkheid voor de opvang van asielzoekers te nemen. Maar burgemeester Vromen gaf wel aan dat er geen zicht is op eventuele financiële consequenties van een opvang in Ommen. Daarover moet nog helderheid komen.