Ommer campinghouders protesteren tegen inflatiecorrectie toeristentax; definitief besluit bij begroting in november

Ommen – Recreatieondernemers uit de gemeente Ommen hebben gisteravond voor aanvang van de raadsvergadering, waarbij het Belastingplan 2019-2022 werd behandeld, geprotesteerd tegen de daarin opgenomen doorvoering van een inflatiecorrectie op de toeristenbelasting. In het Belastingplan van het college is voorgesteld om in 2020 de inflatiecorrectie op de toeristenbelasting door te voeren, en dan voor de vier daaropvolgende jaren vast te stellen. Daarmee gaat het belastingtarief dat toeristen per persoon per overnachting betalen met 10 procent -tevens 10 eurocent- omhoog naar 1,10 euro. Dit levert de gemeente naar verwachting jaarlijks zo’n €70.000 extra op. Tijdens de raadscommissie vergadering van 12 september liet Gerrit-Jan Hagedoorn van recreatiepark de Beerze Bulten namens de recreatieondernemers zijn ongenoegen ook al blijken. “Een verhoging van tien procent, hiermee gaat de gemeente Ommen zich de markt uit prijzen”, waarschuwde Hagedoorn toen.

Gerrit-Jan Hagedoorn ontving de binnenkomende raadsleden samen met andere recreatieondernemers en mascottes ‘Wolfje’, ‘Bultje’ en ‘Bibi’.

Protest

In een poging om vooral de coalitiepartijen nog op andere gedachten te brengen verzamelden de recreatieondernemers zich gisteravond voor de aanvang van de vergadering met mascottes ‘Wolfje’ van de Kleine Wolf en ‘Bultje’ en ‘Bibi’ van de Beerze Bulten in de hal van het gemeentehuis. Gewapend met protestborden werden de binnenkomende raadsleden opgeroepen om tegen de doorvoering van de inflatiecorrectie op de toeristenbelasting te stemmen. Meerdere recreatieondernemers hadden hun gasten en volgers via social media ook gevraagd om hun ongenoegen kenbaar te maken met het plaatsen van een omgekeerd duimpje. Op een bericht van camping De Koeksebelt kwamen zo al meer dan honderd negatieve reacties.

Niet nodig

Nu het financieel beter gaat met de gemeenten vinden de recreatieondernemers de stijging van de toeristenbelasting ook onevenredig hoog en niet in verhouding met de tarieven elders in het Vechtdal. “De forensenbelasting is verlaagd, de hondenbelasting is afgeschaft en nu mag de toerist de kas van de gemeente spekken. De opbrengst van de toeristenbelasting in Ommen verdwijnt rechtstreeks in de algemene middelen van de gemeente Ommen en daar ziet de toerist niets van terug”, vertellen de campinghouders. “Elk jaar overnachten heel veel toeristen in Ommen; het zou toch mooi zijn als de opbrengst gebruikt zou worden om te investeren in toerisme.”

De wethouder financiën ziet dit zelf iets anders. “Er zijn jaarlijks een kleine miljoen overnachtingen in de gemeente. Die bezoekers maken gebruik van onder andere het opgeknapte centrum, de fietspaden en wegen, en de riolering. Dat geld wordt dus wel indirect voor de toeristen gebruikt”, meent hij. De protesterende ondernemers vragen zich desondanks nog wel af waarom de belasting verhoogd moet worden. Het aantal overnachtingen in de gemeente is de afgelopen jaren gestegen en de ondernemers menen dat de inkomsten uit de toeristenbelasting hierdoor al zijn gestegen; ook brancheorganisatie RECRON steunt dit standpunt. “De financiële situatie van de gemeente is een stuk beter dan een aantal jaren geleden”, vinden de recreatieondernemers. Wethouder Scheele beaamde eerder deze maand dat de gemeentelijke schatkist inderdaad momenteel beter gevuld is. “Maar we moeten het nog wel rustig aan doen”, voegde hij toe.

Niet geïnformeerd

Het zit de recreatieondernemers vooral dwars dat ze door de gemeente niet tijdig zijn geïnformeerd over de voorgenomen doorvoering van de inflatiecorrectie. Het college beroept zich op brieven die de ondernemers zeggen nooit te hebben ontvangen. Maar volgens het college waren de ondernemers wel degelijk geïnformeerd over de naderende inflatiecorrectie. Volgens hen werd in een brief voor de aangifte toeristenbelasting 2017 al aangegeven dat het nog ver weg was, maar dat de inflatiecorrectie mogelijk tot een aanpassing van het belastingtarief in 2019 zou leiden. Welke brieven nou wel of niet verstuurd dan wel ontvangen zijn werd tijdens de raadsvergadering niet exact duidelijk.

Gerrit-Jan Hagedoorn van de Beerze Bulten spreekt voor raadsvergadering kort met wethouder Ko Scheele.

Wethouder Ko Scheele van financiën legde eerder deze maand al uit dat met de recreatieondernemers is afgesproken dat de gemeente de inflatie op de toeristenbelasting doorberekend. Daarbij was de consensus om dit niet elk jaar door te voeren met een enkele of meer losse centen, maar om de inflatiecorrectie enkele jaren ‘op te sparen’, en het tarief daarna met zo’n vijf cent per keer te verhogen. In 2019 werd op verzoek van de recreatiebedrijven de inflatiecorrectie een jaar uitgesteld, en is er volgens de wethouder toen afgesproken deze vanaf 2020 door te voeren, en dan voor vier jaar ‘vast te klikken’. “Wij hebben geen informatie gekregen dat het tarief van 1 euro naar 1,10 euro gaat”, vertelde Hagedoorn toen. Het college erkend dat deze exacte verhoging vooraf niet is gecommuniceerd. “Een vooraankondiging van het precieze bedrag aan de sector heeft helaas niet naar behoren plaats gevonden”, wordt geschreven in een raadsbrief. Maar de sector wist volgens de wethouder wel degelijk van de inflatieverhoging per 2020.

“Te laat”

Hagedoorn zit samen met enkele collega’s ook in het Toeristisch Platform Ommen, waarin zo’n vier keer per jaar wordt overlegd onder leiding van Gastvrij Overijssel samen met ambtenaren en de verantwoordelijke wethouder. Ook hierin is het voornemen tot doorvoering van de inflatiecorrectie niet aan de orde geweest. “We hebben in het platform aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden omtrent deze belasting. Dit is al de zoveelste keer dat dit niet gebeurd is, maar dat wij er bij toeval achter komen dat een voorstel tot verhoging in het belastingplan is opgenomen”, aldus Hagedoorn eerder deze maand. “Dan kun je niet anders concluderen dan dat de gemeente het overlegorgaan en de toeristische branche in Ommen niet serieus neemt.”

Wethouder Leo Bongers beaamde dat het onderwerp tijdens de overleggen inderdaad niet is besproken, en bood hier voor zijn excuses aan. “Het voornemen was om dit te doen voor de behandeling van de begroting, want formeel worden de tarieven dan vastgesteld. Maar ik was te laat, het belastingplan lag er al met de voorgenomen verhogingen. Met andere woorden: die communicatie heeft niet plaats gevonden. Daar ben ik verantwoordelijk voor, en dat vind ik heel erg jammer en mijn excuses daarvoor.” De wethouder wil wel graag verder in gesprek met de sector. “Er zijn heel veel onderwerpen die we graag met de recreatiesector willen bespreken, en het zou jammer zijn als er door deze situatie een impasse zou ontstaan. Dat spijt me. Maar ik hoop toch dat we samen verder kunnen, en dat we daar de constructieve weg weer in kunnen vinden.”

Motie

Door de recreatieondernemers wordt ook gepleit voor een zogenaamd ‘Vechtdaltarief’, een gelijk tarief in de drie Vechtdal gemeenten. In het verleden werd er ook al geprobeerd om zo’n ‘Vechtdaltarief’ in te voeren, maar dit is toen niet gelukt. Door de ChristenUnie werd gisteravond een motie ingediend om het college te laten onderzoeken welk gedifferentieerd tarievenstelsel kan worden ontwikkeld voor de heffing van toeristenbelasting, als voortzetting van het huidige inflatie corrigerende stelsel. Dit nieuwe stelsel zou dan per 2021 in moeten gaan, wat betekend dat de beoogde inflatiecorrectie nu wel wordt doorgevoerd. Wanneer mogelijk dient dit nieuwe stelsel in samenwerking met de andere Vechtdal gemeenten te worden ontwikkeld. Deze motie werd samen met de PvdA, LPO en VVD ingediend, en unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Een amendement van de VOV om de toeristenbelasting in het jaar 2020 nog te bevriezen op 1 euro, en het college met een voorstel te laten komen dat is afgestemd met de sector werd met elf stemmen tegen weggestemd.

Ook burgemeester Hans Vroomen kwam voor de vergadering langs, en sprak kort met Jan Hagedoorn, oud-eigenaar van de Beerze Bulten.

Vechtdaltarief

Wethouder Scheele gaf tijdens de vergadering aan dat hij graag in gesprek wil met de aangrenzende Vechtdal gemeenten over het door de sector voorgestelde gezamenlijke tarief. Hij wil ook met de ondernemers in gesprek over deze verschillende tarieven voor verschillende overnachtingsplekken, maar gaf aan dat het een moeilijk vraagstuk is. “Wat voor en hoeveel differentiatie doe je dan?”, reageerde de wethouder. Brancheorganisatie RECRON pleit ook voor deze differentiatie. “Uiteraard zijn we bereid om de komende tijd in gesprek te gaan met de Vechtdal gemeenten en de sector om te kijken naar de toeristenbelasting, ook naar de door RECRON geopperde suggesties. We gaan hier het komende jaar het gesprek over aan”, vertelde de Wethouder.

Op dit moment heft Ommen in de regio al het hoogste tarief; in Hardenberg is dit 97 cent, in Dalfsen 85 cent per overnachting. Het gemiddelde tarief in Overijssel staat op 82 cent. Hagedoorn benadrukte tijdens zijn inspraak van begin deze maand dat als er wordt gekozen voor het tarief van 1,10 euro Ommen 34 procent boven het gemiddelde zit. Het huidige tarief van een euro verrekend met de inflatiecijfers sinds 2015 levert in 2020 een bedrag van 1,08 euro op. Dit is in het belastingplan afgerond naar 1,10 euro voor de jaren 2020 tot en met 2024.

“Zeer teleurstellend”

Het Belastingplan 2019-2022 werd uiteindelijk aangenomen met 10 stemmen voor van het CDA, LPO en de CU, en 6 stemmen tegen van de VOV, D66, VVD en de PvdA. Hiermee is ook de veelbesproken doorvoering van de inflatiecorrectie op de toeristenbelasting aangenomen. Hoewel er in het belastingplan al wel een bedrag wordt genoemd is het belastingplan feitelijk alleen kaderstellend, en word het tarief van de toeristenbelasting pas opgenomen in de begroting. Het definitieve bedrag wordt bepaald tijdens de verordening.

De ondernemers zijn niet tevreden met het aannemen van het Belastingplan. “Zeer teleurstellend”, reageert Hagedoorn namens de ondernemers. Doordat de verhoging niet bekend was bij de ondernemers is in de prijslijst voor 2020, en bij de reserveringen die al voor het nieuwe jaar zijn gemaakt, het oude tarief van een euro nog gehanteerd. Mensen die al geboekt hebben bij de Beerze Bulten of andere campings in Ommen hoeven niet te vrezen dat de verhoging alsnog aan hen wordt doorberekend. “We gaan die verhoging met 10 cent per nacht niet na factureren, dat oogt onprofessioneel en geeft ook veel administratieve rompslomp”, meldde Hagedoorn eerder.