Ommenaren hebben hun zegje gedaan over koopzondagen

Ommen – Gisteravond werd in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst georganiseerd over de mogelijke wijziging van de Verordening Winkeltijden Ommen uit 2016. Tijdens de bijeenkomst konden belanghebbenden kennis nemen van het proces tot nu toe en vervolg daarvan. Het was tevens de laatste mogelijkheid voor geïnteresseerden om eerstehands informatie te krijgen, en hun mening te geven over de mogelijke veranderingen van de winkeltijden. De opkomst voor de avond was heel minimaal; het over grote deel van de aanwezigen waren politieke vertegenwoordigers. “De opkomst is qua aantal niet hoog, maar ik zie dit als positief. Voor mij betekent het dat iedereen de gelegenheid heeft gehad, en hun zegje heeft gedaan. We kunnen na vanavond goed afsluiten, en een duidelijk resultaten aan de raad te geven”, aldus portefeuille houdende wethouder Bart Jaspers Faijer.

Gevoelens

In 2016 heeft de gemeente Ommen met de ‘Verordening Winkeltijden Ommen 2016’ de mogelijkheden voor openstelling verder verruimd. Op het moment mogen de winkels in Ommen maximaal twaalf zondagen in het jaar, waarvan een aantal feestdagen, hun deuren openen. Een mogelijke verruiming van deze winkeltijden op de zondagen ligt gevoelig in de gemeente, vooral vanwege de zondagsrust. Bij een pilot met vier aangesloten koopzondagen in 2015 werd promotiemateriaal hiervoor aan de kant van de weg vernield.

Om zoveel mogelijk rekening te houden met deze gevoelens besloot de gemeenteraad om eerst een gedegen evaluatieonderzoek te laten doen, voordat er een besluit zou worden genomen. “We hebben de opdracht van de raad gekregen om een gedegen onderzoek uit te voeren. Om te kijken hoe alle betrokken mensen, zoals stakeholders, kerken, verenigingen, maar ook inwoners die specifiek in het centrumgebied wonen er over denken”, aldus Jaspers Faijer.

Onderzoek

Een onafhankelijk extern bureau is door de gemeente in de arm genomen om dit evaluatieonderzoek uit te voeren. De vragen voor dit onderzoek werden vooraf besproken met een opgestelde klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van de betrokken ondernemers, horeca, kerken en toerisme zitting hebben. Het onderzoek is uitgevoerd bij onder andere kerken, inwoners, ondernemers, recreatie en horeca. Middels een steekproef werden 65 ondernemers, waarvan 15 kleinere, geïnterviewd. “De raad wordt hiermee goed bediend van informatie, en kan straks goed en secuur een besluit nemen”, meent Jaspers Faijer.

Enquête

Om ook van een grote groep inwoners een mening te vragen werd er in september een online enquête opgezet. “Om extra aandacht aan hen te geven hebben we een enquête gehouden. Mensen die deze niet digitaal konden invullen hebben de mogelijkheid gehad om dit schriftelijk te doen.” In totaal hebben 2.562 inwoners deze enquête ingevuld, een bruikbare respons volgens de wethouder. Voor de beoordeling van de resultaten van het evaluatieonderzoek is door de gemeente een beoordelingskader opgesteld, waarin criteria zijn opgenomen. “Dit beoordelingskader is afgelopen juli ook besproken met de klankbordgroep. Daar zitten vertegenwoordigers van de kerken, de horeca, de ondernemersverenigingen (HVO en OVO, red.), het Ondernemersfonds centrum Ommen, en van recreatieondernemers in”, vult wethouder Bart Jaspers Faijer aan. Dit beoordelingskader is aan de raad aangereikt als hulpmiddel voor het nemen van een besluit over het al dan niet aanpassen van de Verordening Winkeltijden.

Resultaten

Wat VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge betreft had het volgens hem prijzige onderzoek niet hoeven plaats vinden. “Van mij had deze enquête niet gehoeven. In mijn optiek is er de afgelopen jaren voldoende gebleken dat er behoefte is aan zondagsopening. Als je op een zondag (tijdens een bestaande koopzondag, red.) in Ommen komt zijn de winkels druk en de terrasjes vol.” Hoewel de uitslag van het onderzoek nog niet bekend is heeft De Jonge zijn wens al wel uitgesproken. “Laat de ondernemer vrij om te doen wat zij willen. Als ze dicht willen doen ze deur dicht, en als ze open willen doen ze deur open. Hetzelfde geld voor de mensen, wie een boodschapje wil doen kan dat doen, en wie dat niet wil kan thuis blijven of wat anders doen.”

Gerard Marsman van de ChristenUnie vertelde dat zijn partij nog wel nieuwsgierig is naar het onderzoek, en vooral ook naar wat de ondernemers zelf vinden. “Wij vinden de twaalf koopzondagen per jaar zoals nu voldoende. Wij zouden er wel erg veel moeite mee hebben als dat uitgebreid wordt, en als dan ook nog blijkt dat er nog mensen of ondernemers zijn die er moeite mee hebben.” Volgens Marsman zal zijn partij goed naar de resultaten van het onderzoek kijken, ongeacht welke richting deze aangeeft. “Uiteindelijk zal een meerderheid van de raad ‘wel’ of ‘niet’ besluiten. Uiteraard wachten we de uitkomsten van het onderzoek af, maar principieel zijn wij er wel op tegen”

Besluit

Volgende week gaat het college in gesprek over het evaluatieonderzoek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek, en de bevindingen van de klankbordgroep wordt er een collegevoorstel gemaakt voor de raad. Voordat de gemeenteraad op 28 november een besluit neemt, zal de raadscommissie op 14 november de onderzoeksresultaten en het beoordelingskader nog bespreken.

Wat het college betreft wordt er gekozen uit drie scenario’s. Óf het behouden van de huidige verordening, óf de openstelling van winkels te verruimen of te beperken op basis van argumenten en maatwerk (branche of gebiedsgericht). Óf een volledige vrijstelling van de winkeltijdenwet, waardoor alle winkeliers in de gemeente zelf mogen bepalen wanneer zij wel of niet open gaan.