Ommen zet eerste stappen naar Lokaal Sport- en Preventieakkoord

Wethouder Ko Scheele aan het woord.

Ommen – Tijdens een bijeenkomst gisteravond in het Vechtdal College zijn de eerste stappen gezet naar een Lokaal Sport- en Preventieakkoord. Landelijk is een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Daarnaast is een Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord richt zich op het positief beïnvloeden van de leefstijl van mensen. Doel van het akkoord is dat Nederlanders gezondere keuzes maken waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Het is aan de gemeente om lokale akkoorden te sluiten en daarmee de doelen te realiseren.

Provinciale Statenlid en voormalig topsporter Moniek Kleinsman is één van de ambassadeurs.

In Ommen hebben de sportverenigingen Tennis Club Ommen, V.V. Mariënberg-Beerzerveld-Beerze en sportschool Sportrijk/Crossfit vorig jaar samen met de gemeente het voortouw genomen met het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee spraken ze uit dat ze zich gaan inzetten voor de realisering van een lokaal akkoord. Tal van lokale sportverenigingen, maar ook kinderopvangen, scholen, huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden kwamen gisteren samen in het schoolgebouw. Ambassadeurs gaven een toelichting, en er werd verdere uitleg gegeven over de verschillende onderdelen van het landelijke akkoord.

De aanwezigen gingen met elkaar in gesprek over het proces naar het lokale akkoord, en wat zij verwachten of juist kunnen bieden. Met het akkoord willen de verenigingen sporten voor iedereen, met en zonder beperking, toegankelijk maken. Belangrijk daarbij zijn duurzame sportaccommodaties, vitale sport- en bewegingsaanbieders en een positieve sportcultuur. Ook is er aandacht voor motorische ontwikkeling van kinderen en het maken van gezondere keuzes. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt subsidies beschikbaar voor het tot stand komen van het akkoord, maar ook voor de uitvoering ervan. Wanneer de daadwerkelijke ondertekening van het Ommer sportakkoord zal plaatsvinden is nog onduidelijk. Ook zal dan pas duidelijk zijn welke clubs en organisaties hebben aangehaakt.